Ruotsin televisio, STV:

”Jos Ruotsin jäsenyys nyt venyy, mitä se tarkoittaa maiden sotilaallisen turvallisuuden kannalta?

Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö:

– ”Nyt on niin, että Suomi, Ruotsi ja Tanska harkitsevat ja keskustelevat suorasta sopimuksesta USA:n kanssa, kuten Norja on jo tehnyt. Ja mielestäni se on suuri muutos, melkein suurempi (nästan större) kuin Nato-jäsenyys. Jos meillä kaikilla on suora sopimus, joka on melko samanlainen USA:n kanssa, se merkitsee paljon”. (STV 2023.)

Mistä nyt on kysymys?

 

Suomen ulkoministeriö tiedotti 29.09.2022:

”Yhdysvallat ja Suomi käynnistävät neuvottelut puolustusyhteistyösopimuksesta (Defence Cooperation Agreement, DCA) syksyn aikana. Sopimus luo puitteet ja oikeudellisen pohjan Suomen ja Yhdysvaltain väliselle säännölliselle puolustusyhteistyölle. Sopimus myös loisi edellytyksiä yhteistyön tiivistämiselle, mikäli turvallisuustilanne sitä edellyttäisi. … Puolustusyhteistyösopimus on luonteeltaan sitova kansainvälinen sopimus, joka tuodaan perustuslain 8. luvun mukaisesti eduskunnan käsittelyyn ja hyväksyttäväksi.  … Suomen Nato-jäsenyys ei vähennä Yhdysvaltojen kanssa tehtävän kahdenvälisen yhteistyön merkitystä, vaan avaa sille uusia mahdollisuuksia.” (Ulkoministeriö 2022).

Siten jo sovittu aiejulistus vuodelta 2016 muutetaan juridisesti sitovaksi. Norja pitkäaikaisena NATO-maana on jo askeleen pidemmällä. Norjan parlamentti Stortinget hyväksyi viime vuonna – äänestyksen jälkeen –  uudistetun puolustussopimuksen Yhdysvaltojen kanssa ja sen toteuttamiseen liittyvän lakiesityksen. Sosialistinen vasemmisto ja työväenpuolue Rødt äänestivät vastaan. Sopimus on laillisesti sitova.

Norjan sopimus ”on syntynyt amerikkalaisen aloitteesta, ja USA on väittänyt, että uuden sopimuksen hyväksyminen on ”välttämätön edellytys” uusien infrastruktuuri-investointien tekemiselle Norjassa.”

”Sopimuksen mukaan Yhdysvalloilla on ehdoton oikeus päästä ja käyttää neljää ”sovittua aluetta”. Pohjois-Norjassa kyseiset kaksi aluetta ovat Ramsundin laivastotukikohta ja Evenesin lentotukikohta.

”Niin sanotut ”sovitut alueet” ovat periaatteessa rajoitettuja paikkoja, joita USA, Norja ja muut liittolaiset voivat käyttää yhdessä sotilaallisiin tarkoituksiin. Näillä alueilla Yhdysvallat voi järjestää koulutusta ja harjoittelua, lähettää sinne joukkoja ja varastoida siellä laitteita, tarvikkeita ja muita sotilasvarusteita.”

”Sopimus avaa Yhdysvalloille yksinoikeuden alueille sisäänpääsyyn ja käyttöoikeuteen. Näillä alueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä USA:lla on myös valtuudet käyttää valtaa Norjan kansalaisiin nähden. …  USA:lla on etuoikeus asettaa syytteeseen amerikkalaista miehistöä, jotka ovat syyllistyneet laillisiin rikoksiin tehtäviensä ulkopuolella. ”Käytännön pääsääntö on jatkossa, että Yhdysvaltain viranomaiset nostavat syytteen omien voimiensa tekemistä rikoksista” Yhdysvalloissa. …”Norjan lain noudattamisvelvollisuus voi todellisuudessa olla vaikea vaatia käytännössä, jos sen noudattamisesta syntyy kiistaa tai epäilyksiä”. (Edvardsen, 2022).

… ja Suomi perässä

Muutama päivä Ulkoministeriön tiedotteen julkaisemisen jälkeen Iltalehti kirjoitti (30.10. 2022): ”Yhdysvallat esitti Suomelle viime keväänä, että maat solmisivat kahdenvälisen isäntämaasopimuksen. Amerikkalaiset perustelivat aloitettaan sillä, että uusi sopimus helpottaisi heidän tuloaan Suomen avuksi, mikäli Venäjä uhkaisi suomalaisia sotilaallisesti.  …

”Amerikkalaisjoukkoja pystytään valmisteltavan isäntämaasopimuksen perusteella sijoittamaan Suomeen erittäin nopeasti, ja Yhdysvallat voi investoida Suomessa sotilaalliseen infrastruktuuriin. …

Kahdenvälisessä sopimuksessa on ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteiden mukaan keskeistä se, että Yhdysvaltain armeijan yksiköiden aseita pystytään varastoimaan valmiiksi Suomen puolustusvoimien varastoihin. Isäntämaasopimus tehdään, jotta Suomeen on mahdollista sijoittaa amerikkalaisia joukkoja tarvittaessa hyvinkin nopeasti. …

… Maat valmistautuvat siihen, että sopimuksen ansiosta Suomeen voidaan tarvittaessa sijoittaa nopeasti amerikkalainen sotilasyksikkö. Isäntämaasopimus antaa juridisen pohjan Yhdysvaltain armeijan yksiköiden toiminnalle Suomen valtioalueella: maalla, merellä ja ilmassa. …Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta TP-Utva on hyväksynyt neuvotteluiden aloittamisen.” (Nurmi, IL, 2022).

 

Minulle herää muutama kysymys …

Onko nyt sitten niin, että USA on pitänyt Suomen NATO -jäsenyyden ehtona sitä, että se saa oikeuden rakentaa, varustaa ja hallinnoida osia Suomesta omien tavoitteidensa mukaisesti? Saammeko mahdollisesti uuden Porkkalan sotilastukikohdan rajoittamaan Suomenlahden kansainvälistä liikennettä, josta on jo käyty keskustelua?

Onko nyt niin, että USA ja Englanti eivät luota omiin liittolaisiinsa NATOssa vaan haluavat jatkaa tämän maailmankulman jo vuosisatoja jatkunutta turvallisuuspoliittista määrittelyä ilman Saksaa tai Ranskaa, nyt siis ilman EU:ta?

Iltalehden mukaan Suomi ja Yhdysvallat soveltavat ”ansalankaoppia: jos Venäjä iskisi Suomen maaperälle, se olisi samalla hyökkäys amerikkalaisia vastaan ja tekisi Yhdysvalloista välittömästi tapahtumien osapuolen.” (Nurmi IL 2022).

Eikö Ukrainan sota ole opettanut että, ansalanka viritetään aivan muuhun tarkoitukseen? Suomesta, kuten Ukrainasta, viritetään eksistentiaalisen uhan ansalanka Venäjälle. USA:lla ja Englannilla ei kuitenkaan nyt ole strategista syytä rauhoittaa tätä maailmankolkkaa vaan rakentaa strategia High Nord’in, Arktisen alueen luonnonvarantojen ja kaupallisen logistiikan haltuunotosta tulevana vuosikymmenenä.

Siis mikä voi olla ”nästan större än ett Natomedlemskap”? Niinistön omin sanoin:
”Kannattaa muistaa, että länsimaisessa traditiossa on arviolta kaksi miljardia ihmistä, kuusi miljardia on jossain muualla. Täytyy ymmärtää se, että emme ole ylivertaisia. Meillä on intressi välttää sitä, että maailma jyrkästi jakautuu. Jyrkkä jakautuminen tarkoittaa helposti kriisejä, ehkä pahempaakin.” (IS 24.02.2023).

Me olemme nyt mukana jakamassa maailmaa jyrkästi kahtia. Se on todella ”större än ett Natomedlemskap”, siis Suomen kohtalo, ainakin Washingtonista katsottuna.

Jälkihuomautus

Tämä sopimushanke USA:n kanssa on käsitelty TP-UTVA:ssa. En ole nähnyt kenenkään tuohon käsittelyyn osallistuneen käyttäneen ainoatakaan arvioivaa, saati kriittistä puheenvuoroa tästä hankkeesta.

En ole myöskään huomannut ainoatakaan kriittistä puheenvuoroa siitä, että Englanti lähettämässä köyhytettyä uraania sisältäviä ammuksia Ukrainaan: ”Challenger 2: n taistelutankkilaivueen myöntämisen lisäksi tarjoamme Ukrainalle ampumatarvikkeita, mukaan lukien panssarien lävistysammuksia, jotka sisältävät köyhytettyä uraania. Tällaiset ammukset ovat erittäin tehokkaita kukistamaan nykyaikaisia tankkeja ja panssaroituja ajoneuvoja.” (UK parlament/questions 2023.) Onko sotilasstrategisena tavoitteena, että Ukrainan itäisille alueille ei enää voitaisi asuttaa siviileitä eikä sijoittaa sotilastukikohtia?

Mihinkä olemmekaan joutuneet?

Viitteet

Edvardsen, A.  2022. New Norway – USA Defense Agreement Allows Extensive US Authority in the North. High North News Jun 08. 2022.

https://www.highnorthnews.com/en/new-norway-usa-defense-agreement-allows-extensive-us-authority-north

Nurmi, L. 2022. Torstaina tiedotettiin, että Yhdysvallat ja Suomi käynnistävät tänä syksynä neuvottelut puolustusyhteistyösopimuksesta. Käytännössä kyse on siitä, että Suomi ja Yhdysvallat solmivat isäntämaasopimuksen. IL 3.10.2022.

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/e5025dfc-48f6-490c-bb44-ba5aea9849c8

STV 2023. President Niinistö: Sveriges möjlighet att gå med i Nato försämras inte. 19. 3.2023.

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/president-niinisto-sveriges-mojlighet-att-ga-med-i-nato-forsamras-inte

 

UK parlament/questions, answers and statements. 2023. Ukraine: Ammunition. 20.03.2023.

https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2023-03-06/hl6144?fbclid=IwAR0kRNgYEiUNM_fYNVu7J51IrczXDY4B1HCt5dJ7z1dhUg0gVjMCD0wnzlE

Ulkoministeriö 2022. Yhdysvallat ja Suomi käynnistävät sopimusneuvottelut puolustusyhteistyöstä

Tiedote. 29.9.2022 17.02

https://valtioneuvosto.fi/en/-/united-states-and-finland-to-open-negotiations-on-an-agreement-on-defence-cooperation?languageId=fi_FI

Vesala, H. 2023. Niinistö varoittaa Ukrainan sotaakin pahemmasta pilvestä: ”Täytyy ymmärtää, että me emme ole ylivertaisia”  IS 24.2. 21:57  https://www.is.fi/politiikka/art-2000009411630.html

 

Kuva: STV 2023.