Kaksikymmentä vuotta sitten jäin sosiaalikeskuksen johtajan työstä vuorotteluvapaalle. Vapaata tarvitsin keksiäkseni, miten hyvinvointivaltio saadaan peruskorjattua. Sosiaalitoimistojen työntekijät raatoivat yli voimiensa jakaessaan toimeentulotukea. Sitä haki valtava joukko ihmisiä, jotka siihen asti olivat saaneet toimeentulonsa työstään. Hyvinvointivaltio oli epäkunnossa.

Pääomaliikenne Suomen rajojen yli oli vapautettu 1980-luvulla, Neuvostoliitto ja kauppa sen kanssa olivat romahtaneet, Suomen pankkijärjestelmä murtunut. Silloinkin hallitukset valitsivat ankaran säästölinjan ja työttömyys ja toivottomuus jatkui. Tunnelmat olivat varsin samanlaiset kuin nyt. Toimeentulotuki täysin työkykyisille ja muutenkin itsenäisille ihmisille oli älytön lääke. Meidän työntekijöillemme ei jäänyt aikaa sosiaalityöhön tai  riittävää tukirahaa sitä muista syistä tarvitseville.

Siksi ehdotin työttömyysturvan muuttamista palkalliseksi kansalaistyöksi. Neljän kuukauden työn etsimisen jälkeen ihmisellä pitää olla oikeus saada kunnalta itselleen sopivaa työtä sillä rahalla, mikä hänelle tulisi työttömyyskorvauksena. Työehtojen pitää olla reiluuden ja tasavertaisuuden vuoksi ihan samat kuin muilla samaa työtä tekevillä. Arvelin, tosin en ihan oikein, että ay-liikkeessäkin pidettäisiin ehdotuksesta enemmän kuin monenkirjavista työllistämistoimenpiteistä.

Olisikohan nyt aika kypsä. Vai pitääkö vielä monen sukupolven käydä läpi samanlainen lama ennenkuin ansiotyön takaaminen kaikille työttömille hyväksytään yhteiskunnan keskeiseksi tehtäväksi.

Perustulo ja takuutyö
Suomen perustulokokeiluun kannattaa yhdistää myös oikean takuutyön kokeilu. Aikuiselle maksettavan perustulon pitäisi olla 600 € luokkaa kuukaudessa. Kunnalle pitäisi määrätä velvollisuus järjestää perustulon saajalle hänen halutessaan takuutyötä korkeintaan 600 €:n edestä. Tuntipalkka olisi sama kuin muillakin samaa työtä tekevillä, samoin muut työehdot. Kympin tuntipalkkaista työtä tekevä voisi siis saada korkeintaan 60 tuntia työtä kuukaudessa. 15 € tuntipalkalla takuutyötä tulisi siis korkeintaan 40 tuntia/kk jne. Työnantaja ja työntekijä etsisivät molemmille mahdollisimman sopivat työrupeamat.

Yhteensä 1 200 € kuukausitulo parantaisi myös muiden töiden hakemisen edellytyksiä. Ei olisi pakko jähmettyä paikalleen suojaamaan toimeentulotukeaan tai työttömyspäivärahaansa. Perustulon saaja saisi ottaa takuutyön lisäksi myös muita töitä. Se parantaisi tuntuvasti erilaisia silpputöitä tekevien mahdollisuuksia myydä omaa työtään ja etsiytyä muihin tehtäviin. Silppu-ja pätkätyöntekijöiden elämä itsenäistyisi, kun he eivät kaiken aikaa joutuisi tuloloukkuihin tai menettämään perussosiaaliturvaansa.

On tärkeätä, että veroton perustulo ylittää selvästi toimeentulotuen perusosan ja esimerkiksi työttömyyspäivärahan vähimmäistason. Se vapauttaa ihmisiä ottamaan vastaan osa-aikaista ansiotyötä silloinkin, kun työkyky tai elämän tilanne ei taivu sellaiseen työntekoon, jolla saisi turvattua perustoimeentulonsa. Heitä on runsaasti toimeentulotuen saajissa. Samoin korkeampi perustulo auttaisi mm. vanhempainvapaalla ym. peruspäivärahoilla olevaa ottamaan vastaan jonkin verran ansiotyötä.