Kaikeksi yllätykseni Vasemmistoliiton vaaliohjelmassa todetaan:

”MAANPUOLUSTUKSEN RESURSSIEN ON OLTAVA RIITTÄVÄT. Suomen ja Euroopan muuttuneen turvallisuustilanteen takia puolustusmäärärahat on pysyvien menojen osalta syytä pitää nykytasolla ja saattaa sovitut hankinnat maaliin. Suomella ei ole syytä säästää puolustusmenoista, mutta niitä ei pidä myöskään kasvattaa ilman perusteltua ja todennettua tarvetta.

SUOMEN NATO-JÄSENYYDEN PITÄÄ OLLA PUOLUSTUKSELLINEN. Emme tahdo maaperällemme muiden maiden sotilastukikohtia, pysyviä joukkoja emmekä ydinaseita. Emme osallistu kansainvälistä oikeutta loukkaaviin sotilaallisiin interventioihin. Suomen on Nato-maana valvottava, että Nato sitoutuu kaikessa toiminnassaan YK:n peruskirjaan. On tärkeää, että Suomi Naton jäsenenä jatkaa laajaan turvallisuuskäsitykseen ja ihmisoikeuksiin perustuvaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä toimii aktiivisena rauhanvälittäjänä ja aseidenriisunnan edistäjänä maailmalla. Pohjoismaista yhteistyötä on tiivistettävä. Suomen tulee jatkossakin reagoida asianmukaisen kriittisesti silloin, kun jokin valtio toimii kansainvälisen oikeuden vastaisesti, vaikka kyseessä olisi Naton jäsenmaa.”

Ensiksi.

Onko Vasemmistoliitto siis militaarisempi kuin sen nykyinen ulkopoliittinen neuvonantaja Sauli Niinistö, joka Turun Sanomien haastattelussa totesi (TS 21.01.2023): ”Puolustusvoimien menot ovat tosin tällä hetkellä aika pitkälle sidotut, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tarkan talouden lainalaisuudet koske yhtä hyvin puolustusvoimia”.

Toiseksi.

Suomi on vasta hakenut NATO:n jäsenyyttä, tosin ilman reunaehtoja ydinaseille, sotilastukikohdille, ilman kieltäytymistä osallistumasta kansainvälistä oikeutta loukkaaviin sotilaallisiin interventioihin, ilman vaatimusta NATO:n sitoutumisesta YK:n peruskirjaan, ilman että Suomi olisi varannut itselleen jatkaa ”laajaan turvallisuuskäsitykseen ja ihmisoikeuksiin perustuvaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ja toimintaa ”aktiivisena rauhanvälittäjänä ja aseidenriisunnan edistäjänä maailmalla”, ilman varausta siihen, että Suomi ”tulee jatkossakin reagoida asianmukaisen kriittisesti silloin, kun jokin valtio toimii kansainvälisen oikeuden vastaisesti, vaikka kyseessä olisi Naton jäsenmaa”.

Hyväksyttäessä Suomen NATO-hakemus rakentaa de jure avoimen pelikentän reunaehdottomalle de facto USA johtoiselle, nyt neokonservatiiviselle geopolitiikalle. Tämän pelikentän sisällöstä – siis Suomen sotilaallisista vastuista missä tahansa NATOn konfliktissa – ei ole vielä kenelläkään tietoa. Ollaan siis rakentamassa avoin pelikenttä mille tahansa tulevalle hallitukselle

Kolmanneksi.

Ohjelmassa ei ole ainuttakaan ajatusta rauhantyöstä, puhumattakaan teoista. Oma kantani on: EI ydinaseille, EI NATOjoukoille, EI NATO:lle. KYLLÄ edistykselliselle Euroopalle!

Suomen on kutsuttava koolle maailman turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi (MTYK) vuonna 2025 kun ETYK:stä on kulunut 50 vuotta ratkaisemaan ympäristökriisin akuutteja haasteita ja edistämään YK:n 2030Agendan ja 17 kehitystavoitteen rauhanomaista toteuttamista.

 

Palaan Vasemmistoliiton vaaliohjelmaan, jahka olen käynyt sen tarkemmin läpi.

Viite

Pihkala, E. 2023. Maa takaisin todelliselle elintasolleen. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön haastattelu. TS 21.01.2023.