Yrittäjän ja palkkatyöntekijän tuloverotuksesta ja sosiaalivakuutuksesta pitää tehdä  samanlainen ja yksinkertainen järjestelmä. Sen jälkeen valtion tietokoneohjelma voi laskea jokaisen työntekijän henkilökohtaisen tuloveron ja sosiaalivakuutusmaksun ajantasaisesti.  Yrittäjä saa tehdä varsinaista työtään. Työntekijä saa saman sosiaaliturvan ja verokohtelun siitä riippumatta, millaisia työsuhteita hänellä on.

Yrittäjillä on nyt melko olematon työttömyysturva, vaikka yrittäjätulo olisi miten vähäistä ja satunnaista. Yrittäjä joutuu lopettamaan yritystoiminnan saadakseen työttömyyspäivärahaa. Lopettamista vaaditaan myös, jotta voi saada muuta kuin harkinnanvaraista toimeentulotukea.

Sipilän hallitus ajaa läpi sitä, että yhä useammat tilapäisiä ansiotöitä tekevät tulkitaan yrittäjiksi riippumatta siitä, minkä suuruisia heidän ansiotulonsa ovat. TE-toimisto ratkaisee, tulkitaanko erilaisia ansiotöitä tekevä päätoimiseksi yrittäjäksi, joka ei ole oikeutettu työttömyysturvaan ja toimeentulotukeen tai sivutoimiseksi, joka voi niitä saada. Ansiotyön nimi ja kesto ei kuitenkaan kerro mitään siitä, tarvitseeko ihminen toimeentuloturvaa.

Isommille yrityksille on varsin houkuttelevaa ulkoistaa tuotannossa tarvittavaa työtä yksinyrittäjille ja työvoiman vuokraamiseen erikoistuneille yrityksille. Silloin palkkatyöhön liittyvä byrokratia siirtyy yrittäjä- työntekijälle tai vuokratyötä myyvälle yritykselle.

Palkkatyö ja yrittäjän työ samaan asemaan
Lähes kaikki poliittiset ryhmät sanovat tavoittelevansa yrityksiä ja yrittäjiä koskevan byrokratian helpottamista. Tavallisesti luvataan karsia ansiotyön tekemistä ja ostamista koskevia lakisääteisiä määräyksiä. Niiden noudattaminen vaatii laajaa perehtyneisyyttä ja tiukkaa tarkkuutta. Oppaita ja tietokoneohjelmia on tehty paljon. Byrokratian paljous tuottaa kuitenkin lisää pakkoyrittäjiä ja houkuttelee pimeään työhön. Yksinyrittäjien määrä on kasvussa. Suuryritysten merkitys työllistäjänä vähenee.

Pienet ja keskisuuret yritykset voisivat olla joustava työn myymisen keino, jos niitä ei rangaistaisi raskaalla byrokratialla ja yrittäjien ja työntekijöiden tuloloukuilla.

Vasemmistoliiton pienyrittäjäohjelma esittää lainsäädännön, verotuksen ja muun yhteiskunnallisen päätöksenteon lähtökohdaksi sitä, että palkkatyötä ja yrittäjyyttä kohdellaan tasavertaisesti (Turvaa ja jatkuvuutta pienyrittäjän arkeen).

Vasemmisto ei hyväksy pakkoyrittäjyyttä. Yrittäjyyden on oltava aito valinta, ei suurten yritysten, kuntien tai valtion keino päästä eroon työnantajan velvoitteista. Työntekijän palkkasuhdetta ei saa muuttaa yritysmuotoiseksi työskentelyksi ilman hänen suostumustaan. Yrittäjän pitää voida määritellä itse työnsä hinta, työaikansa ja työtapansa, eikä yrittäjän pidä olla täysin riippuvainen yhdestä asiakkaasta.

Vasemmiston ohjelma esittää mm. seuraavia muutoksia:
Alle 10 000 euron vuositulojen pitää olla verottomia kaikille itsensä työllistävistä palkan ja etuisuuksien saajiin nostamalla kunnallisverotuksessa tehtävää perusvähennystä.
Pääomatuloja tulee verottaa progressiivisesti osana tuloverotusta.
Arvonlisäveron kokonaistasoa ei pidä nostaa.
Yrittäjien ennakkoverotuksen kehittäminen.
Verottajan valvontaa on lisättävä estämään suuria verovelkoja. Tällöin vältytään hintojen polkemiselta ja turhilta konkursseilta ja voidaan pelastaa erityisesti aloittelevia yrittäjiä.

Perustulo auttaisi merkittävää osaa työttömistä ja osatyöllisistä irti nykyisen toimeentulotuen ja työttömyysturvan aiheuttamista tuloloukuista. Lyhytaikaisen työn vastaanottaminen lisäisi käytettävissä olevia tuloja eikä vaarantaisi loppuessaan koko perustoimeentuloa.

Uudistuksilla helpotettaisiin merkittävästi pienituloisten yrittäjien että palkkatyöntekijöiden tilannetta.

Kansanvakuutusta tekemään
Isoja rakenneuudistuksia oikeasti haluava hallitus korvaisi ensi töikseen Suomen monenkirjavat sosiaalivakuutukset yhdellä kansanvakuutuksella. Kaikille maksettava perustulo korvaisi elämän eri tilanteissa maksettavat peruspäivärahat ja toimeentulotuen perusosan. Perustulo verotetaan pois vähitellen, kun ihmisellä on muita tuloja työstään tai omaisuudestaan.

Systeemin pitää olla yksinkertainen ja sama siitä riippumatta, saako työntekijä palkkaa työsopimuksen perusteella vai palkkiota omasta työstään tai yrittäjätuloa.

Perustulon lisäksi tarvitaan syyperusteista sosiaalirahaa, joka korvaisi nykyisiä   työttömyys- ja sairauspäivärahoja, vammaisetuuksia sekä vanhempainvapaarahoja niiltä osin kuin ne nyt ovat korkeampia kuin peruspäivärahat. Myös työansioiden perusteella maksettava ansioturva on sovitettavissa osaksi kansanvakuutusta. Ansioturvan tasossa voisi hakea neuvoa antiikin Kreikasta. Platonhan esitti, että kenellekään ei pitäisi maksaa enempää kuin nelinkertaisesti se, mitä vähiten saavalle.