Presidentti Sauli Niinistön äskettäinen Norjan vierailu innosti Yle:ä otsikoimaan:

Pitkien junien yö
Jos laivaliikenne Itämerellä jostain syystä estyisi, korvaava reitti löytyy Nato-Norjan suojaamasta satamasta Narvikista.

Yle jatkaa:
”Narvikista on tulossa Suomen huoltovarmuudelle tärkeä kauttakulkusatama. Jos konttialusten liikkuminen Itämerellä estyisi esimerkiksi hybridioperaation takia, vaihtoehdoksi jäisi merirautatieyhteys Pohjois-Norjan Narvikin tai Oslon satamien kautta.” (Yle, 2022)

Onko Itämeri siis sulkeutumassa Suomeltakin? Onko Suomi tietoisesti sulkemassa oman ulkomaankaupan pääreittinsä, hyväksymässä siis eksistentiaalisen uhan omalle ulkomaankaupalleen?

Eikös pitkään ole puhuttu NATO -merestä, siis että Itämeri on suljettava Venäjältä?

EVA:ssa iloitaan jo NATO-järvestä, siis suljetusta Itämerestä:

”Itämerestä tuli Nato-järvi
Nyt Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys muuttaa Koillis-Euroopan maailmaa. Strategisen palapelin puuttuvat palaset ovat paikoillaan. Alue voidaan nyt ymmärtää yhdeksi operatiiviseksi alueeksi, jolla on selkeä komentorakenne, meristrategia, integroitu ilma- ja ohjuspuolustus, asianmukaiset tiedustelu- ja valvontavalmiudet sekä tarvittavat valmiussuunnitelmat ja -joukot heikoimmassa asemassa olevien maiden eli Viron, Latvian ja Liettuan turvana. Mitään näistä ei tapahdu automaattisesti, mutta lähtökohdat näille muutoksille ovat nyt olemassa. Tästä myös seuraa, että Itämerestä tulee Nato-järvi.” (Lucas, 2022).

 

… mutta mitä Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö tulikaan sanoneeksi Norjassa:

”Tärkeintä on, että Suomi pyrkii Naton jäseneksi. Piste. Ei enempää eikä vähempää. Meillä ei ole erityisiä vaatimuksia tai varaumia, joita asettaisimme jäsenyytemme ehdoksi. …

Mutta haluan painottaa seuraavaa: Suomi ei pyri rakentamaan minkäänlaista alueellista blokkia Naton sisälle. Tarkastelemme Itämeren aluetta kokonaisuutena. Tarkastelemme liittoumaa kokonaisuutena. Emme kysy vain, mitä Nato voi tehdä meidän hyväksemme. Pohdimme myös sitä, mitä me voimme tehdä Naton hyväksi ja sitoudumme siten edistämään koko liittokunnan ja sen kaikkien jäsenten turvallisuutta.” (Niinistö, 2022)

Suomi ei siis aseta varautumia NATO -joukoille eikä ydinaseille. Eikä Itämeri ole enää kansainvälisten meriliikennesopimuksilla säädeltyä aluetta, vaan yhden liittokunnan, NATO:n varaus sotatoimialueeksi.

Eikö Itämeren sulkeminen NATO -mereksi, tai jopa NATO -järveksi ole eksistentiaalinen uhka Pietarille ja siten Venäjälle? Eikö ole myös Suomen elintärkeiden kansallisten intressien mukaista, että Itämerellä toteutetaan Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaista meripolitiikkaa:

”Suomi vaikuttaa globaalisti ja tuottaa ratkaisuja siihen, että meriluonnonvarojen käyttö on kestävää, meriympäristön tila on hyvä eikä ilmastonmuutos ylitä valtamerten kestokykyä.

Suomella on korkeatasoinen meriosaaminen ja innovatiivinen, jatkuvasti menestyvä meriklusteri sekä toimiva että turvallinen ja ympäristövastuullinen logistiikka.” (Suomen meripolitiikan linjauksista Itämereltä valtamerille, 2019, 10, kurs. mvv).

Itämeri – rauhan meri

Mielessäni soi ikimuistoinen Agit-Prop’in laulu ”Itämeri – rauhan meri”
….  ja mietin valmistellaanko nyt Mustan meren tarinan uudelleen kertomista Itämerellä?

Näistä ja monista muista syistä Suomen ei tule ratifioida NATO -hakemustaan eduskunnassa.

Viitteet

Lucas, E. 2022 Itämerestä tuli NATO-järvi. Uusi länsi. EVA -raportti 1/2022 12-23.

https://www.eva.fi/blog/2022/06/22/itameresta-tuli-nato-jarvi/  22.6.2022

Haettu 12.10.2022

Niinistö, S. 2022. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe Norjan ulkopoliittisen instituutin tilaisuudessa Oslossa 10. lokakuuta 2022

https://www.presidentti.fi/puheet/tasavallan-presidentti-sauli-niiniston-puhe-norjan-ulkopoliittisen-instituutin-tilaisuudessa-oslossa-10-lokakuuta-2022/  Haettu 12.10.2022.

Tanskanen, J., Rantala, M. 2022. Pitkien junien yö Jos laivaliikenne Itämerellä jostain syystä estyisi, korvaava reitti löytyy Nato-Norjan suojaamasta satamasta Narvikista. 12.10.2022  https://yle.fi/uutiset/3-12652821

Valtioneuvoston kanslia. 2019. Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen meripolitiikan linjauksista Itämereltä valtamerille. Valtioneuvoston kanslian julkaisuja 2019:4.