Vuonna 2015 uusitun kuntalain viimeisetkin siirtymäsäännökset päättyvät toukokuun loppuun mennessä, ja kunnat astuvat uuteen aikaan viestinnässä. Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja tiedonsaantioikeuksia lisätään, minkä vuoksi kunnat joutuvat päivittämään dokumentinhallintajärjestelmänsä ja viestintästrategiansa. Kyseessä on mittava uudistus, ja esitän sen mitoittamista kerralla 2020-luvun tarpeisiin lakisääteisen minimin sijaan.

Kuntalaki edellyttää, että kunta antaa kunnan jäsenille ja sen palvelujen käyttäjille riittävästi tietoa päätöksenteosta, sen valmistelusta ja vaikutuksista sekä kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista päätöksentekoprosessiin. Kunnan toimielimien käsiteltäväksi tulevista asioista on tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Lainsäätäjä on jättänyt tiedon riittävyyden määrittelyn kuntapäättäjille. Esitän, että Seinäjoki määrittelee tämän niin, että lähtökohtaisesti kaikki kaupunkikonsernin tuottama julkinen tietoaineisto julkaistaan avoimena datana ja sen käsittelyyn tarjotaan kuntalaisille helppokäyttöinen rajapinta. Kuntalaisen näkökulmasta tämä tarkoittaa yksinkertaisimmillaan kaupungin verkkosivuston hakuominaisuuksien ulottamista julkisten asiakirjojen sisältöön.

Tietoaineiston tuottaminen automaattisesti koneluettavaan muotoon tehostaisi kaupunkikonsernin sisäisiä prosesseja ja parantaisi yhteistoimintaa sidosryhmien kanssa. Erityisen suuri vaikuttavuus tällä olisi kaupungissa toimivien yritysten liiketoimintaedellytyksiin. Yritykset voisivat optimoida toimintojaan itseohjautuvasti ja uusien liikeideoiden ja toimintamallien kokeileminen ja käyttöönotto voitaisiin toteuttaa ketterästi ilman merkittävää alkupääomaa.


[Kirjoitus on julkaistu 8.4.2017 Ilkassa ja Seinäjoen Sanomissa]