Perussuomalaisten presidenttiehdokas Jussi Halla-aho linjasi puolueensa ja omaa ideologiaansa Työmiehen Tuumaustunnilla eilen (25.09.2023):

”Minulla ei ole ollut tarvetta eikä halua asemoida itseäni tai tätä puoluetta sen enempää oikealle kuin vasemmallekaan. Se, että kansantalous rakentuu työlle ja yrittämiselle ei ole ideologiaa vaan matemaattinen tosiasia. Ideologia on sen sijaan se, että meidän mielestämme Suomi on suomalaisten koti ja turvapaikka ja että kaiken päätöksenteon ohjenuorana pitää olla suomalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden puolustaminen sisäisiä ja ulkoisia uhkia vastaan. Tämä on meidän ideologiamme. Sen voi jakaa mihin tahansa sosiaaliluokkaan kuuluva ihminen. Isänmaallisuus ei ole oikeistolaista eikä vasemmistolaista.” (1, kurs. mvv)

Vain Perussuomalaiset ovat siis isänmaallisia. Halla-aho perustelee näkemystään:

”Työväenliike, puolueet ja työmarkkinajärjestöt tappelevat edelleen verissä päin työn ja yrittämisen pelisäännöistä, mutta ne ovat hartaan yksimielisiä siitä, että Suomi ei ole suomalaisten maa vaan pikemminkin kaikkien muiden. Harva se päivä kuulemme vasemmistoliiton kansanedustajien siteeraavan elinkeinoelämän keskusliittoa todistaessaan, miten Suomeen tarvitaan kymmeniä ja satojatuhansia kehitysmaalaisia nyt eikä kohta”. (1)

 

Katsotaanpa hieman tarkemmin.

”Se, että kansantalous rakentuu työlle ja yrittämiselle, ei ole ideologiaa vaan matemaattinen tosiasia.”
Rakentuu kyllä työlle, mutta kenen työlle? Kansantalous perustuu työlle ja aherrukselle, mutta myös raaka-aineisiin, energiaan, teknologiaan ja rahoitukseen, siis suurelta osin muiden kuin suomalaisten aikaansaannoksiin. Meille on tuotava raaka-aineita, energiaa, tekniikkaa, rahoitusta ja nyt myös ”työvoimaa”- siis työteliäitä, osaavia ihmisiä – jotta voimme kehrätä niistä ja omista voimavaroistamme tuotteita ja palveluita vietäväksi maailmalle hinnoilla, joilla pystymme elättämään itsemme ja maksamaan ostoksemme maailmalta. Tämä kaikki pitäisi vielä tapahtua kohtuutalouden ehdoilla ekosfäärin pelastamiseksi. Nykyinen kansantaloutemme toimii vain ja vain jos  maailmantalous toimii.

”Kansantalous  …   matemaattinen tosiasia”
Ei todellakaan. Se on historiallinen tosiasia. Työn ja ahertamisen tapa ja muoto ovat olleet ja tulevat olemaan jatkuvassa myllerryksessä erityisesti teknologisen kehityksen edetessä. Meillä on ollut ja tulee olemaan kymmeniä, ellei satoja eri tapoja yrittää kuvata työtä ja aherrusta matemaattisesti. Hyvistä yrityksistä huolimatta yksimielisyyteen työn ja tuotannon matematiikasta ei ole päästy. Se, kuinka kansantalous sanotetaan matemaattisesti, on ideologiaa aivan perustavanlaatuisella tavalla. Miksi? Esimerkiksi: me suomalaiset kuten kaikki muutkin ihmiset noissa laskelmissa ovat vain alihinnoiteltua työvoimaa ja ylimaksavia kuluttajia, emme tuottajia ja kanssalaisia.

 

”Suomi on suomalaisten koti ja turvapaikka”
Toden totta, pitkään koti oli turvapaikka ja suoja luonnon myllerryksiltä. Nyt kuitenkin ”kotimaa on ihmiskunta” (José Martín). Vaikka kansallinen identiteetti on eron tekemistä muihin kansakuntiin, siis erottautumista, se ei voi enää olla toisista irrottautumista ja sulkeutumista ja siten itsensä ylevöittämistä suhteessa muihin, vaan keino asettaa kansakunnalle tehtävä moninaistaa, rikastuttaa omalla historialliselle kokemuksella ja osaamisellaan ihmiskunnan perintöä ja tulevaisuutta, siis asettua osaksi ihmiskuntaa.

”Isänmaallisuus ei ole oikeistolaista eikä vasemmistolaista.”
Juuri päinvastoin: isänmaallisuus on joko oikeistolaista tai vasemmistolaista, kansallista tai kansainvälistä, sodanrealismia tai rauhanrealismia, itsekeskeisyyttä tai solidaarisuutta.

Oikeistolainen sanoo: ”Ei voi olla todellisia ystäviä ilman todellisia vihollisia. Jos emme vihaa sitä, mitä emme ole, emme voi rakastaa sitä, mitä olemme.” (2) Ei siis voi olla kansakuntaa ilman vihollisen määrittelyä. Kansakunta määrittää itsensä toisten kieltämisen kautta.

Vasemmistolainen sanoo: ”Emme voi olla todellisia ystäviä ilman todellista, hyväksyttyä erilaisuuttamme. Jos emme rakasta myös sitä, mitä emme ole, emme voi rakastaa sitä, mitä olemme.” (2) Kansakunnan perusta on siis se, miten kukin kansakunta oman erilaisuutensa, historiansa, maansa erityisyyden ja osaamisensa pohjalta määrittää tehtäväkseen omalla tavallaan ja panoksellaan moninaistaa ja rikastaa ihmiskunnan historiaa ja tulevaisuutta. Kansakunta määrittää siis itse itsensä toisten hyväksymisen kautta.

”Presidentin tulee myös ymmärtää, että Suomi on meidän suomalaisten ainoa kotimaa, jos vallanpitäjät täällä eivät aja suomalaisten asiaa kukaan muukaan ei sitä aja”.
Eihän Suomi ole suomalaisten ainoa kotimaa. Asuuhan noin 300 000 suomalaista ja noin 1.6 – 2 miljoonaa suomalaista syntyperää olevaa maailman eri puolilla. Suomessa asuu 324 000 muun maanlaista. Ihmiskunta jo kotimaa kovin monelle suomalaiselle ja Suomi monelle muualla syntyneelle.

Vallanpitäjien on ajettava suomalaisten asiaa kaikkialla, ei vain täällä Suomessa. Jos eivät muutkin aja suomalaisten asiaa ajaessaan omia asioitaan, olemme tuhon omia.

 

Matematiikka ja ideologia
Mikä on  presidenttiehdokas Jussi Halla-ahon se ideologia, jonka hän peittää ”matemaattisen tosiasian” taakse? Hän näyttää uskovan, että voisimme palata aikaan, jolloin kaupungeissa oli paikalliset kauppiaat, metalli- ja puuverstaita, yksi tai kaksi tehdasta patruunoineen ja työläiskortteleineen, siis jonnekin 1800/1900 -luvun vaihteeseen, aikaan, jota kutsutaan pikkuporvariston kauniiksi ajaksi, Belle Eboque:ksi.

Mikä on taas se ideologia, jonka hän kokee omakseen ja Perussuomalaisten omaksumaksi? Siis puolueeton isänmaallisuus. Siis isänmaallisuus, joka on demokratian tuolla puolen, kiistämätön?

Fasismi.

 

Viite

(1) Tuumaustunti 25.9.2023 Suomen Uutiset – Perusuomalaiset

https://www.youtube.com/watch?v=CvMODbX2uxs&t=23s

(2) Volanen, M. V. 2023 Purran oikeustaju hukassa KU blogi 24. 6. 2023.

https://blogit.kansanuutiset.fi/volanen-vasemmalta/purran-oikeustaju-hukassa/

KUVA:

https://www.youtube.com/watch?v=CvMODbX2uxs&t=23s
AJANKOHTA 38.02