Ulkoministeri Haavisto haaveilee ”pitkän linjan” jatkumisesta Suomen ulko- ja turvaallisuupolitiikassa NATO:n jäsenenä (HS 07.12.2022):

”Sotilaallisesti liittoutuva Suomi korostaa yhä kansainvälistä oikeutta, ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltiota.  … Suomi tukee jatkossakin kansainvälistä turvallisuutta edistävää ydinsulkusopimusta ja toimii ydinsulun ja ydinsulkusopimuksen aseman vahvistamiseksi. Jatkamme työtämme aktiivisena rauhanvälittäjänä.”

Miten tämä käy yksiin sen kanssa, että ulkoministeriön kokonaisharkinnan mukaisesti Suomi vastusti YK:ssa ydinaseriisuntaa: “Suomi äänesti lokakuussa 2022 ensimmäistä kertaa YK:n yleiskokouksen vuosittaista päätöslauselmaa vastaan, jossa suhtaudutaan myönteisesti TPNW:n (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) hyväksymiseen ja kehotetaan kaikkia valtioita allekirjoittamaan, ratifioimaan tai liittymään siihen ”mahdollisimman pian”. Vuosina 2018–2021 Suomi äänesti tyhjää päätöslauselmasta.” (Icanw 2022).

Tätä äänestyspäätöstä ulkoministeriön edustaja  perusteli minulle Eduskunnan ulkoasianvaliokunnan selonteolla (UaVM 5/2022), jossa todetaan  ”Valiokunnan mielestä on luontevaa, että Suomi Nato-maana jatkaisi korkeaa profiiliaan eri aseriisuntakysymyksissä, myös ydinaseriisunnan osalta, Naton ydinpelotetta kyseenalaistamatta.” (kurs. mvv).

Suomen korkea profiili siis tarkoittaa nyt ydinaseriisunnan vastustamista!

Onko Haaviston ”pitkä linja” sittenkin kovin lyhyt? Haaviston pitkä linja näyttää alkavan  1990 – luvun alusta, kun Suomi perusteli liittymistään EU:hun myös turvallisuuspoliittisesti uskoen vielä tuolloin eurooppalaiseen ratkaisuun, jossa toivottiin ja uskottiin Venäjänkin olevan – tavalla taikka toisella – mukana. Tämän USA kuitenkin esti ”Russian out, German down, USA in” – politiikallaan.

Suomen ulkopolitiikan pitkä linja alkoi Pax Russica:lla 1800 -luvulla, muuntui Pax Finlandia:ksi toisen maailmansodan jälkeen. Se eikä Pax Paneuropana sopinut yhteen Pax American:n kanssa, joka puolestaan ei näy nyt sopivan yhteen Pax Urbanica:n kanssa. (ks. Volanen, 2016)

Meidän yhteiselle, ainoalle maapallollemme ollaan nyt rakentamassa kahta sotilaallista liittokuntaa, yhtä USA:n ja toista Kiinan ympärille. Molemmilla on yksi sekä taloudellisesti että poliittisesti merkittävä, mutta heikompi liittolainen, USA:lla Eurooppa ja Kiinalla Venäjä. Kaikilla näillä neljällä on oma kertomuksensa – narratiivi – siitä, mitä nyt on tapahtumassa. Kysymys ei ole – kertomusten mukaan – kansakunnista vaan sivilisaatioista, niiden yhteentörmäyksestä. Kysymys on niin vakavista arvoista – vapaudesta ja demokratiasta – että kannattaa vaarantaa koko ihmiskunnan olemassaolo.

Biden käy sanomansa mukaan sotaa demokratian puolesta autoritäärisyyttä vastaan, EU:n Borrell haluaa Euroopan olevan maailman puutarhuri, joka laittaa idän ja etelän viidakot järjestykseen, Putin puolustaa kansakuntien suvereniteettia globalisaatiota vastaan, Xi modernisoi Kiinaa länsimaalaistamatta sitä. Kaikki neljä ovat harvainvaltaisia, mutta niiden oligarkkien suhde valtiovaltaan ja kansalaisyhteiskuntaan on erilainen. Ja mikä tärkeintä: kysymys ei ole vain idästä ja lännestä vaan myös etelästä ja pohjoisesta – ja me täällä lännessä ja pohjoisessa olemme selvä vähemmistö, jolla on vielä kannettavanaan kolonialismin taakka.

Eikö Suomen suuri linja olisi kaikin käytettävin keinoin olla estämässä tätä maailman kahtiajakoa, joka on johtamassa myös Euroopan ja USA:n militarisoitumiseen ja äärioikeiston nousuun kuten tämän päivän uutiset kertovat myös Saksasta.

 … mutta se on jo pitempi tarina. Palaan asiaan

Viitteet

ICAN.org 2022. Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons https://www.icanw.org/finland

Haavisto, P. 2022 Ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkä linja jatkuu Naton jäsenenä. HS kolumni

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000009246157.html

Eduskunta 2022. Ulkoasiainvaliokunta Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta Valtioneuvoston selonteko Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon. Valiokunnan mietintö UaVM 5/2022 vp https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/UaVM_5+2022.pdf

Volanen, M. V. 2026. Suuri linja – nyt! KU blogi 18.06.2016  https://blogit.kansanuutiset.fi/volanen-vasemmalta/suuri-linja-nyt/