Suomen, Ruotsin ja Turkin ulkoministerien allekirjoittaman kolmikantayhteisymmärrysasiakirjan mukaan:

”Tämän johdosta Suomi ja Ruotsi eivät tue YPG:tä (People’s Defense Units, mvv) ja PYD:tä (Democratic Union Party, mvv) eivätkä liikettä, joka Turkissa tunnetaan nimellä FETÖ (Gülen movement, mvv).”

”Suomi ja Ruotsi tutkivat ja kieltävät PKK:n ja kaikkien muiden terroristijärjestöjen ja niiden haarajärjestöjen sekä niihin liittyvien tai niiden innoittamien ryhmien ja verkostojen kaiken rahoitus- ja värväystoiminnan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla.”

… ja viides kohta kuuluu:
”5. Suomi ja Ruotsi vahvistavat, että PKK on kielletty terroristijärjestö. Suomi ja Ruotsi sitoutuvat estämään PKK:n ja kaikkien muiden terroristijärjestöjen ja niiden haarajärjestöjen toiminnan sekä näihin terroristijärjestöihin liittyvissä ja niiden innostamissa ryhmissä tai verkostoissa vaikuttavien henkilöiden toiminnan. Suomi, Ruotsi ja Turkki ovat sopineet tehostavansa yhteistyötään näiden terroristiryhmien toiminnan ehkäisemiseksi. Suomi ja Ruotsi eivät hyväksy näiden terroristijärjestöjen tavoitteita.”

Jos nyt Vasemmistoliiton puoluekokouspäätösten mukaisesti toimin aktiivisesti seuraavien tavoitteiden toteuttamiseksi:

● Turkin ja EU:n yhteistyön edellytyksen on oltava Turkin sitoutuminen demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja kurdikysymyksen rauhanomaiseen ratkaisuun. Vangitut opposition kansanedustajat, toimittajat ja muut poliittiset vangit on vapautettava kiireellisesti.

● Kurdistanin työväenpuolue PKK on poistettava EU:n terroristijärjestöjen listalta.

● Suomen ei tule viedä puolustustarvikkeita humanitaarista oikeutta loukkaaviin tai systemaattisiin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyviin maihin. Asevientiä koskeva valvonta on ulotettava myös aseiden tuontiin, ja ihmisoikeusarvioinnin ja humanitaarisen oikeuden tavoitteiden huomioimisen on oltava osa kaikkea asekauppaa. Suomen tulee myös aktiivisesti valvoa asevientiä ja kieltää välittömästi kaikki asevienti ihmisoikeuksia loukkaaviin maihin kuten Turkkiin.

… niin, onko nyt sitten niin, että jos minä, Suomen kansalainen ja Vasemmistoliiton kannattaja, tuen taloudellisesti ja/tai yhteiskunnallisesti toimien YPG:tä, PYD:tä tai PKK:ta, minut voidaan asettaa Suomessa syytteeseen terrorismin tukemisesta?

Viite
Suomen, Ruotsin ja Turkin ulkoministerien allekirjoittama kolmikantayhteisymmärrysasiakirja
https://um.fi/documents/35732/0/Yhteisymmärrysasiakirja+Suomi-Ruotsi-Turkki+suomeksi+%282%29.pdf/49a36778-b69a-1587-5af7-db14f651f3df?t=1656589425871

Kuva:
https://www.presidentti.fi