Neliön ympyröiminen 2: Arvoista ja merkityksistä

Suomen vuonna 2009 kirjattu kansantalouden bruttoarvonlisäys oli noin 158MM€. Kotitalouksien tuottamasta bruttoarvonlisäyksestä (noin 82,6MM€) jää kuitenkin noin 70MM€ kansantalouden kirjanpidon ulkopuolelle (Varjonen, Aalto 2013). Siten kokonaisarvo...

Neliön ympyröiminen

Meillä kaikilla tulevaa yhteiskunnallista kehitystä arvuuttelevilla on ratkaistavana vähintäänkin neljä kysymystä: 1) kuinka tuotantoresursseja kohdennetaan (allocation) ts. mitä, miksi ja missä, miten ja milloin tuotetaan? 2) kuinka tuotantotu...

Miksi porvaristomme laski Suomen lipun puolitankoon?

Taustaksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK sanoi 15. 2. 2017 irti 22 ammattijärjestöjen keskusliittojen kanssa tekemäänsä sopimusta. Irtisanominen oli sinänsä johdonmukainen tulos jo pitkään jatkuneesta kehityksestä: etujen ajaminen keskusjärjestöj...

Sopimusyhteiskunnan raunioilla

Elinkeinoelämän keskusliitto sanoi eilen irti seuraavat 22 sopimusta: EK – SAK Lomapalkkasopimus 21.3.2005 TT – SAK Yleissopimus 1.10.1997 (tarkistus 10.5.2001) TT – SAK Irtisanomissuojasopimus 10.5.2001 TT (STK) – SAK Pöytäkirja ay-jäs...

Vasemmistoliitosta pääministeripuolue!

Taustaksi Vasemmistoliitto ei voi kehittyä pääministeripuolueeksi ilman uskottavaa ulko- ja turvallisuuspolitiikka, eikä ilman uskottavaa talouspolitiikkaa.  Vasemmistoliitolta puuttuvat tätä nykyä molemmat. Vasemmistoliiton syksyllä valittu t...

Perussuomalaisten politiikanteon pohjaton kyynisyys

Timo Soini toteaa HS:n haastattelussa mm. ”politiikassa pärjää se, jolla on paras tarina.” Tarinan kerronnan taktiikkaan kuuluu se ”että heitetään erilaisia puruluita medialle jauhettaviksi” (HS 28.01.). Tämä ei ole populismia, tämä pohjatonta koi...

Miksi vain kirjoittamalla ylioppilaaksi?

Minulla oli mahdollisuus Jyväskylässä ja Helsingissä osallistua Ammatillisen koulutuksen kehittämisyhdistyksen, AMKE ry:n ja lukioväen yhteisön Prolukio ry:n seminaareihin, jotka sattuivat peräkkäisille päiville viime viikolla.  Molemmissa seminaa...