Saako pieniä lapsia hoitaa kotona ja kuka heitä saa hoitaa?

Kansanedustaja Juhana Vartiaisen (kok.) mielestä ei varsinkaan äiti, jolla on vähän koulutusta. Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Tuomas Kososen mukaan ainakaan isiä ei pidä houkutella siihen nykyistä enempää. Myös Kosonen vähentäisi kotihoidon tukea. Kosonen ja Vartiainen haluavat siis vanhempien lyhentävän pienten lastensa kotihoitoa ja hakeutuvan enemmän ansiotöihin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusjohtaja Minna Salo puolusti heitä vastaan tutkimusta, jossa arvioidaan, että kotihoidon tuen vähentäminen ei vaikuttaisi kovin paljon äitien työllistymiseen, koska pisimpään lapsia kotona hoitavilla on usein vähän koulutusta, jolla ansiotyötä löytyy. (keskustelu 14.9 Yle radio 1)

Työttömyys ei lisää työpaikkoja

Uusliberaali Vartiainen pitää kiinni uskostaan, että mitä pitempi työttömien jono, sitä enemmän työpaikkoja syntyy. Tästä ei ole olemassa minkäänlaista näyttöä. Työstään hoitovapaalla ollut vanhempi palaa tavallisesti työpaikkaan, jonka hänen sijaisensa menettää. Muista vanhemmista iso osa ja myös osa heidän sijaisketjustaan siirtyy työttömiksi työnhakijoiksi. Moni jatkaa lapsen hoitoa työnhaun ohella.

Lasten hoito on tärkein työ

Pienten lasten on tärkeätä oppia elämään yhteisössä, koska ihminen on yhteisöeläin. Oma vanhempi tai kodin ulkopuolinen päivähoito ei aina pysty tätä toteuttamaan. Siksi pienten lasten vanhemmille ja heidän lapsilleen pitää olla yhteisöllisiä paikkoja, joissa ymmärretään varhaiskasvatuksen merkitys ja tarjotaan jokaiselle perheelle sen tarvitsemaa palvelua.

Osa pienistä lapsista pulahtaa päivähoitoryhmään kuin kala veteen. Toiset tarvitsevat siihen erityistä tukea. Mutta myös vauvan vanhemmissa on ihan samoja eroja. Vanhemmiksi aikovien pitäisi oppia tunnistamaan näitä eroja jo ennen lasten alulle saattamista. Heidän pitäisi myös tietää, millaisia taitoja ja tietoja lasten hoidossa tarvitaan.

Päiväkodit perhetaloiksi

Työttömien vanhempien siirtäminen vanhempainvapailta työttömiksi työnhakijoiksi ei mitenkään lisää perheen hyvinvointia. Päinvastoin. Vanhemmille ja lapsille olisi paljon parempi uudistus, jos he voisivat osallistua lastensa kanssa avoimeen päivähoitoon. Kunnat voisivat kehittää useimmista päiväkodeista perhetaloja, jotka palvelisivat myös perhepäivähoitajia ja lapsia näiden kodissa hoitavia. Se vaatisi jonkin verran uusien perhetalojen perustamista.