Saatteeksi: Helsingin Sanomat kaipaa keskustelua NATOsta tehtyjen NATO -päätösten jälkeen rajoitettuaan keskustelua juuri silloin kuin sillä olisi vielä ollut vaikutusta asioiden kulkuun – mutta tässä oma ajatukseni.

Suomen keskeisin ja tärkein tehtävä NATOssa on ajaa NATOn purkamista. Miksi?

NATOn asevarainen ja erityisesti ydinasevarainen turvallisuus on täydellistä itsepetosta. Se perustuu ulkopoliittiseen realismiin, jonka mukaan itsenäiset, suvereenit valtiot itse kukin päättävät tykönänsä mikä todellista. Jos ja kun nämä todellisuuden määritykset ovat keskenään ristiriidassa, realiteetti määritetään asettamalla voima vastaan voima – voimatasapaino määritetään joko sopimalla tai sotimalla.

Tätä maailman alueellista organisoitumista kansakunniksi on jo vuosisatojen ajan purkanut funktionaalisen talouden levittäytyminen yhä kaukaisimmille rintamille halvan ruuan, raaka-aineiden, ”työvoiman” ja energian perässä, jotta alati suuremmat väestökeskittymät kaupunkeihin olisivat mahdollisia.

 Viime vuosikymmeniltä tunnemme sen globalisoitumisensa, sääntöpohjaisena kaiken universalisoimisena, siis yhteismitallistamisena kaupankäynnin mahdollistamiseksi. Uskottiin, että ”nouseva vuorovesi nostaa kaikki veneet” (John F. Kennedy).

Se ei ollut realistinen oletus taloudellisesti eikä ekologisesti. Globalisoituminen ei ole vähentänyt sosiaalista eriarvoisuutta, vaan pahentanut sitä. Jyrkkä sosiaalinen eriarvoisuus kansakuntien välillä ja niiden sisällä valtasi maailman globalisoitumisen myötä – tuoden toisille yletöntä vaurautta ja toisille hirvittävää köyhyyttä ja niin, tulvia. Nämä tulvat ei tule enää perässämme, ne ovat nyt aivan vieressämme. Emme voi mennä niitä karkuun.

Kun nyt lähes kaikki maapallon kulmakunnat on koluttu, joudumme pakon edessä myöntämään, että olemme kansakuntina riippuvaisia toisistamme niin ruuan, raaka-aineiden, ”työvoiman” kuin energiankin suhteen. Meillä on edessä pian noin 10 miljardin ihmisen ruuan ja elannon turvaaminen työllä ja tuotannolla, joka ei tuhoa ekosfääriä – ja siis myös meitä – vielä siten, että emme ajaudu keskinäisiin sotiin tätä haastetta ratkaistessamme. Sotien, ydinsotien, jälkeen ei ole jaettavaa eikä jakajia.

Nykyisen NATOn ainut tehtävä on olla asevaraisesti estämässä, että ehtyviä ja rajallisia luonnonvarantoja ei jaeta uudelleen ”pohjoisen kahden miljardin” ja ”etelän kuuden miljardin” ihmisen (Sauli Niinistö) kesken eikä myöskään niiden sisällä. Tämä onnistuu vain militarisoimalla talous. Se on nyt juuri menossa. Talouden militarisoiminen ja asevarainen turvallisuusrakenne estää vuorenvarmasti ruuan ja kohtuullisen elannon turvaamisen kaikille, nykyisille yhdeksälle miljardille ihmiselle.

Kun Yhdysvallat onnistui estämään ”Euroopan yhteisen kodin” rakentamisen (Mikhail Gorbatsov) monin osin juuri NATOa laajentamalla, Yhdysvallat uskoo nyt 360° asteisen globaalin NATOn tuella kykenevänsä haastamaan Kiinan liittolaisineen. Itä/länsi -asetelma on muuttunut etelä/pohjoinen -asetelmaksi. NATOn kautta Suomi ja Eurooppa on asettunut jakamaan ihmiskuntaa kahtia keskenään vihamielisiin osapuoliin ja puolustamaan omaa synkkää kolonialistista historiaansa ”maailman puutarhurina” (Josep Borrell).

Siksi NATO on purettava. Edistykselliselle Euroopalle on avattava mahdollisuus. Kutsukaamme Euroopan ja maailman edistykselliset voimat ETYK:in 50 -vuotisjuhlavuonna 2025 yhteiseen maailman turvallisuus- ja yhteistyökonfrenssiin (MTYK).

 

Viite

Helsingin Sanomat 2023.  Kauhu kangisti keskustelun Natosta. Pääkirjoitus 30.03.2023.

https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000009485959.html