Jos monikulttuurisuuden vastustajia on uskominen, tiistain Meillä on unelmamielenosoituksissa juhlittiin sukupuolielinten silpomista, naisten alistamista ja ulkomaalaisten tekemiä rikoksia. Vastustajat tuntuvat uskovan, että monikulttuurisuus tarkoittaa puolustajilleen muiden perusoikeuksien unohtamista.

Siitähän monikulttuurisuudessa on kysymys: perusoikeudesta. Oikeus omaan kulttuuriin on perustuslain takaama oikeus. Monikulttuurisuuden puolustajat puolustavat myös muita perusoikeuksia, muun muassa oikeutta vapauteen ja koskemattomuuteen, uskonnon ja omantunnon vapautta sekä oikeutta työhön, elinkeinon harjoittamiseen ja sosiaaliturvaan.

Perusoikeudet ovat lähtökohtaisesti ristiriidassa keskenään. Toisen sananvapaus voi loukata toisen yksityiselämän suojaa. Sopivassa paikassa käytetty kokoontumisvapaus voi haitata toisen elinkeinonvapautta. Ristiriitojen vuoksi on säädetty erikseen esimerkiksi sananvapaus- ja elinkeinolait.

Väite, että monikulttuurisuuden puolustajat vähät välittävät muista perusoikeuksista, on argumenttina itserakennettu olkinukke. Uskonnonvapauden tai oman kulttuurin oikeuden perusteella ei voi silpoa sukuelimiä, koska se loukkaa koskemattomuuden suojaa. Kenenkään perusoikeuksiin ei kuulu suvun tai ihmisen kunnian suojeleminen väkivallalla.

Valitettavasti myös suomalaiseen kulttuuriin kuuluu vastasyntyneiden sukuelinten silpominen, jos ne eivät vastaa kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän vaatimuksia. Kunniaväkivaltaa puolestaan kutsutaan suomalaisessa kulttuurissa perhetragediaksi ja intohimomurhaksi. Monikulttuurisessa yhteiskunnassa väkivaltaa tulee ehkäistä kuhunkin kulttuuriin sopivalla tavalla, mutta laki ja rangaistukset ovat kulttuurista riippumatta samat.

Monikulttuurisuus on perusoikeus, ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa kunnioitetaan myös muita perusoikeuksia. Monikulttuurisuuden vastustajien argumentit perustuvat tämän tahalliseen tai tahattomaan väärinkäsittämiseen. Erehtyminen on inhimillistä varsinkin, jos erehtyy käyttämään monikulttuurisuutta, suvaitsevaisuutta ja vielä relativismiakin toistensa synonyymeinä.

Moni on myös huomauttanut, ettei monikulttuurisuudessa ole niinkään kyse maahanmuutosta kuin kulttuurien moninaisuudesta. Kansanedustaja Olli Immosen (ps) ”tuskallisen lopun” kohtaavat viholliset ovat meitä, jotka haluamme purkaa sukupuolirooleja ja uskomme, että ”kieltä ja sanojen merkityksiä muovaamalla voidaan luoda liberaali yhteiskunta, jossa ihmiset ovat luopuneet eriarvoisuutta luovista ja ylläpitävistä elementeistä” (kulttuurimarxismin wikisanakirjamääritelmästä).

Monikulttuurisuuden vastustajat pitävät yleensä esillä yhtä perusoikeutta: sananvapautta. Sen turvin he voivat vaatia toisen perusoikeuden lakkauttamista. Perustuslakia voi muuttaa, mutta ihmisten vapautta vastaan suunnattuja mielipiteitä ei tarvitse pitää samanarvoisina kuin vapautta ja moninaisuutta puolustavia mielipiteitä.