Olemme viime vuosina keskustelleet paljon sateenkaaren väreistä, siis ihmisen biologisesta ja yhteiskunnallisesta moninaisuudesta. Olemme ajatelleet, että tämä moninaisuus on yhteisöllinen rikkautemme ja kestävyyden, resilienssin, lähtökohta. Yhteisöllisyys perustuu siis samanarvoisten ihmisten erilaisuuteen, ei eriarvoisten ihmisten samankaltaisuuteen. Elämme kanssalaisina sateenkaaren väreissä.

Tämän olemme kuitenkin tehneet kaupunkikansalaisina (medborgare, citizen, Bürger, citoyen), keskenämme arvuutellen hyvän ja onnellisen elämän ehtoja, sille vaatimuksia asetellen. Näin emme voi kuitenkaan toimia maanlaisina, maan asukkaina.

Minun sukupolvelleni ensimmäisiä tarinoita, joita meille kerrottiin, oli tarina vedenpaisumuksesta, siis Nooahin arkista, ihmisten taidokkaasta pelastumisesta yli rannattoman, aavan meren. Joskus, ei aina, tarinaan liitettiin lupaus siitä, että vedenpaisumus ei enää koskaan toistu. Lupauksen antoi, tarinan mukaan, taivaan Isä. Tuon annetun lupauksen, uuden liiton, muistomerkkinä meillä on sateenkaari.

YK:n viimesyksyinen kokous biologisesta monimuotoisuudesta totesi:
Biologinen monimuotoisuus on ihmisten hyvinvoinnin (well-being), terveen planeetan ja kaikkien ihmisten taloudellisen hyvinvoinnin perusta voiksemme elää hyvin (living well) tasapainoisesti ja sopusointuisesti Äiti Maan kanssa. Olemme Äiti Maasta riippuvaisia ruuan, lääkkeiden, energian, puhtaan ilman ja veden, luonnonkatastrofien turvallisuuden sekä myös virkistyksen ja kulttuurisen innoituksen suhteen. Biologinen monimuotoisuus tukee kaikkia elämänjärjestelmiä maan päällä.” (UN 2022, kurs. mvv).

Meidän on siis rakennettava uusi liitto, nyt Äiti maan kanssa, ja luvattava, että emme omilla toimillamme aiheuta todellista vedenpaisumusta. Kaupunkilainen ajatuksemme hyvästä elämästä ei olekaan vaatimus vaan se on tulos toden, kauniin ja reilun elämän toteuttamisesta. Tämän uuden liiton merkkinä voisimme pitää sateenkaarta, maan asukkaita kun olemme, siis maanlaisia.

Viite

UN environment programme. 2022. Kunming-Montreal Global biodiversity framework

https://www.cbd.int/doc/c/e6d3/cd1d/daf663719a03902a9b116c34/cop-15-l-25-en.pdf