Tuntuu kummalliselta, että mediassa koko ajan puhutaan sitä, että Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon tulee voimaan vasta sitten, kun kaikki 30 valtiota ovat ratifioineet eli käsitelleet ja hyväksyneet sen omissa parlamenteissaan.

Esimerkiksi Iltalehti kirjoittaa artikkelissaan näin:

”Jotta Suomi ja Ruotsi pääsevät Naton jäseniksi, tulee kaikkien 30 nykyisen jäsenmaan hyväksyä eli ratifioida liittymispöytäkirjat.”*

Naton perustamissopimuksen mukaan tämä ei pidä paikkaansa, jos lukee artiklaa 11 niin kuin se on kirjoitettu. En tarkoita sitä, että artiklaa pitäisi tulkita, sillä jos kaikki ”tulkitaan” eri tavalla, kuin mitä on kirjallisesti sovittu, kaikki sopimukset menettävät silloin merkityksensä.

Artiklassa 11 selvästi sanotaan:

”11 artikla

Sopimuspuolten on ratifioitava tämä valtiosopimus ja toteutettava sen määräykset omien perustuslaillisten menettelyittensä mukaisesti. Ratifiointikirjat talletetaan mahdollisimman pian Amerikan Yhdysvaltojen hallituksen huostaan, joka ilmoittaa kaikille muille allekirjoittaneille kustakin talletuksesta. Sopimus tulee voimaan niiden valtioiden välillä, jotka ovat ratifioineet sen, heti, kun allekirjoittaneiden valtioiden enemmistön, mukaan lukien Belgian, Kanadan, Ranskan Luxemburgin, Alankomaiden, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen ratifiointikirjat on talletettu, ja se tulee voimaan muiden valtioiden osalta niiden ratifiointikirjan talletuspäivänä.”*

Tämähän tarkoittaa, että jos enemmistö ( mukaan lukien sopimuksessa mainitut valtiot ) on ratifioinut sopimuksen maansa parlamentissä, se tulee voimaan näiden valtioiden välillä heti ja muiden kohdalta myöhemmin, sitten kun he ovat sen ratifioineet. Enemmistöllä ymmärrän yli puolet valtioista.

Ihmettelen, että näistä asioista ei viitsitä julkisuudessa puhua, eikö kukaan ole lukenut näitä Naton perustamissopimuksia? Vasta nyt Uusi Suomi otti asian esille kaksi päivää sitten, vaikka Naton perustamissopimusteksti on aina ollut kaikkien saatavilla.* Kun Turkki kiristää Suomen virkamiehiä neuvottelupöydissä, kannattaa muistaa tämä asia.

On outoa, ettei muutenkaan keskustella Naton uudesta strategiasta, joka aiheuttaisi Viron pääministeri Kaja Kallaksen mielestä sen, että ”esimerkiksi Viro tulisi sotatilanteessa pyyhkäistyksi pois maailmankartalta Tallinnan vanhaakaupunkia myöten”.

Kallas kertoi, ”että Naton suunnitelmissa Venäjä saisi ottaa Baltian maat haltuunsa, minkä jälkeen Nato vapauttaisi maat puolen vuoden kuluessa.”*

Mitä tämä uusi strategia tarkoittaisi Suomen ja Ruotsin tapauksessa? Ehkä Nato antaisi Venäjän vallata Suomen joko kokonaan tai osittain ja sitten vasta aloitettaisiin maan takaisinvaltaus. Tämä tarkoittaisi, että voimme luottaa ainoastaan itseemme ja omaan armeijaamme.

Toivottavasti Naton pelotevaikutus toimii.

Sanotaan, ettei näistä asioista saisi puhua, mutta ihmisillä on kuitenkin oikeus tietää.
Vasemmisto on aina ollut rauhan puolue, mutta rauha hinnalla millä hyvänsä ei ole sekään vaihtoehto.

Rauha ei voi tarkoittaa kenenkään mielivaltaan alistumista.

*Iltalehti 7.7.2022, Elli Harju, Jari Hanska, Eevi Karvinen ja Onni Kari: ”Katso kaikkien Nato- maiden tilanne, näin Suomen jäsenyyttä käsitellään”
*Internet: Pohjois-Atlantin sopimus Washington D.C.:ssä 4. päivänä huhtikuuta 1949
*Uusi Suomi, 20.7.2022, Olli-Pekka Salminen: ”Onko Turkilla Suomen Nato-jäsenyysprosessissa sittenkään ”veto-oikeutta”? Aktivoituuko 5 artikla ennen täysjäsenyyttä?”
*Ilta-Sanomat, 23.6.2022, Anssi Rulamo: ”Viron pääministeri Kallas FT:lle: Naton nykyisellä puolustus¬suunnitelmalla Viro pyyhkäistäisiin sodassa kartalta pois”