Vasemmistoliitoon puoluevaltuuston päätös 18. 11. 2021 sitoi ehdoitta Vasemmistoliiton ministeriryhmän siihen, että

1. ENNEN päätöksentekoa ON julkisesti selvitettävä kustannuksiin liittyvät epäselvyydet ja hankinnan ilmastovaikutukset,

2. Hävittäjävalinnan ON tuettava Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaa, jonka pohjana on Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus,

3. Hankinnoilla EI sidota Suomea suurvaltapoliittisiin eturistiriitoihin.

Käsitykseni mukaan Vasemmistoliiton ministeriryhmä EI voi poiketa näistä hävittäjähankinnan reunaehdoista. Nämä rajaukset sulkevat hyökkäyksellisen F-35 hävittäjän pois vaihtoehdoista.

… mutta poikkesi silti ei vain puoluevaltuuston vaan koko vasemmistolaisen liikkeen toisen maailmasodan jälkeisestä sitoutumisesta rauhanliikkeeksi ja Suomen sotilaallisesta puolueettomuudesta.

Vasemmistoliitto menetti nyt puheoikeutensa rauhasta ja sitoutui Kokoomuksenkin juuri ennen hankintaa julistamaan periaatteeseen: varustaudu sotaan säilyttääksesi rauhan. Tämä sodanrealismin periaate johti viime viime vuosidalla Euroopan kahteen maailmansotaan ja sen jälkeen lukemattomiin pienempiin konflikteihin.

Vasemmisto ja siten myös Vasemmistoliitto on kansainvälinen liike. Me varustaudumme rauhaa varten. Olemme aina uskoneet siihen, että eivät vain kansakunnat tee historiaa vaan tavoitteena on aina ollut avata tie ihmiskunnan historian aloittamiseen. Tavoite, joka on nyt ajankohtaisempi. välttämättömämpi ja pakollisempi kuin koskaan aikaisemmin. Ihmiskunnan on tehtävä sovinto luonnon kanssa, siihen ei yksikään kansakunta yksin pysty. Tämä on rauhanrealismia.

… ellei sitten puoluevaltuusto päätöksensä mukaisesti vaadi vastuuseen hankintapäätökseen osallistuneita johtajiaan seuraavassa kokouksessaan.