(julkaistu alun perin 31.12.2022)

Tätä kirjoitusta kirjoittaessa teollisuuden alalla on lakkouhka. Mahdollisessa 1.1.2022 alkavassa lakossa on kyse siitä, että Paperiliitto ja UPM eivät ole sopijaosapuolina päässeet sopuun työehtosopimuksesta.

UPM jätti Helsingin käräjäoikeuteen vaatimuksen lakkorajoja koskevasta väliaikaisesta turvaamistoimesta. Vaatimus on sittemmin kaatunut, sillä Paperiliittoa tulee myös asiassa kuulla.

Aiemmin työehtosopimusneuvotteluissa sopijapuolten menettelynä on ollut kriittisten toimintojen (esim. energiahuolto) turvaamisessa niin sanottu työehtosopimuksen jälkivaikutus -periaate. Se tarkoittaa, että lakon ulkopuolelle rajattujen toimintojen ja tuotannon jatkuminen on turvattu päättyneen sopimuksen ehdoin, kunnes uusi sopimus on saatu voimaan.

Nyt kuitenkin työnantajapuoli on tästä periaatteesta luopunut. Neuvottelujen tilalle UPM on laatinut viiden eri toimialan sopimukset, jotka merkitsisivät ansiotason laskua ja työehtojen heikkenemistä.

Työtaistelu on laajenemassa myös muihin liittoihin. Teollisuusliitto on antanut lakkovaroituksen. Syynä lakkoon on erimielisyys palkankorotuksista. Suomen työmarkkinapolitiikan perusta on työntekijöiden ja työnantajien välinen neuvottelu. Tätä sopimuskulttuuria ollaan nyt romuttamassa työnantajan puolelta systemaattisesti. Ammattiliittojen huoli Suomen työmarkkinapolitiikan tulevaisuudesta on minusta täysin ymmärrettävää ja huolettaa myös minua.

Ymmärrystäni sen sijaan ei riitä UPM:n toiminnalle. Lakon aikana ollaan valmiita maksamaan lisäkorvausta työstä, mutta neuvotteluihin ei ole varaa. UPM ei väitä tämän olevan rikkurointia, mutta vaikea sitä on minään muunakaan nähdä.

Media nostaa esiin, että lakko uhkaa merkittävästi esimerkiksi lämmönjakelua. Lakon ideana on hankaloittaa ihmisten elämää ja organisaatioiden toimintaa. Se, että joku asia maksaa lakon vuoksi enemmän, on sitten niin. Lämpöä raumalaisille kyllä riittää, mutta ei tietenkään millä tahansa hinnalla. Lämmönjakelu tulee turvata, mutta niin tulee turvata myös suomalainen sopimuskulttuuri!