Ammattiliitto Talentian lehti (https://www.talentia-lehti.fi/ilmastonmuutos-ja-sosiaalityo/) julkaisi vuonna 2017 artikkelin ilmastonmuutoksesta ja sen näkökulman lisäämistä sosiaalityöhön. Mainittu artikkeli oli Sotelin valintakokeissa viime syksynä. Vakuutuin tästä ja ajattelin palata tähän vielä myöhemmin.

Artikkeli toimii keskustelun herättäjänä ilmastokysymyksiin sosiaalialalla. Itse olen vasta alaa alkanut opiskelemaan, enkä täten voi sanoa, kuinka kokonaisvaltaisesti ilmastokysymykset alalla huomioidaan. Tuon seuraavaksi näkökulmia, mitkä mielestäni tulee ottaa huomioon sosiaalityön ilmastokysymyksissä.

Ensinnäkin lienee selvää, että tarvitaan elinkelpoinen maapallo, jotta voimme ensinnäkään harjoittaa minkäänlaista työntekoa. Tämä koskee toki kaikkia työpaikkoja, eikä pelkästään sosiaalialan työpaikkoja. Siksi on tärkeää ulottaa ilmastokysymykset koskemaan kaikkia aloja.

Mitä tulee taas sosiaalialan eri asiakasryhmiin, niin nuoret ovat ryhmä, joita ilmastokysymykset eniten koskettavat. Se on täysin ymmärrettävää, sillä nuoret joutuvat elämään maailmassa, mihin tilaan ilmastonmuutos on sen vienyt. Ei varsinaisesti myöskään yllätä, että nämä asiat huolettavat erityisesti nuoria. Viime aikoina tämä on näkynyt erityisesti useina ilmastolakkoina ja -marsseina ympäri Suomen. Nuoret saavat tukea huolilleen valtiopäämiestä myöten (https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4065164-tasavallan-presidentti-nosti-ilmaston-voimakkaasti-esiin-puheessaan-nuoret-sen-ainakin-ovat-ymmartaneet-etta-asialla-on-kiire).

Yksilötasolla ilmastonmuutos näyttäytyy lisääntyvänä ilmastoahdistuksena. Suomeen on perustettu Tunne ry -niminen yhdistys, mikä tarjoaa keskusteluapua ilmastoahdistukseen (https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4049232-ilmastoahdistuneelle-on-tarjolla-keskusteluapua). Vaikka ilmastoahdistus ei ole virallinen diagnoosi, ilmiö on oikea ja olemassa oleva. Ahdistusta herättää mm. nykyisen elämäntyylimme luopumiseen liittyviä asioita. On tärkeää, että löytyy paikkoja, mihin näitä tuntoja voi purkaa.

Tärkeää on huomata, että vaikka ilmastonmuutos ei aivan kaikkia asiakkaita koskettaisi sosiaalialalla, niin kuitenkin löytyy ryhmiä, joita asia koskettaa todella paljon. Ilmastonmuutos on asia, mikä tulee huomioida sosiaalialalla ammattilaisten toimesta. Sosiaalialan ammatillisen tulee siis perehtyä ilmastokysymyksiin ja huomioida ne ammattia harjoittaessaan. Sen lisäksi, että ilmastokysymykset ovat osa tulevaisuuden kysymyksiä, ne ovat myös osa ammatillista kehitystä.