Tein Vasemmistoliiton Uudenmaan piirijärjestön syysvuosikokouksessa eilen, la 10. 12. 2022 ehdotuksen kannanotoksi, joka oli otsikoitu:

Suomen sotilaallinen liittoutuminen edellyttää eduskunnalle annettua valtuutusta kansalta – kansanäänestystä

Ehdotukseni avainsana on ”epäsuorasti”. Istuva hallitus – ja siis Vasemmistoliitto – haluaa tehdä ilman ennakkoehtoja sopimuksien NATO:n kanssa. Tallöin synnytetään de jure täysin avoin ja velvoittava pelikenttä Suomen ja NATO:n välille, jolla kaikki tulevat hallitukset joutuvat tai pääsevät – poliittisesta suuntauksesta riippuen – operoimaan vuosikymmeniä – de facto. Nyt siis siirretään epäsuorasti päätösvaltaa pelikentälle, josta ei voi irrottautua ja jonka de facto säännöt eivät ole Suomen määritettävissä. Kuten tiedätte hokema ”sääntöperustainen maailmanjärjestys” tarkoittaa yksinapaista, USA vetoista realistista suurvaltapolitiikkaa, jonka yhtenä toteuttajana NATO toimii.

Käsitykseni mukaan ajatus kansanäänestyksestä on sisällytetty perustuslakiimme juuri tällaisia tilanteita varten. Se valtuuttaisi eduskunnan tekemään tällaisen epäsuoran vallansiirron. Suorasta vallansiirrostahan käytiin kansanäänestys, kun liityimme EU:hun.

Vaikka aloitteeni ei menestynyt, niin piirikokous päätti kuitenkin vastustaa ydinaseita! Hyvä niin.

 

Alla ehdotukseni kannanotoksi kokonaisuudessaan:

Suomen sotilaallinen liittoutuminen edellyttää eduskunnalle annettua valtuutusta kansalta – kansanäänestystä

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö päätti 17.5.2022 valtioneuvoston esityksestä, että Suomi on kiinnostunut käymään keskusteluja Suomen liittymisestä sotilasliitto NATO:on. Lupauksista huolimatta hakemuksen jättämisestä ei järjestetty kansanäänestystä.

Hallituksen esityksessä (HE315/2022) eduskunnalle ehdotetaan tämän sotilasliittosopimuksen hyväksymistä ja voimaansaattamista ilman kansallisia ehtoja ydinaseiden tai NATO:n sotilasyksiköiden sijoittamiselle Suomen maaperälle.

Hallituksen esityksessä ei myöskään selvitetä Suomen tulevia vastuita sotilasliitto NATO:n jäsenenä. Keskusteluissa ovat olleet vastuunotto mm. Baltian maiden ja Puolan puolustuksesta jo rauhan aikana, osuudestamme Pohjoisen Jäämeren sotilasvelvoitteissa; sekä myös NATO:n ja sen jäsenmaiden vastuista mahdollisessa USA:n ja Kiinan konfliktissa Taiwanin kysymyksessä.

Hallituksen esityksessä tulkitaan perustuslakia olettaen, että eduskunnalla on valtuutus siirtää kansalta saatua päätösvaltaa eduskunnan ulkopuolelle epäsuorasti ilman kansanäänestystä ts. avata ja rajata NATO -liittolaisuudella ulko- ja sotilaspoliittisia toimintavelvollisuuksia, jotka jatkossa määrittävät ja rajoittavat eduskunnan päätösvaltaa perustuslain vastaisella tavalla.

Vasemmistoliiton Uudenmaan syyspiirikokous edellyttää, että NATO –jäsenyyden hyväksymisestä järjestetään kansanäänestys. Liittosopimusta sotilasliiton kanssa ei voida hyväksyä ennen eduskunnan saamaa valtuutusta kansanäänestyksen kautta.