Tasavallan presidentti Sauli Niinistö haki kolmelta taholta ajatuksellista voimaa uudenvuodenpuheeseensa: Frans Emil Sillanpäältä, Henry Kissingeriltä ja Jumalalta.

Presidentti toivoi ”enemmän nöyryyttä korkeampien arvojen edessä” (Sillanpää) ja varoitti, että ”kun sodan välttäminen on ollut joidenkin valtioiden ylimpänä tavoitteena, on kansainvälinen järjestelmä ollut armottomimman jäsenensä armoilla” (Kissinger) sekä ”siunausta” (Jumala).

 

Presidentti jätti kuitenkin kertomatta mitä nuo ”korkeammat arvot” saattaisivat olla ja kuka tai mikä tuo kansainvälisen järjestelmän ”armottomin jäsen” voisi olla; ”siunauksen” kohde ja sisältö jäi sekin täsmentämättä.

Ottakaamme tähän rinnalle YK:n pääsihteerin António Guterres arvio maailman tilanteesta:

”Ihmiskunta käy sotaa luontoa vastaan. Tämä on itsemurhaa. Luonto iskee aina takaisin – ja se tekee sen jo kasvavalla voimalla ja raivolla. Biologinen monimuotoisuus romahtaa. Miljoona lajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Ekosysteemit häviävät silmiemme edessä… Ihmisen toiminta on syynä siihen, että laskeudumme kohti kaaosta. Mutta se tarkoittaa, että ihmisen toiminta voi auttaa ratkaisemaan sen.” (Guterres, 2020).

Minulle herää kysymys, elääkö Niinistö samalla planeetalla ja vuosisadalla kuin Guterres? Nythän Luonto on ensin ja ehdottomin, vasta sitten ihminen ja hänen ajatuksensa maailmanjärjestyksestä ja sen alkuperästä. Jos otamme lähtökohdaksi Guterres’in realismin, niin mitä voisivat olla nuo ”korkeammat arvot” ja mikä olisi ”armottomin jäsen”, ja entäpä ”siunaus”?

Korkein arvo on elämä, ekosfääri kaikkinensa, ihminen mukaan lukien. Armottomin jäsen ei ole tuo tai tämä kansakunta vaan luonto; luonto ei tottele ihmistä vaan luonnonlakeja, joita – se myönnettäköön – rajatussa määrin osaamme hyödyntää eduksemme ja, tätä nykyä, useimmiten luonnon tuhoksi. Luonto siunaa itse itsensä, itse sitä tietämättä.

Nykyinen tavara- ja palvelutuotanto ja niiden nykyinen kasvupakko kulkevat käsikädessä energian kulutuksen ja siihen luonnonlakien välttämättömyydellä liittyvän hukkalämmön lisääntymisen kanssa. Jos oletamme edes runsaan 2% vuosittaisen tuotannon kasvun, niin muutamassa vuosisadassa maapallomme alkaa kirjaimellisesti kiehua sen saavuttaessa 100 C° pintalämpötilan. (Murphy, 2021).

Siten ei Sillanpään ”korkeammat arvot” eikä Kissingerin ”armottomin jäsen”, eikä ”Jumalan siunaus” anna meille perustaa tarjota edes täällä ”maailman onnellisimmassa maassa” … ”nuorille toivon näköaloja”.

Kansallisvaltioiden täysivaltainen itsenäisyys, suvereniteetti, olettaa, että jos jokainen kansakunta pelastaa ensin ja ensisijaisesti itsensä, muilta paljon kyselemättä, niin kaikki pelastuvat. Niin kauan, kun oletetaan luonnonvarojen ehtymättömyys, se saattaisi onnistua, tosin lähes loputtomien luonnon resursseista käytävien sotien määrittämänä; olihan iskulauseena vielä viime vuosisadalla ”jos haluat rauhaa, varustaudu sotaan”. Ei onnistunut – rauha siis.

Niinistön ainoa tie eteenpäin on ”viime kädessä maltti, vastuullisuus ja dialogi”. Valitettavasti ei riitä, että me keskenämme harrastamme malttia, vastuullisuutta ja dialogisuutta. Meidän on kaikkien harrastettava niitä ja paljon muuta luonnon kanssa: kohtuutta kaikessa, kaikille, kaikkialla, alati. Sovinto luonnon kanssa YK:n Agenda2030 ja 17 kehitystavoitteen toteuttamiseksi merkitsee radikaalia voimavarojen uudelleenjakoa ekosfäärissä, kansakuntien kesken ja kansakuntien sisällä. Meidän on siis varustauduttava rauhaa eikä sotaa varten.

Ei edes ihmiskunta ole suvereeni luonnonlakien edessä, saati sitten yksittäiset kansakunnat. Kansakunnat eivät enää kirjoita historiaa. Jos jokin kansakunta niin uskottelee itselleen ja toisille, se samalla tuhoaa mahdollisuudet siltä, että ihmiskunta alkaa kirjoittamaan historiaa reaalisessa dialogissa luonnon kanssa. Siunatkaamme (eulogein) siis itse itsemme tätä yhteistä hanketta varten.

 

 

Viitteet

Guterres, A. 2020.  Secretary-General’s address at Columbia University: ”The State of the Planet” [scroll down for language versions] 02 December 2020.

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-12-02/secretary-generals-address-columbia-university-the-state-of-the-planet-scroll-down-for-language-versions

Murphy, T. 2021. Energy and Human Ambitions on a Finite Planet Assessing and Adapting to Planetary Limits, eScholarship, University of California

https://escholarship.org/uc/energy_ambitions

 

Niinistö, S. 2021. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuhe 1.1.2022.
https://www.presidentti.fi/puheet/tasavallan-presidentti-sauli-niiniston-uudenvuodenpuhe-1-1-2022/