Tänään vietetään YKn lasten oikeuksien sopimuksen 30-vuotisjuhlia. Suomessa lasten oikeuksien sopimus tuli voimaan sopimuksen syntymisestä parin vuoden päästä.

Tänä vuonna lasten viikon teemana on lasten oikeus olla oma itsensä. Itse lähden siitä, että meidän aikuisten tulee antaa lapselle, lapsen tunteille ja ilmaisulle tilaa.

Olen havainnut, että värit ja niiden sukupuolittaminen tulee lapsella erittäin varhain. Alle kaksivuotias saattaa osoittaa kaupassa vaaleanpunaisen väristä tavaraa ja toteaa, että ”tuo on äidin väri”. Vastaavasti, jos vieressä on jokin sininen tavara, niin todetaan että ”tuo on isin väri”. Värien sukupuolittaminen täytyy olla hyvin syvällä kulttuurissamme, sillä kotona emme sukupuolita värejä: päinvastoin. Jos lapsi toteaa jonkin värin olevan ”tyttöjen tai poikien”, todetaan siihen aina, että väreillä ei ole sukupuolta. Värit ovat kaikkien värejä.

Värien sukupuolittaminen ei ehkä ole se kaikkein ilmaisuvapautta kaventavin seikka, mutta voi hyvinkin kääntyä sellaiseksi. Joitakin vuosia sitten sosiaalissa mediassa kulki tarina Lennistä. Tämä poika joutui kiusatuksi ja syrityksi, sillä piti vaaleanpunaisesta sekä mekoista. Luulen, että sellaiset ihmiset, kenen mielestä värien sukupuolittaminen ei ole kovin vakava asia, pitävät lasten kiusaamista ja syrjimistä tuomittavana.

THL:n teettämässä Kouluterveyskyselyssä selvitettiin vuonna 2017 syrjivän kiusaamisen yleisyyttä. Sen mukaan 20,2 prosenttia alakoulun 4-5 -luokkalaisista, 25,8 prosenttia 8-9 -luokkalaisista, 11,7 prosenttia lukiolaisista ja 13,4 prosenttia ammattiin opiskelevista on kiusattu ulkonäön, sukupuolen, ihonvärin tai kielen, vammaisuuden, perheen tai uskonnon vuoksi koulussa tai vapaa-ajalla. Syrjivä kiusaaminen on erityisen yleistä kodin ulkopuolelle sijoitettujen, toimintarajoitteisten ja ulkomailla syntyneiden nuorten kohdalla: heistä yli 40 prosenttia on kokenut syrjivää kiusaamista. 

Vähäpätöiseltä kuulostava värien sukupuolittaminen voi hyvin siis kaventaa lapsen ilmaisuvapautta ja pahimmillaan aiheuttaa syrjintää. Värien sukupuolittaminen ei toki yksinään lisää kiusaamista, mutta voi olla yksi sitä avustava tekijä. Antakaamme värien siis olla sukupuolettomia ja lasten ilmaista itseään juuri kuten haluavat.

Ja lopuksi kaikille lapsille: #saatollasinä

 

Lähteet

Lasten oikeuksien viikko. https://www.lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsenoikeuksienviikko/yhteystiedot/teemat/