Heti Ukrainan sodan alkaessa saatoin huomata, että vanha sanonta ”sodan ensimmäinen uhri on totuus” piti täysin paikkaansa. Sodan kulkua, puhumattakaan sen syistä ja seurauksista, oli ja on mahdotonta seurata ja ymmärtää pelkkien valtamedian välittämien tietojen perusteella. Ne johtavat systemaattisesti harhaan niin Suomessa kuin muissakin maissa, niin Venäjällä kuin länsimaissakin.

Olen yrittänyt seurata tapahtumia pienimuotoisempien kanavien kautta, joilla on – ainakin minulle – johonkin mittaan tutkimuksellista ja journalistista uskottavuutta. Näitä ovat mm. John Mearsheimer, Glenn Diesen, Aleksander Mercouris, Jeffrey D. Sachs, Scott Ritter, Douglas MacGregor, Seymour Hersh ja monet muut riippumattomat uutiskanavat – ja miksei myös Sauli Niinistön puheenvuorot.

Nyt nämä lähteeni kaikki ovat sitä mieltä, että Ukrainan sodassa on tapahtumassa käänne, mutta ovat kovin erimielisiä mihin suuntaan: edessä on Ukrainan ehdoton antautuminen (Ritter), sodan jäädyttäminen (Mercouris), sodan säädelty eskalaatio (MacGregor) tai mahdollinen ydinsota (Mearsheimer). Mearsheimer tosin toteaa sen siten, että USA on nyt luokittelemassa Venäjän eksistentiaaliseksi uhaksi, joka oikeuttaisi USA:n ydinaseiden ensikäytön. Tässä yhteydessä hän erikseen mainitsee Suomen ja Ruotsin kohonneen ydinsodanriskin alueena, koskapa Venäjällä ei nyt ole tällä maailmankulmalla muita keinoja vastata kokemaansa eksistentiaaliseen uhkaan.

Niinistö puolestaan arvioi nyt tilannetta (NYT 17.09.2023): ”Olemme erittäin herkässä tilanteessa. Pienetkin asiat voivat muuttaa asioita paljon ja valitettavasti huonompaan suuntaan. Se on laajamittaisen sodankäynnin riski.” … ”Riski, että ydinaseita voitaisiin käyttää, on valtava (tremendous) ” … Mutta vaikka konflikti päättyy, Venäjä pysyy. ”On myös suuri eurooppalainen kiinnostus varmistaa se, ettei Venäjä palaa takaisin sodankäyntiin Ukrainan rauhan jälkeen” vaatimatta, että venäläiset ”täytyy räjäyttää” (have to be blown out) hän sanoi varovasti (carefully). Mutta hän korosti, että luottamusta tarvitaan sen varmistamiseksi, että ”uusi sota ei odota oven takana”. (1)

Kovin jälkiviisaasti nyt sitten prof. Tommi Koivula (MPKK) kommentoi eilen Suomen NATO-jäsenyyttä: ”voi olla että tässä vielä tullaan myöhemmin sitten käymään kansallista keskustelua siitä että mitä kaikkea asioita tähän nyt oikeastaan liittyykään … Ydinseita ”on Suomessa katsottu kansainvälisen turvallisuuden ongelmana ja jonakin sellaisena, mitä pitäisi pyrkiä ratkaisemaan aseidenriisunnan ja mielellään asevalvonnan keinoin… mutta se mikä on uutta on se, että me ollaan nyt tosiaan liittokunnan jäseninä sellaisessa liikunnassa, jossa ydinpelote viime kädessä on …  turvatakuu … elikkä tässä jonkun verran varmaan täytyy … miettiä uusiksi kansainvälisesti sitä, että mitä ydinaseet meille merkitsee” …

Me ”edelleen ollaan tämän päävastuussa oman alueen puolustamisesta, mutta meillä on myös nyt isompia vastuita ja muualla muihinkin suuntiin, pitäisi katsoa ja muillekin jäsenmaille pitäisi olla solidaarisia eli kyllä tässä on vähän semmoista niin kun sielun tutkiskelun tarvetta varmaan on myöskin kansallisesti” (2; kurs. mvv)

Kansallinen keskustelu, sielumme itsetutkistelu?

Vasta nyt? Eikös se pitänyt käydä ennen NATO:on liittymistä, kansanäänestyksen myötä? Eihän kansakunnalle annettu mahdollisuutta muodostaa mielipidettä asiasta, vaan vain yksittäisille, julkisen tiedon varassa oleville kuluttajille vastata yksityisen tutkimuslaitoksen kyselyihin, joidenka tieteellistä perustaa YLE ei ole julkistanut pyynnöistä huolimatta.

Onko kysymys kansakunnasta vain asevarainen turvallisuuskysymys? Niinistön mukaan ”Suomi maksimoi omaa turvallisuuttaan, se ei ole keneltäkään pois. Turvallisuus ei ole mikään nollasummapeli ja muistutan edelleen, että Suomi ei myöskään ole kasvanut itseään isommaksi” (3).

Kun Venäjä ja USA/NATO maksimoivat omaa asevaraista turvallisuuttaan, se on nyt ukrainalaisilta pois. Se on kaikilta muilta, Suomeltakin pois. Asevarainen turvallisuus ei todellakaan ole nollasummapeli. Se on eskalaatioon johtava, panoksien alituiseen korottamiseen pakottava pokeri, jonka vaatimat resurssit ovat poissa kaikesta ja kaikilta muilta. Ja onhan jo julistettu, että Suomi pyrkii turvaamaan rajansa ”Kuolan niemimaalta Pietarin porteille” (Mika Aaltola).

 Asevarainen turvallisuus EI voi olla lähtökohta eikä perustelu kansakunnalle. Tätä nykyä kestävä ajatus kansakunnasta voi perustua vain ja vain ekologiselle realismille ja ekologiselle demokratialle.

Mistä nyt sitten pitäisi kansallisesti keskustella?

Klassisia kansakuntaa määrittäviä kysymyksiähän ovat:

– mikä kansallisen selviämisen ja strategian minimiehto ja -tavoite,

– mikä kansallisen strateginen tavoite ja ehto osana maailmanjärjestystä ja siihen osallistumiselle

– mitkä ovat ne arvot, joita kansakunta haluaa edistää ja mihin ei missään tapauksessa sitoutuisi.

Kuten ETYK – prosessin myötä Suomi määritteli paikkaansa Euroopassa ja samalla muokkasi Eurooppaa itselleen sopivaksi, Suomen tulisi nyt määritellä asemansa ekologisen realismin pohjalta osana ihmiskuntaa ja ekosfääriä siten, että se avaa meille kansallisen toiminta-ajatuksen sekä taloudellisesti että yhteisöllisesti, perustelisi siis kansallisen identiteettimme.

Suomen tulisi aktiivisesti olla mukana rakentamassa siltaa Etelän ja Pohjoisen välille, jotta YK:n Agenda2030 ohjelma ja 17 kehitystavoitetta voidaan toteuttaa reilulla tavalla. Suomi on mukana rakentamassa moninkeskeistä kestävää ja reilua taloutta ekologisen demokratian pohjalta.

Suomen tulisi aktiivisesti etsiä perusteet eurooppalaiselle turvallisuuspoliittiselle arkkitehtuurille, joka tekisi NATO:sta tarpeettoman.

Niinistö sanoi NYT:in haastattelussa vielä, ”että on oltava keino säilyttää suhde Venäjään. ”En tarkoita mitään suurta ystävyyttä”, Niinistö sanoi, ”vaan kykyä sietää, edes vähän ymmärtää toisiaan.” (1) – ei siis ”räjäyttää” meitä eikä heitä. Niinistö on säikäytetty perusteellisesti.

Viitteet

(1) Erlanger, S. 2023. Finland’s President, No Stranger to Russia, Warns Europe About Complacency NYT 17.09.2023.

(2) Tommi Koivula (MPKK). YLE- TV uutiset 16.09.2023

              https://areena.yle.fi/1-62875122?autoplay=true

(3) Karvala, K. 2923. Presidentti Niinistö: ”Riski, että atomiaseet alkavat puhua, on aivan valtava” IL 07.09.2023. https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/139989a1-9a0a-47ba-9bc8-53c9d0ced33c