Saatteeksi: Vaikka viime aikoina on kovin korostettu erilaisten mielipiteiden esiintuomista kansallisessa NATO- keskustelussa, jotta saisimme esiin kaikki eri näkökohdat, niin tämä kirjoitukseni oli jälleen kerran sopimaton julkaistavaksi HS:n mielipidekirjoituksena. Julkaisen kirjoituksen tehden vain muutaman päiväkohtaisen lisäyksen.

 

Kansallinen itsemurha?

Nykyisten sodanrealismin oppien mukaan, joilla nyt tuhoisaa sotaa Ukrainassa käydään, kaikilla kansakunnilla katsotaan olevan oikeudet itse määritellä omat intressinsä ja eksistentiaaliset uhkansa. Ne on määritellyt itselleen niin USA, Kiina ja Venäjä kuin muutkin suurvallat. Pienetkin valtiot, kuten Suomi, ovat myös pidättäneet oikeuden määrillä ne itse. Sitähän juuri nyt teemme.

Meidän on siis varauduttava myös siihen, että Venäjä määrittelee Suomen liittymisen NATO:on itselleen eksistentiaaliseksi uhaksi kuten se on tehnyt Ukrainankin suhteen.

Jos teemme kansallisella päätöksellä Suomesta juridisestikin NATO -maan, julistamme kansakuntana muille kansallisvaltioille, myös Venäjälle, vähintäänkin neljä asiaa:

– Suomi ei ole enää itsenäinen valtio sodan ja rauhan kysymyksissä,
– Suomi ei enää takaa sitä, etteikö sen kautta voisi joku hyökätä kolmanteen maahan,
– Suomi on eturintamassa suurvaltojen eturistiriitojen ratkaisemisessa, myös voimakeinoin, tapahtuipa ne missä päin maailmaa tahansa,
– Suomen maaperältä voidaan käyttää ja sinne voidaan varastoida ydinaseita, jos tilanne niin vaatii.

Nämä julistukset omasta kansallisesta itsemäärämisoikeudesta luopumisesta antaisivat meille luvatun NATO -pelotteen, jonka sisällöstä meillä ei ole kuitenkaan mitään takeita.

Sen sijaan itsenäisenä kansakuntana Suomi takaa sen, että sen alueen kautta kukaan ei hyökkää kolmatta osapuolta vastaan. Suomi pyrkii myös kaikin käytettävissä olevin keinoin pysymään suurvaltojen eturistiriitojen ulkopuolella. Suomi on ja sen tulee aina olla ydinaseeton alue. Suomi edistää aktiivisesti aseistariisuntaa ja kaikkien sotilaallisten liittoutumien purkamista.

Lisäksi Suomen tulee kaikin käytettävissä olevin voimin edistää myös monenkeskistä, kansainväliseen oikeuteen perustuvaa, Helsingin hengen mukaista, YK:hon tukeutuvaa kansainvälistä yhteistyötä tavoitteena toteuttaa YK:n Agenda2030 ja 17 kehitystavotetta sosiaalisesti reilulla ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Minulle NATO on mato, joka syö kansakuntamme ytimen, ajatuksen itsenäisestä Suomesta, kansakunnasta. Päivittäkäämme S. G. Elmgrenin (1848) klassisia sanoja: Olemme saaneet nähdä, kuinka Suomen mielipiteet ovat kääntyneet uuteen suuntaan. On aika, jolloin vapauden asia ja kansallisuusasia asetetaan vastakkain. Se on luontoa tuhoavien voimien keksintöä, vaikka nyt tiedämme, että ne kaksi ovat saman isän ja äidin lapsia.

 

Matti Vesa Volanen

Emeritus tutkija, PsT

Vantaa