L’AVENIR EN COMMUN
L’HARMONIE DES ÊTRES HUMAINS ENTRE EUX ET AVEC LA NATURE

Saatteeksi: Laitan tähän Ranskan vaaleissa hyvin menestyneen  uuden vasemmistoliittoutuman ohjelman sisällysluettelon. Se on käännetty englanninkielisestä versiosta. Kun Vasemmistoliitto on juuri uudistanut sekä periaateohjelmansa ja poliittisen tavoiteohjelmansa, on mielenkiintoista verrata niitä Ranskan vasemmiston ohjelmiin, menemättä yksityiskohtiin. Tämä liike on myös kehittänyt talouspoliittista ajattelua olennaisella tavalla, mutta siihen palaan myöhemmin.

TULEVAISUUS YHDESSÄ
HARMONIA IHMISTEN KESKEN JA LUONNON KANSSA

DEMOKRAATTINEN HÄTÄTILA
6. TASAVALTA

1. Kutsu koolle perustuslakikokous

2. Lakaise pois oligarkia, poista kastin etuoikeudet

3. Tasavalta, joka perustuu kansan väliintuloon

4. Presidentin monarkia lakkautetaan

5. Henkilökohtaisten vapauksien ja voimaantumisen edistyminen

6. Universaali tasavalta

7. Maallinen tasavalta

8. Kansalaisten vallankumous tiedotusvälineissä

9. Tasavalta yhteisen hyvän vartijana

10. Hallitustyöntekijät ja uudet oikeudet työntekijöille

11. Oikeus kansan nimissä

12. Järkevä terrorismin vastainen politiikka

13. Varmista turvallisuus

14. Nuoret yleisen edun ja kansallisen turvallisuuden palveluksessa

15. Todellinen tasa-arvo Ranskan merentakaisille alueille

 

SOSIAALINEN HÄTÄTILANNE
SUOJAAMINEN JA JAKAMINEN

16. Lopeta kansakunnan taloudellinen ryöstely

17. Perustetaan solidaarinen protektionismi Ranskassa

18. Toteutetaan toiminnan ja työllisyyden elvytyssuunnitelma ekologisen siirtymän palveluksessa

19. Toteutetaan REIN (Regional Economic Information Network) rahoitusjärjestelmässä

20. ”Epärahoita” (« Un-financialise ») reaalitaloutta

21. Rahan koostaminen (pooling) pienten ja keskisuurten yritysten rahoittamiseksi

22. Suojele ja yleistä osuus- ja yhteisötalous yhteistyötaloudeksi

23. Estä osakemarkkinoiden irtisanomiset työllisyyden säilyttämiseksi ja kehittämiseksi

24. Kumoa El Khomri -laki (työlaki)

25. Poista epävarmuus ja kunnioita ammatteja ja työntekijöitä

26. Rakenna työntekijöille uusi suojaava asema: täydellinen sosiaaliturva

27. Anna nuorille mahdollisuus itsenäisyyteen

28. Lyhennä työaikaa: tee vähemmän työtä jotta kaikilla on työtä

29. Ota käyttöön C.E.O:n ja yritysjohtajien enimmäispalkka

30. Nosta palkkoja

31. Palauttaa oikeus eläkeikään 60 vuoden iässä, korottaa pieniä eläkkeitä

32. Sukupuolten välinen epätasa-arvo yrityksissä on saatettava rangaistavaksi.

33. Köyhyyden poistaminen

34. Takaa tehokas asunto-oikeus

35. Kieltäytyä kiristystä julkisen velan vuoksi.

36. Tee verovallankumous

37. Veronkierron ja veropetosten poistaminen

 

EKOLOGINEN HÄTÄTILANNE
EKOLOGINEN SUUNNITTELU

38. Ekologinen siirtymä, ydinkysymys

39. 100 % uusiutuvaa energiaa vuoteen 2050 mennessä

40. Kaikkien olemassa olevien kiinteistöjen ekologinen perusparannussuunnitelma

41. Kehitetään ekologista joukkoliikennettä ja mietitään uudelleen henkilökohtaista liikkuvuutta

42. Rangaista pitkän matkan kuljetuksia tuotannon siirtämiseksi

43. Toinen tapa kuluttaa

44. Toteutetaan ”Nolla jäte” -Ranska

45. Säästä ekosysteemiä ja biologista monimuotoisuutta

46. Tue ekologista ja talonpoikaisviljelyä

47. Suunnittele ja järjestä alue demokratian ja julkisten palvelujen avulla

48. Ranskan metsien kestävä hoito

 

HUOMIOITA EUROOPAN UNIONISTA
VETÄYTYMINEN EUROOPAN PERUSSOPIMUKSISTA

49. Välittömät ja yksipuoliset toimet kansallisten etujen säilyttämiseksi ja poliittisen hankkeemme toteuttamiseksi.

50. Järjestä Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta ilman koston tai rangaistuksen henkeä

51. Suunnitelma A ehdottaa Euroopan perussopimusten demokraattista, sosiaalista ja ekologista muuttamista neuvottelujen kautta.

52. Toteuta suunnitelma B, jos neuvottelut epäonnistuvat. ”Tulemme joka tapauksessa välittömästi soveltamaan ohjelmaamme kansallisella tasolla olettaen vastakkainasettelua EU:n toimielinten kanssa (suunnitelma B). Käytämme kaikkia keinoja puolustaaksemme kantaamme Eurooppa-neuvostossa ja rikomme estosääntöjä aina tarvittaessa.”

53. Puolustaa ja kehittää yhteistyötä muiden Euroopan kansojen kanssa

 

KYSYMYS RAUHASTA
RANSKAN ITSENÄISYYDEN TAKAAMINEN

54. Toteutetaan Ranskan itsenäisyys maailmassa

55. Rakennetaan kansallinen, suosittu ja itsenäinen puolustus

56. Vahvistetaan YK:ta ja investoidaan siihen uudelleen järjestetyn maailman puolesta

57. Hylätään vapaakauppa, luodaan solidaarinen protektionismi ja taloudellinen yhteistyö

58. Laajennetaan kansainvälisten oikeuksien takeita uusille aloille

59. Muuttoliikkeen syiden torjunta

60. Rakennetaan rauha Syyriaan

61. Toimitaan oikeudenmukaisen ja pitkän aikavälin rauhan puolesta Israelin ja Palestiinan välillä

62. Rakennetaan vaihtoehtoista globalisaatiota ja internationalistista yhteistyötä

63. Yhdistään pieni Välimeren allas yhteisiin edistyksellisiin tavoitteisiin

64. Vaihdetaan poliittiseen ranskankielisten yhteisöön (Francophonie)

 

SUUREN TAANTUMAN KOHTAAMINEN
IHMISEN EDISTYMINEN ENSIN

65. Määrittele uusi inhimillisen edistymisen indeksi

66. Tavoitteena pidempi terveen elinajanodote

67. Terveys ennen kaikkea

68. Esteen poistaminen vammaisilta

69. Muuta lähestymistapaa riippuvuuteen ja huumeisiin

70. Päästä eroon sosiaalisista ja työpaikkojen kärsimyksistä

71. Kohtaa kollektiivisesti ikääntyminen ja autonomian menetys

72. Aseta lapset etusijalle

73. Kaikille yhtäläiset mahdollisuudet tarjoavaan koulutukseen

74. Pätevyys kaikille

75. Korkea-asteen koulutuksen uudistaminen

76. Poista lukutaidottomuus ja kehitä aakkosjärjestystä

77. Demokratisoi kulttuuria ja sen käytäntöjä, tue niitä, jotka tekevät sen eläväksi

78. Talouden erottaminen urheilusta: tasapuolinen pääsy urheiluun

79. Taistele aggressiivista mainontaa ja kaupallistamista vastaan

 

TUHON UHKAN KOHTAAMINEN
RANSKA IHMISKUNNAN ETURINTAMASSA

80. Aloita kansainvälisen yhteistyön uusi aikakausi

81. Ota Ranska mukaan ”merenkulkualan etenemissuunnitelmaan” ja luo 300 000 merenkulkualan työpaikkaa

82. Elvytä avaruustutkimus

83. Ota käyttöön ranskalaista numeerista ja virtuaalista osaamista yleishyödyllisen palvelun hyväksi