Saatteeksi: Kun Vasemmistoliitto nyt valmistelee eduskuntavaaliohjelmaansa, voisi olla syytä hieman vilkaista mitä eurooppalainen vasemmisto tavoittelee muualla. Alla lyhennelmä DIEM25:n uudesta manifestista Euroopan demokratisoimiseksi.

 

Manifesti Euroopan demokratisoimiseksi

Eurooppa demokratisoituu, kun eurooppalainen oligarkia kukistetaan!

Kaikista inflaatioon, siirtolaisuuteen, populismiin, ilmastonmuutokseen, pandemioihin, turvallisuuteen ja terrorismiin liittyvistä huolenaiheistaan huolimatta vain yksi tulevaisuuden näkymä todella kauhistuttaa Euroopan valtaapitäviä: Demokratia!

He puhuvat demokratian nimissä, mutta vain kieltääkseen, karkottaakseen ja tukahduttaakseen sen käytännössä. He yrittävät koordinoida, kiertää, korruptoida, mystifioida, anastaa ja manipuloida demokratiaa murtaakseen sen energian ja estääkseen sen mahdollisuudet.

Sekä lisääntyvän ”liberaalin” että ”populistisen” autoritaarisuuden ytimessä piileksii petokseen syyllinen: erittäin poliittinen, ylhäältä alaspäin suuntautuva, läpinäkymätön päätöksentekoprosessi esitetään ei-poliittisena, teknisenä, menettelyllisenä, neutraalina ja, kyllä, demokraattisena. Sen varsinainen tarkoitus on estää Euroopan asukkaita käyttämästä demokraattista päätöksentekoa yhteisöissään, työpaikoissaan, ympäristössään, rahassa, teknologioissa ja muuhun maailmaan vaikuttamisessa. Ihmisten, eläinten ja planeettamme raa’asta hyväksikäytöstä tulee piilossa oleva tavoite, toiminnan ainoa motiivi, ainoa kompassi.

Tämän petoksen hinta ei ole vain demokratian loppu, vaan myös pysyvä taloudellinen taantuma, yhteiskunnan pysähtyneisyys, teknologinen jälkeenjääneisyys, muukalaisviha ja ilmaston tuho – eurooppalaisen sivilisaation kauhistuttava, kokonaisvaltainen tappio.

On löydettävä toinen suunta. Ja sellainen on! Se on se, jota ”virallinen Eurooppa” vastustaa autoritaarisen ajattelunsa jokaisella jänteellä: Demokraattinen vallankumous!

Meidän poliittinen liikkeemme, DiEM25 perustettiin Berliinissä 9. helmikuuta 2016 tällaisen vallankumouksen käynnistämiseksi. Tulemme joka puolelta Eurooppaa ja muualtakin. Meitä yhdistävät erilaiset kulttuurit, kielet, aksentit, poliittiset puolueet, ideologiat, ihonvärit, sukupuoli-identiteetit, uskomukset, kyvyt ja käsitykset hyvästä yhteiskunnasta. Yksi, yksinkertainen, radikaali ajatus, joka oli yhdistänyt meidät, muodosti DiEM25:n perustan:

Eurooppa joko demokratisoituu tai se hajoaa.

Demokratia on monien – siis köyhimpien – toteuttama hallitseminen. Sen vastakohta on oligarkia, harvojen – siis rikkaimpien – toteuttama hallitseminen. Eurooppalaisille kerrotaan, että elämme demokratioissa, toisin kuin idässä asuvat, jotka ovat slaavilaisten oligarkkien peukaloiden alla. Tämä on valhe. Oikeusvaltio on onneksi paremmin vakiintunut Euroopassa, mutta todellisuudessa eurooppalaiset elävät ankarissa oligarkioissa, joissa järjestetään satunnaisia vaaleja, joiden tulokset jätetään huomiotta, jos ne ovat ristiriidassa Euroopan oligarkkien etujen kanssa.

Tämän valitettavan perinnön varjossa DiEM25 päivittää nyt yksinkertaista radikaalia ideaansa: Euroopan demokratisoimiseksi ihmisten on kukistettava sen yhdistynyt oligarkia!

Meidän kutsumme

Meitä inspiroi visio riistottomasta Euroopasta, joka vaalii järkeä, vapautta, suvaitsevaisuutta ja mielikuvitusta, minkä mahdollistavat todellinen solidaarisuus, kattava avoimuus ja aito demokratia.

Kehotamme ihmisiä Euroopassa ja sen ulkopuolella liittymään meihin, jotta voimme yhdessä pysäyttää autoritaarisuuden hyökkäyksen, sekä sen ”liberaalin” että populistisen muunnelman.

Kehotamme kaikkia myötätunnon omaavia ihmisiä huomaamaan, että vain yhdessä voimme repiä alas paperitiikerin, nyt voittamattomalta vaikuttavan euro-oligarkian.

Pyydämme ihmisiä, jotka jakavat näkemyksemme, työskentelemään väsymättä, kunnes perustava demokratia leviää yritys-, raha- ja luottojärjestelmiimme, paikallisneuvostoihimme, parlamentteihimme, hallituksiimme ja kaikkiin toimielimiimme, huipentuen muuttuneeseen Euroopan unioniin.

Toivomme kansalaisten ymmärtävän, että se toiminta, mikä nyt alkaa ”sosialismia pelkästään pankkiireille ja säästötoimet muille” -politiikan vastustamisesta, tuottaa maailman, jossa edistynyt teknologiamme auttaa meitä hallitsemaan elämäämme ja ohjaamaan yrityksiämme ”yksi jäsen, yksiosake, yksi ääni” -periaatteella perustettujen mitä moninaisinta harkintaa harjoittavien demokraattisten neuvostojen avulla, jotka laativat ehdotuksia lainsäädännöksi parlamenteissa hyväksyttäväksi ja arvioivat kaiken lisäksi myös  yritysten ja eri instituutioiden yhteiskunnallista ja ekologista merkitystä.

Jos olet valmis ja halukas auttamaan meitä tämän muutoksen johtamisessa, liity tähän DiEM25:n uuteen visioon – visioon liikkeestä, joka on radikaalimpi, vastakkain asettelevampi ja valmis vuoteen 2023 ja sen jälkeiseen maailmaan.

Liity meihin. Carpe DiEM25! – iloitse voitonpäivästä!

Viite
https://diem25.org/wp-content/uploads/resources/DiEM25_Manifesto_2022/EN/DiEM25_Manifesto_2022_short.pdf