Sipilän hallitus luopui jo tavoitteestaan, että 72 % työvoimasta löytäisi ansiotyötä hallituskauden lopulla. Eikä ihme. Työttömyys on markkinatalouden rakenteellinen ongelma. Täälläkin missä valtio ja kunnat työllistävät paljon väkeä veroilla rahoitetuissa palveluissa.

Hallitus suunnittelee nyt työttömille ansiotyön sijasta pakollista osallistumista ja osallistumistuloa. Porvarien mielestä osallistumistulon pitää olla niin pieni, että pienten tulojen ja huonojen työehtojen ansiotöihin riittää aina tulijoita.

Koneet tekevät kuitenkin yhä suuremman osan tavaroista ja palveluista. Yksinkertaisia tai pitkäaikaisia ihmistöitä tarvitaan vähemmän. Konejärjestelmät oppivat nopeasti ja ne voi myös uudistaa nopeasti. Koneiden rahoittajien ja tuottajien omaisuustulot kasvavat, mutta työtulojen osuus kansantulosta pienenee. Siksi tuloerot kasvavat ja työttömyys lisääntyy.

Työnantajat korvaavat mielellään koneilla ihmistyötä, koska työn verotus on korkea. Robotit tai muut koneet eivät maksa laitekohtaisia veroja. Vaikeata olisi myös eritellä, millainen vero erilaisille konejärjestelmille pitäisi säätää.

Robottivero?

Keskustelu robottiverosta on taas kerran noussut poliittiseen keskusteluun. Mutta miten robotteja voisi ja pitäisi verottaa?

Nyt robottien ja muiden koneiden verotus on merkittävästi pienempää kuin niiden kanssa kilpailevien työntekijöiden verotus. Robottiveron ajajien pitäisi siis vaatia, että ihmisen ja koneiden työn tulosta verotetaan samalla prosenttiosuudella. Ihmisten kilpailukyky paranisi eikä heidän enää olisi pakko olla tuottavampia kuin koneet.

Ihmiskeskeisesti ajatellen ihminen on kaikkein uusiutuvin tuotannontekijä. Siksi ihmistyöllä kannattaa tehdä kaikkea sitä, mitä ihmiset osaavat ja haluavat tehdä. Esimerkiksi konduktöörien pitää saada edelleen myydä lippuja junassa sen sijaan että viimeinenkin mummo ja ulkomaalainen pakotetaan hankkimaan lippunsa joltain koneelta, jota hän ei löydä tai osaa käyttää.

Kehittyneissä valtioissa tuhlataan valtavasti rahaa työpaikkojen hävittämiseen ja työttömyyden ylläpitämiseen. Samalla rahalla saisi työnhakijalle sopivaa osa-aikaista ansiotyötä, joka hyödyttäisi meitä kaikkia. Vanhukset ja muut huolenpitoa tarvitsevatkin tulisivat hoidetuiksi. Hoitorobotti auttaisi työntekijää eikä tekisi hänestä työtöntä.

Ihminen on luonnonvara, jota ei kannata tuhlata tai hävittää. Tuotanto pitää toteuttaa niin, että kaikkia luonnonvaroja ja ihmisten suunnittelemia ja tekemiä apuvälineitä käytetään kohtuullisesti. Ei siis tuhlaten ja hävittäen kuten nyt.

Arvonlisävero on paras robottivero

Arvonlisävero olisi helppo kohdistaa markkinataloudessa myytyyn tuotantoon niin että robottien ja ihmisten tekemällä tuotannolla olisi sama veroprosentti. Sama vero kohdistuisi myös raaka-aineisiin ja muihin tuotannontekijöihin.

Ihmisen pitää saada kilpailla tasavertaisesti koneiden ja muiden tuotannontekijöiden kanssa.Nyt ihmiseltä vaaditaan ansiotyön sosiaalivakuutusmaksujen takia noin 25 % suurempaa tuottavuutta kuin muilta tuotantopanoksilta.

Työttömiä tuottava verotus hukkaa voimavaroja. Samaa tekee tolkuton tavaratuotanto.  Sekä nykyinen työvoiman käytön yliverotus että työvoimaa ja luontoa tuhlaavat elinkeinotuet pitää poistaa mahdollisimman nopeasti. Robottejakaan ei saa suosia lievällä verotuksella tai erillisellä tuella.

Yleinen tuotannon hintaan kohdistuva sosiaalivakuutusvero korvaisi kaikki erilliset vain työvoiman hintaa rasittavat lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut. Uusi sosiaalivakuutusvero kerättäisiin kaiken myydyn tuotannon hinnasta. Näin yhteiskunta varmistaisi sen, että kohtuulliset eläkkeet ja muu sosiaaliturva pystytään maksamaan siitä riippumatta, tekevätkö tuotantoa ihmiset vai konejärjestelmät.