Viime päivinä on ollut paljon keskustelua siitä, että mahdollinen NATO -hakemus vaatii ”vahvan kansanvaltaisen mandaatin”.

Määritelmällisesti mandaatti eli toimeksianto on sopimus, jossa toimeksiantaja (mandantti) antaa toimeksisaajan (mandataarin) tehtäväksi hoitaa jokin asia tai toimi toimeksiantajan puolesta.

Kansanvaltaisessa toimeksiannossa toimeksiantajana on siis kansa ja toimeksisaajana valtiojohto, presidentti, hallitus ja eduskunta.

Haluaisin nyt nähdä missä on se toimeksiantajan, kansan, antama toimeksianto ja sen pohjalta mahdollisesti tehty sopimus. Sitä ei taida olla olemassa.

Nythän valtiojohto antaa itse itselleen toimeksiannon ja sopii siitä itse itsensä kanssa. Vai sopiiko?

 

Presidentti Sauli Niinistö NATO -hakemuksesta:

”Minä olisin … vaatinut ehdottomasti kansanäänestystä” (30.10.2011 Yle)

”Niinistön mielestä kansanäänestys kuuluu demokratiaan” (HS 29.05.2016)

”Nato tarvitsee tiedon siitä, että kansa nyt tukee jäsenyyttä. Mielestäni meillä on jo se.” (30.03.2022, YLE)

 

Meillä? Kenellä kaikilla? Minäkin haluaisin nähdä tämän toimeksiannon ihan kirjallisesti.

 

Käsitteistä lyhyesti

Mandaatti, mandate noin vuodelta 1500, käsky, oikeus- tai laillinen määräys, ransk. mandat, lat. mandatum toimikunta, käsky, määräys, määrätä, sitoutua vastuuseen; kirjaimellisesti antaa kätensä, luultavasti sanasta manus käsi (*man- käsi) + uskaltaa antaa (*do- antaa). Poliittinen käsitys ”äänestäjien oletettavasti antavan hyväksynnän vaalien voittajien kannattamalle politiikalle tai iskulauseille” on peräisin vuodelta 1796. Kansallisvaltioiden liiton mandaatilla tarkoitetaan ”liiton antamaa valtuutusta, joka valtuuttaa valitun vallan hallinnoimaan ja kehittämään aluetta tiettyä tarkoitusta varten” on vuodelta 1919. (https://www.etymonline.com)

Toimeksianto eli mandaatti on sopimus, jossa toimeksiantaja (mandantti) antaa toimeksisaajan (mandataarin) tehtäväksi hoitaa jokin asia tai toimi toimeksiantajan puolesta. Toimeksiantosopimuksessa toimeksisaaja sitoutuu suorittamaan tehtävän yleensä palkkiota vastaan. Toimeksisaajan ylittäessä sovitun toimivallan joutuu hän vastuuseen valtuutuksen ylittävän toimen osalta. (https://fi.wikipedia.org/wiki/Toimeksianto)

 

Kuva:

https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/suosittelemme/Sivut/suomen-perustuslaki-ja-eduskunnan-tyojarjestys.aspx