Saatteeksi: Minut on valittu Vasemmistoliiton kansanedustajaehdokkaaksi Uudenmaan vaalipiirissä. Kiitän luottamuksesta. Kun vielä Vasemmistoliiton ja Uudenmaanpiirin vaaliohjelmat ovat työn alla, listaan alle muutaman vaaliteeman, jotka on minulla pyörineet viime aikoina mielessä – noin vain alustavasti … aiheryhmittäin  ilman tärkeysjärjestystä!

 

Leipää, työtä, rauhaa – kaikille ja kaikkialla!

Tosi, kaunis, reilu ja siten hyvä elämä

Ei Isä taivaan vaan Äiti maa!

Ei sivilisaatioiden törmäys vaan ekosivilisaatio!

Meidän on maallistuttava!  – siis kohtuus kaikessa, kaikille, kaikkialla, alati!

Rahan kierrosta luonnon kiertoon!

 

 

Kyllä edistykselliselle Euroopalle – Ei NATOlle

Liberaalidemokratian umpikuja – ekodemokratian haaste!

Pohjoinen ja länsi vastassaan etelä ja itä – epätoivoinen asetelma

Kansojen välinen demokratia on edellytys kansojen demokratisoitumiselle

Demokratia ei ole vientitavaraa!

NATO on mato, joka kalvaa kansakunnan ytimen!

Ulkopoliittisen realismin synnyttämä vastakkainasettelu ei ratkaise ekorealismin haasteita.

Ulkopoliittisen realismin kuorruttaminen woke vs. maa ja veri -retoriikoilla johtaa ydinsotaan

 

Ihmiskunnan historian rakentaminen onnistuu vain kansakuntien yhteistyöllä

Edessämme ei ole historian loppu vaan ihmiskunnan historian aloittaminen

Ihmiskunnan synnyttäminen ei onnistu tuhoamalla kansakunnat eikä kansakuntia pelasteta tuhoamalla ihmiskunta.

Emme voi puhua työstä ilman luontoa emmekä luonnosta ilman työtä – emme ole työn käyttövoimaa, työvoimaa, vaan työn tekijöitä, yhteiskunnallisia tuottajia.

Olemme kaikki yhteiskunnallisia tuottajia, emme työvoimaa, palkansaajakuluttajia

Yhteiskunnallisina tuottajina otamme vastuun mitä, miksi, milloin, miten ja missä tuotamme ja kuinka hyödymme ylijäämän  – yrityksissä  ”yksi henkilö, yksi osake, yksi ääni ”- periaate käyttöön päätöksenteossa.

 

Työpaikka on nyt opinpaikka

Koulutusjärjestelmästä opintojärjestelmään

Vanhuus on parannettavissa oleva sairaus?