Hesari julistaa pääkirjoituksessaan tänään: ”Politiikka ei ikävä kyllä diskonttaa tulevia voittoja tähän päivään. Pitkän aikavälin vastuullisuus ei tuo voittoa nyt.”
Miksei voi? Pitkän aikavälin vastuullisuus tuo voittoa juuri nyt: toivoa siitä, että selviämme edessä olevista eksistentiaalista haasteistamme. Juuri toivo on tärkein voimavaramme ryhtyä perustavanlaatuisiin toimiin saavuttaaksemme sovinnon luonnon kanssa.
Diskonttaus – siis ennakoitujen tulojen pääomittaminen (capitalization) tässä ja nyt, etukäteen – on niin yksityisten kuin julkistenkin pääomittajien poliittista valtaa rakentaa polku fiktiivisestä reaaliseen.
Kun nyt keskuspankkien lupauksella ”what ever it takes” rahasta (money) on tullut valuuttaa (currency), olemme samalla omaksuneet sen ajatuksen, että maailmaa on muutettava poliittisesti määritetyllä toivolla paremmasta maailmasta – pelastaen samalla myös rahaa rahalla tekevät pääomittajat konkursseilta.
Usko siihen, että yksityiset paheet (rahalla lisää rahaa) tuottavat julkisia hyveitä (oikeudenmukaisuutta) on jo mennyt aikaa sitten. Nyt uskotaan, että julkiset hyveet suuntaavat ja rajaavat yksityisiä (voitto)odotuksia niillä ehdoilla kuin luonto on meille asettanut.
Kyllä julkinen valta diskonttaa. Se diskonttaa toivoa saada hallitusti aikaiseksi sovinto luonnon kanssa. Miten siis jäsentää uudelleen pääomittamista (capitalization)?
Pääomasuhde – pääomittamisen edellytys – perustuu eriarvoisten ihmisten yhteismitallisten intressien etsimiseen, joka viimekädessä määritetään kaikesta irtireväistynä, abstraktina käteismaksusuhteena (cash-nexus) markkinoilla.
Jos hyväksymme YK:n Agenda2030 ja 17 kehitystavoitetta käsitykseksemme maailmasta ja sen tulevaisuudesta, siis käsitykseksi itsestämme, on meidän välttämättä levitettävä koti-, yhteisö- ja julkistalouden piiristä (care&life economy) yksityisen tavara- ja palvelutalouden (consum economy) piiriin ajatus samanarvoisten ihmisten erilaisuuteen perustuvasta yhteisöjen rakentamisesta, kanssalaisuudesta.
Pääomittamisen (capitalization) sijaan siis käytännöllinen humanismi (humanization), nyt kuitenkin luonnon ehdoilla. Ks laajemmin:
Kuvassa voi olla tekstissä sanotaan PÄÄKIRJOITUS HELSINGIN SANOMAT Vastaava päätoimittaja: KAIUS NIEMI Päätoimittajat: ANTERO MUKKA, ANU UBAUD Toimituspäälliköt: ARI KINNARI, ESA MÄKINEN, LAURA SAARIKOSKI lokakuuta 2021 Menokehyksiä ei saa devalvoida inakin vanhemmat ikä- luokat Suomessa tunte- Afrikan Pelissä ympäri Afrikkaa maateitse, lentã- kyydissä, löytää lonj talouden iskussa -ja tästä hallitus ansaitsee korkean tavoitteena nämä työllisyyden ikääntymi- ongelmia rahavoitelulla rajoitteita muuttuu painolas- Pelit vaativat yleensä jonkinlaisen rajoitteen, kurssilla että menokehyksiä joustavoitettaisiin. luopui menoja ajoittavista kehyksista kehyk- menojen määrää korotettiinja palattiin, sukupolville. mită enemmãn velkaannumme. muistuttaa ailmastourakassa tarvitta- ehdotti, hillitsevien toimien maailman "menoja" seivät toimintalogiikalla nallituk-
Tykkää

 

Kommentti
Jaa