Helsingin sanomat referoi tänään kovin yksipuolisesti Venäjän presidentti Vladimir Putinin puhetta 24.10. 2014 Valdai – foorumilla. Foorumin otsikko oli Maailmanjärjestys: uudet säännöt tai peli ilman sääntöjä (The World Order: New Rules or a Game without Rules).  Foorumi haastaa lännessä käynnissä olevaa keskustelua  maailmanjärjestyksestä, ks. esimerkiksi Henry Kissingerin juuri ilmestynyttä kirjaa maailmanjärjestyksestä (World Order).

Vladimir Putin sanoi paljon muutakin kuin mihin Hesari viittaa, vapaasti kääntäen mm.:

”Meidän on selvästi tunnistettava, missä yksipuoliset toimet päättyvät ja missä meidän on sovellettava monenvälisiä mekanismeja. Osana kansainvälisen oikeuden tehostamista meidän on ratkaistava kansainvälisen yhteisön ongelmat voidaksemme taata turvallisuuden ja ihmisoikeudet, sekä kansallisen suvereniteetin ja minkään maan sisäisiin asioihin puuttumattomuuden periaatteen.”

”Lisäisin, että kansainvälisten suhteiden on perustuttava kansainväliseen oikeuteen, jonka tulisi perustua moraalisiin periaatteisiin, kuten oikeudenmukaisuuteen, tasa-arvoon ja totuuteen. Ehkä tärkeintä on kunnioittaa yhteistyökumppaneita ja heidän intressejään. Tämä on selvä kaava, mutta jo sen seuraaminen voisi radikaalisti muuttaa maailmantilannetta. ”

”Uskon, että tarvitsemme uuden perustan keskinäiselle riippuvuuvaisuudelemme. Meidän ei pitäisi pelätä sitä. Päinvastoin, tämä on hyvä väline näkemystemme harmonisoimiseksi.

”Haluan edelleen korostaa, että Venäjä ei tarvitse minkäänlaista erityistä, poikkeuksellista asemaa maailmassa.”

”Pystyimme kehittämään sääntöjä vuorovaikutusta varten toisen maailmansodan jälkeen, ja pystyimme pääsemään sopimukseen Helsingissä 1970-luvulla. Meidän yhteinen tehtävämme on ratkaista tämä perustavanlaatuinen haaste tässä uudessa kehitysvaiheessa.”

 

Kun seuraa maailman taloudellista kehitystä ja siihen liittyvää kansallisvaltioiden geo- ja valtapoliittista keskustelua, ei voi tulla kuin yhteen johtopäätökseen: Niin oivallinen kuin Helsingin ETYK -kokous olikin aikanaan ratkaisemaan tuolloisia jännitteitä, se ei enää riitä kattamaan kaikkia niitä uusia jännitteitä, joita on noussut esiin viime vuosien aikana. Tarvitsemme siis uuden ETYK -kokouksen. Suomi voisi ottaa taas aloitteen asiassa.

Palaan asiaan ”vapaakauppa rauhan rikkojana” -artikkelini 2. osassa