Niinistö ja Biden
Suomen presidentin kanslia tiedottaa presidentti Niinistön ja presidentti Bidenin puhelinkeskustelusta toivorikkaasti mm. näin:

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Yhdysvaltain presidentti Joseph R. Biden kävivät puhelinkeskustelun maanantaina 13. joulukuuta 2021. … Keskustelun pääaiheena oli Ukrainan rajoilla vallitseva huolestuttava tilanne. Presidentit pitivät tärkeänä tehdä yhteistyötä, jotta jännittyneeseen tilanteeseen löydettäisiin diplomaattinen ratkaisu. Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälisistä suhteista käydyn keskustelun yhteydessä presidentti Niinistö kertoi presidentti Bidenille Suomen turvallisuuspolitiikan pääpilareista. Presidentti Niinistö sanoi arvostavansa, että Nato ylläpitää avoimien ovien politiikkaansa. Lisäksi presidentti Niinistö avasi presidentti Bidenille ajatteluaan Helsingin hengestä. … Tiistaina 14. joulukuuta presidentti Niinistön on määrä keskustella puhelimessa presidentti Putinin kanssa. (Presidentti.fi 13.12.2021; kurs mvv)

Valkoinen talo puolestaan tiedotti lyhyesti:
Presidentti Joseph R. Biden Jr. puhui tänään tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa. He keskustelivat yhteisistä huolenaiheistaan epävakautta aiheuttavasta Venäjän armeijan läsnäolon lisääntymisestä Ukrainan rajalla ja transatlanttisten ponnistelujen tärkeydestä tilanteen jännityksen asteittaiseksi vähentämiseksi. Presidentti Biden ilmaisi tyytyväisyytensä Suomen F-35-valinnan seuraavaan hävittäjäkoneeseensa ja totesi, että tämä hankinta antaa vahvan pohjan entistä tiiviimmille kahdenvälisille puolustussuhteille tulevina vuosina. (White House 13. 12. 2021, kurs mvv).

 

Kokouspöydän eri puolilla näyttää siis olevan kovin erilaisia intressejä.

USA ja sen liittolainen Englanti haluavat pitää Suomen näpeissään, jotta ne voivat sopia suoraan Venäjän kanssa siitä, mitä tällä maailmankulmalla tehdään – ilman että Euroopan mahtivaltiot kuten Ranska ja Saksa voivat puuttua asioiden kulkuun.

Niinistö on liikkeellä kolmilla eri rattailla: Hän haluaa vahvistaa Euroopan strategista itsenäisyyttä sekä geo- ja sotilaspoliittisesti ja siten Euroopan vaikutusvaltaa geopolitiikassa – siten myös suhteessa NATO:on. Hän on avannut suoraa polkua USA:lle sitomalla Suomen USA:n geopoliittiseen strategiaan mitä erilaisimmin sopimusverkostoin toivoen, että jos EU:n kentillä joskus NATO tulee vastaan niin Suomen NATO -suhteesta voidaan päättää tämän mutkan kautta … ja nythän NATO on tullut vastaan tilanteessa, jossa USA ei voi luottaa Euroopan yhtenäisyyteen pitemmällä tähtäimellä ja Eurooppaa on viime vuosina koeteltu transatlantti -uskossaan mitä moninaisimmilla tavoilla.

Kun nyt nämä kahdet rattaat eivät näytä kulkevan samaan tahtiin ja eivätkä aina samaan suuntaan, Niinistö on viime tingassa, oman presidenttikautensa viime metreillä, kaivanut esiin Helsingin hengen toivoen, että Bidenin keskittyminen Kiinan taloudellisen ja geopoliittisen voiman patoamiseen ns. demokraattisten kansakuntien liittoumalla, johtaisi asetelman muutokseen myös Venäjän kanssa jos siitä päästäisiin sopimaan ETYK -henkisessä kaikki kansakunnat kattavassa turvallisuus ja yhteistyökonferensissa.

 

Niinistö ja Putin
Presidentti Niinistö keskusteli Venäjän presidentti Putinin kanssa tänään. Suomen tiedote on vähäsanaisuudessaan paljon puhuva: ”Suomen ja Venäjän kahdenvälisten suhteiden lisäksi presidentit keskustelivat perusteellisesti Ukrainan rajoilla vallitsevasta tilanteesta. Presidentti Niinistö esitti vakavan huolen jännittyneestä tilanteesta ja painotti tarvetta löytää siihen diplomaattinen ratkaisu. Presidentti Niinistö totesi, että Suomella on selonteoista ilmenevä vakaa ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja.Presidentti Niinistö ylläpiti edelleen keskustelua Helsingin hengestä.”(Presidentti.fi 14.12.2021).

 

Kremlin tiedote on paljon yksityiskohtaisempi (raakakäännös englannista):

”Päähuomio kiinnitetään Ukrainan sisäiseen kriisiin liittyviin kysymyksiin. Vladimir Putin tiedotti Sauli Niinistölle Yhdysvaltain presidentin Joseph Bidenin kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksista videolinkin kautta 7.12.2021 ja antoi myös perustavanlaatuisia arvioita Ukrainan tilanteesta painottaen Kiovan täyden ja ehdottoman Minskin toimenpidepaketin täytäntöönpanon tärkeyttä.

Venäjän presidentti totesi erityisesti, että Ukrainan viranomaiset Minskin sopimuksia rikkoen luottavat  yhä enemmän voimakeinoihin, mukaan lukien raskaiden aseiden ja miehittämättömien hyökkäysajoneuvojen käyttöön Donbassissa.

Tältä osin Vladimir Putin toisti tarpeen käynnistää välittömästi neuvottelut Yhdysvaltojen ja Naton kanssa kansainvälisten oikeudellisten takeiden kehittämiseksi Venäjän turvallisuudelle, siten poissulkien liiton eteneminen itään ja Venäjää uhkaavien asejärjestelmien käytön Ukrainan ja muiden naapurivaltioiden alueella.

Vladimir Putin korosti, että tämä on täysin yhdenmukainen vuoden 1975 Helsingin päätösasiakirjassa ja vuoden 1999 Istanbulin peruskirjassa vahvistetun turvallisuuden jakamattomuuden periaatteen kanssa. Vladimir Putin ilmaisi tässä yhteydessä tukensa Sauli Niinistön aloitteelle järjestää huippukokous vuonna 2025 Helsingin Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin 50-vuotisjuhlan kunniaksi.

Keskusteltiin useista kahdenvälisellä asialistalla olevista ajankohtaisista asioista. Vahvistettiin tahto jatkaa molempia osapuolia hyödyttävän yhteistyön kehittämistä, mukaan lukien kaupan ja talouden alalla. Lisäksi korostettiin vuorovaikutuksen lisäämisen merkitystä alueellisissa asioissa, myös pohjoisessa ja arktisella alueella.

Johtajat vaihtoivat onnittelut tulevan uudenvuoden ja joululoman johdosta.” (kremlin.ru 14.12.2021, kurs. mvv)

 

Niinistö siis toisaalta vakuutti, että Suomen linja ei muutu vaikka Suomi hankkii USA:sta hyökkäykselliset pommittajat ja jotka syventävät Suomen ja USA:n kahdenvälistä sotilaallista yhteistyötä. Toisaalta saman aikaisesti hän toi esille Helsingin hengen elvyttämisen vuonna 2025 … ja, kuinka ollakaan, silti Putin suhtautuu hankkeeseen myönteisesti.

Nyt siis meille avautuu mahdollisuus rauhanrealismiin tukeutuen olla mukana itse päättämässä omasta asemastamme muodostumassa olevassa geopoliittisessa asetelmassa, jonka pääjännite on USA ja Kiinan välillä. MTYK:n asialistalla on oltava aseistariisunta koko laajuudessaan ja – mikä tärkeintä – myös ajatukset siitä, kuinka saavutamme sovinnon luonnon kanssa niistä lähtökohdista, jotka on kirjattu YK:n Agenda2030 ja 17 kehitystavoitteeseen.

 

Viitteet

Kremlin.ru

Telephone conversation with President of Finland Sauli Niinistö

http://en.kremlin.ru/events/president/news/67359

Presidentti.fi

https://www.presidentti.fi/tiedote/presidentti-niinisto-keskusteli-venajan-presidentti-putinin-kanssa-4/

https://www.presidentti.fi/tiedote/presidentti-niinisto-keskusteli-yhdysvaltain-presidentti-bidenin-kanssa/

White House  Readout of President Biden’s Call with President of Finland Sauli Niinistö, 13. 12. 2021.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/13/readout-of-president-bidens-call-with-president-of-finland-sauli-niinisto/