Pääministerimme Sanna Marin kirjoittaa uudenvuodentervehdyksessään sodan ja rauhan kysymyksistä näin:

”Pidämme yllä myös mahdollisuuden hakea Nato-jäsenyyttä. Meidän on syytä vaalia tätä valinnanvapautta ja pitää se todellisena, sillä se koskee jokaisen maan oikeutta päättää omista turvallisuusratkaisuistaan. Se kuuluu eurooppalaisen turvallisuuden perustaan, joka kirjattiin ETYJ:n periaatteisiin. Osoitimme, että opimme menneisyydestä. Pidämme liikkumatilastamme vahvasti kiinni.”

… meillä on siis valinnanvapaus omista mutta ei toisten turvallisuusratkaisuista. Entäpä jos meidän turvallisuusratkaisumme koetaan uhkaksi niiden toisten joukossa ja heidän turvallisuusratkaisunsa uhkana täällä meillä? Valitsemmeko siis kumpikin puolellamme vain siitä, kuinka varustaudumme keskinäiseen sotaamme? Valitsemmeko siis erilaisten sotien välillä varustautuessamme sotaan?

Mitä ”opimme menneisyydestä”? Opimmeko siis, että rauha säilyy sotaan varustautumalla VAI että sotaan varustautuminen on aina – ennemmin tai myöhemmin – johtanut sotaan.

”Liikkumatilamme”? Sotaan valmistautumisessa Suomella ei ole liikkumatilaa. Siinä me olemme aina häviävänä osapuolena. Me ja kaikki muut.

Olemme nyt jo sodassa parhaimman liittolaisemme ja tukijamme luonnon kanssa. Sovinto luonnon kanssa merkitsee radikaalia resurssien uudelleenjakoa niin biosfäärin kuin kansakuntienkin kesken kuten myös kansakuntien sisällä YK:n Agendassa 2030 ja 17 kehitystavoitteissa määritetyllä tavalla.

Maailman taloudellinen tuotanto ja sen kasvu kulkevat käsikädessä energian kulutuksen ja siihen liittyvän hukkalämmön lisääntymisen kanssa. Jos oletamme edes runsaan 2% vuosittaisen tuotannon kasvun, niin muutamassa vuosisadassa maapallomme alkaa kirjaimellisesti kiehua sen saavuttaessa 100 C° pintalämpötilan.

Sovintoa luonnon kanssa on siis mahdotonta saavuttaa sotaan varautumalla, puhumattakaan sotaan ryhtymällä. Sovinto luonnon kanssa onnistuu vain rauhaan varustautumalla. Haaste on suurin ja vaativin mitä ihmiskunnalle on koskaan asettunut. Ihmiskunnan on nyt pystyttävä tekemään historiaa.

Historian kirjoittaminen ei enää onnistu kansakuntien keskinäisten sotien kautta. Mahdollisuus nuorten miesten, lasten ja naisten tuhon seppelöimiseen kansallisella glorialla päättyi ydinaseiden keksimiseen.

Suomen valinnanvapaus ja liikkumavara on rakennettavissa vain rauhaan – ei siis sotaan – varustautumalla.

Hyvää ja rauhallista Uutta Vuotta kuitenkin, kaikille!

 

Viite ja kirjallisuutta

Marin, S. 2021. Pääministerin uudenvuoden tervehdys 31.12.2021 Valtioneuvoston viestintäosasto

31.12.2021 3.00.

https://valtioneuvosto.fi/-/10616/paaministeri-sanna-marinin-uudenvuoden-tervehdys-31.12.2021

Murphy, T. 2021. Energy and Human Ambitions on a Finite Planet Assessing and Adapting to Planetary Limits, eScholarship, University of California

https://escholarship.org/uc/energy_ambitions