Ilkan pääkirjoituksessa (14.2.) päivitellään vaalien alla annettavia vaalilupauksia ja pidetään niitä äänien kalasteluna. Ilmeisesti tätä pidetään jotenkin epäsopivana ja erityisen raskauttavana pidetään sitä, etteivät maksutonta varhaiskasvatusta esittävät ole samalla antaneet valmista vastausta uudistuksen rahoituksesta. Maksuttomuus ylipäätään on turhaa haihattelua, koska se hyödyttäisi eniten suurituloisia ja siirtäisi maksurasitetta lapsettomille ja vähävaraisimmille. Pääkirjoitustoimituksen mielestä ratkaisuksi sopisi keskustalaisten kasanedustajien esittämä lapsiperheiden positiivinen erityiskohtelu verotuksessa.

Muutama huomio kirjoituksesta: kuntavaalien alla on luonnollista, että annettavat vaalilupaukset koskevat kuntatasolla päätettävissä olevia asioita. Ilkassa eletään kuitenkin ilmeisesti jo kuntavaalien jälkeistä aikaa, mikä on mielenkiintoinen ratkaisu niin journalistisesti kuin taloudellisestikin tarkasteltuna. On tietenkin hyvä, että pääkirjoitustoimitus tunnustaa avoimesti väriä ja liputtaa keskustan ehdotuksen puolesta. Siihen ne hyvät puolet sitten jäävätkin: Kannatettu ehdotus kaventaisi veropohjaa ja monimutkaisi verojärjestelmää, eli norminpurkutalkoot voitaneen julistaa haudatuiksi.

Lisäksi se kasvattaisi eriarvoisuutta, sillä työtulovähennyksestä pääsisivät luonnollisesti nauttimaan vain työtuloja saavat. Vähävaraisimpien maksurasituksen lisääntymisestä on kyllä syytäkin olla huolissaan, mutta valtion tuloveron kevennyksillä sitä ei edistetä: valtion verotuksessa alin verotettava vuositulo on 16 900 €. Kunnallisverotuksessa perushvähennyksen kasvattaminen sen sijaan on ihan kannatettava ajatus, mutta jostakin sekin olisi rahoitettava. Vasemmistoliiton toissa keväänä julkaisemassa veromallissa tarjottiin normienpurkua tähänkin ongelmaan.

Sitten niihin kunnallisen itsehallinnon päätettävissä oleviin asioihin: kunnat tosiaan saavat päättää itsenäisesti siitä, peritäänkö varhaiskasvatuksesta maksuja ja tarjotaanko palveluja ylipäätään tasapuolisesti kaikille. Seinäjoella on päätetty, että peritään ja ei tarjota. Tähän esitämme muutosta ja toivomme, että muutkin poliittiset ryhmittymät siirtyvät vaalipuheista tekoihin vaalien jälkeen. Ennen verojen korotusta tai leikkauslistojen esittelyä velvoittaisin viranhaltijat selvittämään, kuinka paljon vähävaraisten maksurasitusta on vuosien ajan kasvatettu jättämällä kiinteistöveroja perimättä kiinteistörekisterin puutteiden johdosta.