Touhula on päiväkotibisnes, jota ei pitäisi olla olemassa. Sen ajautuminen yrityssaneeraukseen voi olla hyvä uutinen Suomen lapsille.

Touhula on yksityinen yritys, jonka tehtävä on tuottaa voittoa omistajilleen. Se myy päivähoitopalveluja noin 60 kunnalle. Sen päiväkodeissa on yli 10 000 lasta. Sen asiakkaita ovat siis kunnat. Sen kilpailijoita taas ovat kuntien omat päiväkodit.

Kunnat ostavat Touhulan ja muiden yksityisten päiväkotien palveluja, koska ne ovat halvempia kuin kunnan itse järjestämä varhaiskasvatus. Miten se voi olla halvempaa?

Varhaiskasvatusta tekevät ihmiset. Jos siinä halutaan säästää, se voidaan tehdä vain henkilökunnan ja hoidettavien lasten kustannuksella. Juuri näin monissa yksityisissä päiväkodeissa tehdään. Niissä henkilökuntaa on vähemmän ja palkat ovat huonommat kuin kunnallisissa päiväkodeissa. Myös lomat ovat yksityisellä lyhyemmät.

Kunnat siis ylläpitävät verorahoilla kilpailijaa itselleen. Kilpailija polkee hintoja maksamalla työntekijöille huonompaa palkkaa kuin kunta lain mukaan voi maksaa. Tällainen ansaintalogiikka on niin absurdi, että on vaikea uskoa, että se on mahdollista. Eikä sen pitäisikään olla.

Kun kunnat auttavat bisnestä polkemaan palkkoja, taustalla on tietysti politiikka. Suomessa on poliittisia puolueita, joiden mielestä julkiset palvelut pitäisi yksityistää ja työntekijöiden palkkoja pitäisi alentaa. Viime vaalikaudella nämä puolueet istuivat hallituksessa. Siellä ne pyrkivät käytännössä yksityistämään koko sosiaali- ja terveysalan. Hävittyään vaalit nämä puolueet ajavat samaa politiikkaa kuntien valtuustoissa. Touhula ja kumppanit siis toteuttavat oikeiston politiikkaa.

Erityisen hämmentävää on tietysti kilpailu lasten kustannuksella. Viime vuosina on uutisoitu tiheään yksityisten päiväkotien toinen toistaan räikeämmistä laiminlyönneistä. Ongelmia on tietysti myös kunnallisissa päiväkodeissa, mutta yksityiset ovat omaa luokkaansa.

Hoitoalan ammattiliitto SuPer huomautti lehdessään useista tapauksista, joissa yksityisten päiväkotien tilat ovat olleet turvattomia tai henkilökuntaa on ollut niin vähän, että lapsia ei ole voitu kunnolla valvoa tai päästää edes ulkoilemaan. Varhaiskasvatuksen sijaan tarjolla on lasten päiväsäilöä.

Henkilökunta, jonka pitäisi tarjota lapsille laadukasta varhaiskasvatusta, joutui omien tehtäviensä ohella siivoamaan, lämmittämään ruokaa, luomaan lunta ja hiekoittamaan pihaa. Sairastuneiden kasvattajien tilalle ei aina hankittu sijaisia, tai he olivat hädin tuskin täysi-ikäisiä kouluttamattomia nuoria.

Olen kuullut, että yksityisten päiväkotien henkilökunta hakee töihin kunnalliseen päiväkotiin, jos siihen suinkin on mahdollisuus. En ihmettele.

Touhula ei ole ainoa laatuaan. Toisen yksityisen päiväkotiketjun Pilke Oy:n toimitusjohtaja opasti päiväkotien johtajia lain vastaisesti palkkaamaan sijaisia vain äärimmäisen pakon edessä, paljasti hyvinvointialojen ammattiliiton JHL:n Motiivi-lehti.

Tuleeko mieleen vuoden takainen hoivakotiskandaali? Krooninen henkilöstövajaus johti kuolemantapauksiin Esperi Caren ja Attendon hoivokodeissa. Ei ihme. Esimerkiksi Touhulan taustalla ovat touhunneet samat henkilöt kuin Attendossa ja Esperi Caressa.

Lapsiasiavaltuutettu on myös huomauttanut hoitosopimuksista, joissa yksityinen päiväkoti kieltäytyy hoitamasta lapsia, jotka tarvitsevat erityistä hoitoa tai joilla on esimerkiksi allergioita. Bisnespäiväkodit siis valikoivat lapset liiketaloudellisin perustein. Lopullisen vastuun kantaa kunnallinen päivähoito, jonka resurssit hupenevat, kun veroeurot valuvat päivähoitofirmojen omistajille.

Touhulan mukaan sen nykyisen talousahdinko johtuu siitä, että kustannukset ovat nousseet ja samalla kuntien maksamat korvaukset ovat pysyneet samoina. Toisaalta taustalla voi olla se, että ammattiliitot ovat rohkaisseet jäseniään ilmoittamaan havaitsemansa laiminlyönnit. Myös valvontaa on tehostettu. Ehkä on käynyt niin, että kun hommat pitää tehdä pykälien mukaan, enää ei jää voittoa jaettavaksi osakkeenomistajille.

Lasten hyvä hoito ja voiton maksimointi eivät selvästikään sovi yhteen. Järkevää olisikin kieltää taloudellisen voiton tavoittelu varhaiskasvatuksessa samalla tavoin kuin se on kielletty kouluissa. Ja tietysti kaikilla päiväkodeilla pitäisi olla samat palkat ja työehdot. Sen jälkeen yksityiset ja kunnalliset päiväkodit voisivat kilpailla reilusti vaikkapa varhaiskasvatuksen laadulla.

Tosin silloin Touhuloiden omistaja, Luxemburgissa ja muissa veroparatiiseissa toimiva sijoitusrahasto EQT, todennäköisesti jättäisi touhun sikseen.

 

Artikkelikuva on julkaistu Pxhere-kuvapalvelussa CC00-lisenssillä eli vapaasti käytettäväksi (https://pxhere.com/fi/photo/863383).