Eduskunnan ulkoasianvaliokunnan ja perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho haluaa suojella meidät Ukrainan sodan aiheuttamilta mielenterveysongelmilta. Hän kirjoittaa FB päivityksessään (06.01.2023):

”Jos venäläiset sotilaat ajatellaan arvokkaina ihmisinä ja heitä SILTI tapetaan, tällä on uskoakseni paljon vahingollisemmat seuraukset sekä ukrainalaisten sotilaiden ja heitä auttavien länsimaalaisten mielenterveyteen, että normaalin yhteiskunnan jälleenrakentamiseen sodan jälkeen.”

Miten tämä mielenterveysongelma ehkäistään? Tappamisen demonisoinnilla ja karnevalisoinnilla:

”Ihmiseen on kuitenkin rakennettu vahva esto toisen ihmisen tappamista kohtaan. Normaaliaikana tämä esto mahdollistaa yhteiskunnan olemassaolon sellaisena kuin me sen tunnemme. Sota-aikana siitä on haittaa. Tämä esto pyritään tukahduttamaan riisumalla tapettavalta viholliselta ihmisyys, ts. demonisoimalla hänet tai kuvaamalla hänet rotaksi, torakaksi tai muuksi iljettäväksi eläimeksi.”

Säilytämme siis mielenterveytemme, kun tapamme vihollisia, siis rottia, torakoita, tai muita iljettäviä eläimiä, emme ihmisiä, oli ne – viholliset – sitten venäläisiä, suomalaisia, ukrainalaisia tai muita – ihmisiä.

Onko miljoonista venäläisistä tullut sitten yhtä äkkiä ”rottia ja torakoita ja muita iljettäviä eläimiä”? Olemme varmaan kaikki sitä mieltä, että biologisesti kaikki venäläiset kuuluvat yhä Homo Sapiens -lajiin, ovat siis ihmissukuun kuuluvia – ovat ihmisiä. Petämme siis itseämme ainakin tässä suhteessa. Miten muuten?

Halla-ahon uuskonservatiivisen näkemyksen mukaan Ukrainen sodassa ei ole kysymys suurvaltojen – USA vs. Venäjä/Kiina – reaalipoliittisesta voimasuhteiden mittaamisesta, siis niiden taloudellisten intressien ja eksistentaalisten uhkien tasapainon etsimisestä voimakeinoin vaan hyvän ja pahan taistelusta.

Meillä on vähintäänkin neljä kertomusta, narratiivia, siitä mistä tässä sodassa on kyse:

Venäjä: kansakuntien suvereniteetti ja keskinäinen demokratia vs. USA:n hegemoninen globalisaatio

USA: liberaalidemokratia vs. auktoritaasuus,

EU: Eurooppa, maailman puutarhuri vs. viidakko

Kiina: Modernisaatio Kiina malliin vs. USA:n hegemoninen globalisaatio

Halla-aho ja Putin ovat ajatuksellisesti kuin veljekset: omien kovien intressien ajaminen on puettava tarinaksi, joka oikeuttaa vihollisen elävän voiman tuhoamisen. Sekä Halla-aho, että Putin – nyttemmin – kaivavat perustelunsa ”maa ja veri” – perinteen mukaisesti syvältä historiasta, ihmisen ja luonnon kamppailusta, oikeuden hakemisesta omaan maahan omalla verellä.

Siten, käsitykseni mukaan, suurvaltapoliittiset intressit ja eksistentiaaliset uhat, jotka nyt liittyvät edessä olevaan maapallon rajallisten luonnonresurssien uudelleenjakoon, kuorrutetaan narratiiveilla, jotta koko kauheus olisi psyykkisesti kestettävissä: olemmehan juuri huomanneet, että juuri tämä luonnosta irrottautunut lajimme, sivistyneisyydellään elämöivä Homo Sapiens, on Äiti maan kannalta kaikkein iljettävin olento.

Tämä on iljettävyyden Halla-aho ja uuskonservatiivit siirtävät toisaalle, vihollisiin, jotta voitaisiin perustella, että luonnonvaroja ei tarvitse jakaa uudelleen kaikkien kansakuntien kesken. Siis Me ensin – muille mitä sattuu jäämään yli.  Tämä liberaalidemokratiankin lipun alla tapahtuva perustelu ei kestä ekorealismin haastetta.

Halla-ahon on nyt pudottanut uuskonservatismin naamarin ja paljastanut millaista psykiatrista huijausta sen ajatuspajoissa rakennellaan.

Viite

https://www.facebook.com/jussi.hallaaho