Keskustalainen pääjohtaja Liisa Hyssälä ehdotti hiljattain, että Kelan maksamasta asumistuesta puolet pitää siirtää kuntien vastuulle. Näin kuntien kannattaisi kaavoittaa edullisia vuokra-asuntoja. Hyssälä siis luottaa siihen, että yksityiset ratkaisevat asuntopulan kunhan kunta osoittaa rakennusalaa.

Vihreiden Heikki Hiilamo ja Outi Alanko-Kahiluoto ehdottavat toimivampaa ratkaisua (HS 11.11.16). Kunnallisia vuokra-asuntoja pitäisi lisätä, jotta niitä riittää perusturvaa saavien ohella myös pienipalkkaisille. He hyväksyvät Hyssälän kunnille ehdottaman keppilinjan, mutta vasta sitten, kun kunnat ovat lisänneet asuntokantaansa. Tämä keppi voikin toimia hitaan kasvun alueilla.

Helsingin vasemmisto ehdotti juuri valtuustossa asunto-ohjelmaan lisäyksiä. Ei mennyt läpi. Tuo konsti ei riitäkään poistamaan Helsingin asuntopulaa. Mitä enemmän maailman väki muuttaa keskuskaupunkeihin sitä enemmän tulokkaita niihin pyrkii. Asuntopulan poistamiseen koko pääkaupunkiseudulla tarvitaan uusia aluekeskuksia, joihin levitetään monipuolista asumista ja työpaikkoja. Uusi yleiskaavakin tavoittelee tätä.

Itsehallinnollinen maakunta on ehdottomasti paras paikka päättämään alueensa rakenteesta. Kepiksi maakunnille tarvitaan laki, joka määrää ne järjestämään tarpeelliset vuokra-asunnot. Suomessa ei mitenkään mahdoton tehtävä.

Pelkät asemakaavat ja tontit eivät riitä vuokra-asuntojen toteuttamiseen ja jakamiseen niitä tarvitseville. Eduskunnan pitää päättää, että maakuntien on poistettava asuntopula tuottamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Yksityiset yritykset tai järjestöt eivät sitä tee, koska asuntopulan poistaminen kohtuullistaa asuntojen hintaa.