Sote-palvelut järjestetään Helsingissä uudistuksen jälkeen sisällöllisesti, kuten ennenkin. Rahat tulevat valiolta ja investointeihin haetaan lupaa sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Perustuslakivaliokunta näytti sote-uudistukselle vihreää valoa viime perjantaina. Nyt hankkeen loppuviritys on eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsissä.

Vahva arvioni on, että sote-uudistus saadaan vihdoin maaliin – sanoipa Helsingin pormestari Vapaavuori, kokoomus ja muu oppositio eduskunnassa mitä tahansa.

Helsingin ja Uudenmaan sote-uudistus poikkeaa muusta maasta. Helsinki järjestää jatkossakin sote-palvelut. Uusimaa taas jaetaan neljään hyvinvointialueeseen.

Helsinki ja Uudenmaan hyvinvointialueet kohtaavat erikoissairaanhoidossa, HUS:n palvelujen järjestämisessä.

Valtion ohjausvalta kasvaa huimasti

Helsingin sote-palvelujen tuottaminen jatkuu nyt voimassa olevien lakien mukaan. Suurin muutos tapahtuu palvelujen rahoituksessa ja investoinneissa.

Nämä muutokset ovat palvelujen järjestämisen ydintä. Aivan kuten perustuslakivaliokunta toteaakin: valtion ohjauksen, tehtävien järjestämistapaa koskevien rajoitusten ja ehdotetun rahoitusmallin vuoksi hyvinvointialueiden itsehallinto jää varsin ohueksi.

Sote-uudistuksen jälkeen päätökset palvelujen rahoituksesta ja investointien hyväksynnästä ovat valtion taskussa. Valtion ohjaus kasvaa merkittävästi.

Helsingin ja valtion väliset jännitteet kasvavat

Kovin suurta kristallipalloa ei tarvita sen ennustamiseen, että rahoitus ja investoinnit luovat pysyvän jännitteen Helsingin ja hallituksen välille.

Kritiikki ja paineet kohdistuvat hallitukseen, kuten nähty Vapaavuoren soten kampittamisyrityksistä. Helsingin pitää vapaavuorimaisten hyökkäysten sijaan siirtyä neuvottelulinjalle.

Päätökset sote-palvelujen rahoituksesta ovat poliittisia, aivan kuten kriteeritkin, joiden perusteella rahoitusta kohdennetaan uudistuksen jälkeen hyvinvointialueille.

Kriteereissä on paljon hyvää. Erityisesti palvelujen tarpeen sisällyttäminen kriteereihin on erinomainen asia. Nyt palvelujen tarvetta ei ole täysin otettu huomioon Helsingin budjetoinnissa.

Helsingin ratkaisu luo alueellista pysyvyyttä

Perustuslakivaliokunta edellyttää – kunnalliseen itsehallintoon vedoten, että valtion ohjaus pitää olla tarkkarajaista ja sote-palveluihin liittyvää ja uudessa sote-laissa määriteltyä.

Valiokunta esittää Helsingin kohdalla muutosta hallituksen esitykseen arviointimenettelyn osalta.

Valtiovarainministeriö voisi käynnistää tietyin edellytyksin arviointimenettelyn, jossa valtio ja Helsingin kaupunki arvoivat yhdessä kaupungin taloudellisia ja sote-palvelujen järjestämisen edellytyksiä.

Valiokunnan mukaan tätä pitää muuttaa eikä arviointimenettelyä tule soveltaa Helsinkiin.

Muutos takaa sen, ettei joku kaunis päivä ryhdytä tekemään arviointia, jossa sote-palvelujen järjestämisvastuuta siirrettäisiin Uudenmaan jollekin tai joillekin hyvinvointialueille.

Verotus mullistuu täysin

Sote-vaalit on tarkoitus käydä vuoden 2022 tammikuun lopulla ja vastuu sotesta ja pelastustoimesta siirtyisi hyvinvointialeille seuraavan vuoden 2023 alussa.

Aikataulu on epäilyttävän kireä. Aikataulu saattaa pettää, sillä aikataulu on tiukka ja koronaepidemiakin voi vielä tuoda yllätyksiä. Lyhyet siirtymät eivät kaada, kun kyse on näin merkittävästä muutoksesta.

Sote-uudistuksen yhteydessä myös verotus mullistuu. Hallitus ehdottaa, että kunnallisveroprosenttia lasketaan yhtenä vuonna. Vuoden 2023 tuloveroprosentista vähennettäisiin 13,26 prosenttiyksikköä vuoden 2022 veroprosentista, sillä valtion verotus nousee.

Helsingissä kaupunginveroprosentti olisi siten 4,74 prosenttia, jos pohjana on sama kuin tämän vuoden veroprosentti. Kaupungin verotulot laskevat huomattavasti, jos eduskunta hyväksyy sote-uudistuksen.

Menot Helsingissä pienevät mittavasti, kun rahat sote-palveluihin tulevat valtiolta.

Sote-uudistus tuo myös sote-vaalit, mutta ei Helsinkiin

Koko muu maa käy vaaleihin ensi vuoden tammikuun lopulla, mutta Helsingissä katsotaan sivusta.

Vaaleja ei ole tarkoituksenmukaista järjestää Helsingissä, sillä olisi aika omituista byrokratian lisäämistä, että kaupungissa istuisivat kahdet päättäjät.

Helsinkiläiset vaikuttavat sote-päättäjiinsä kuntavaalien kautta, koska sote-palvelut järjestää kaupunki.

Myös erikoissairaanhoitoa tuottavan HUS:n päätöksiin kaupunkilaiset vaikuttavat välillisesti, sillä vaaleilla valitut päättäjät valitsevat Helsingin edustajat HUS:iin. Helsingissä käydäänkin nyt sote-vaalit.