Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin toteavat tänään 12. 5. 2022 antamassaan yhteisessä lausunnossaan:

”Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuutta. Naton jäsenenä Suomi vahvistaisi koko puolustusliittoa. Suomen on ensi tilassa haettava Naton jäseneksi.”

Suomi olisi siis mukana vahvistamassa USA johtoista sotilasliittoa, ei vain vahvistamassa omaa turvallisuuttaan.

 

Havaintojeni mukaan Sauli Niinistö on esittänyt seuraavat viisi keskeistä perustelua Suomen NATO:on liittymiselle:

  1. Suomi on osa länttä
  2. Venäjä on turvallisuuteensa vedoten kieltäytynyt hyväksymästä NATOn itälaajenemista ja siten Suomen myös liittymistä NATO:on.
  3. Venäjä on hyökännyt toiseen yksittäiseen eurooppalaiseen maahan, Ukrainaan.
  4. Suomen turvallisuuden maksimointi ei ole keneltäkään muulta pois. Kysymyksessä ei ole nollasummapeli.
  5. Venäjän tulee katsoa itseään peilistä.

Minun näkemykseni näistä perusteluista:

  1. Suomi on osa länttä

Me olemme osaksi länttä, mutta myös osa pohjoista. Maailman painopiste ei kuitenkaan ole enää pohjoisessa tai lännessä vaan etelässä. Meidän suomalaistenkin on nyt löydettävä paikkamme tässä maailmassa. Tässä maailmassa ratkaistaan pian 10 miljardin ihmisen, siis koko ihmiskunnan elämän perusta, jokapäiväinen ruoka, arkinen työ ja yhteiskunnallinen kehitys, rauha. Sotilasliitto NATO on osa lännen, USA:n johdolla toteutettua hegemonista, geopoliittista strategiaa, jonka tavoitteena on jakaa maapallon ehtyvät voimavarat sotilaalliseen ja taloudelliseen voimaan tukeutuen. Tämä uudelleenjako on nyt käynnistynyt Euroopassakin.

 

  1. NATOn suvereniteetin puolustaminen

Venäjä on esittänyt NATO:lle vaatimuksen, että NATO ei saa laajentua itään. NATO on päättäväisesti torjunut tämän Venäjän kieltovaatimuksen. Tässä onkin Niinistön punainen viiva: USA/NATO:n toimivaltuuksia Venäjä ei saa asettaa kyseenalaiseksi. Suomi todentaa NATO:n suvereniteetin luopumalla omasta suvereniteetistaan.

 

  1. Ukrainan tuhoisa sota

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan estääkseen aivan rajoillaan, ”absoluuttisesti hyväksymättömäksi”, eksistentiaaliseksi uhkaksi kokemansa Ukrainan NATO -jäsenyyden. Nyt toinen, myös aivan rajoilla oleva Suomi aikoo liittyä NATO:on estääkseen Venäjän hyökkäyksen ja perustelee sitä tällä Venäjän hyökkäyksellä toiseen yksittäiseen Euroopan maahan, joka on historialtaan, hallinnoltaan, väestöpohjaltaan ja luonnonvaroiltaan aivan eri tilanteessa kuin Suomi.

Me olemme nyt toistamassa Ukrainassa molemmin puolin tehdyt hirvittävät virheet asettamalla Suomen ”vahvistamaan koko puolustusliittoa”, USA johtoista sotilasliittoa, NATO:a.

 

  1. Turvallisuutemme maksimointi

Niinistö on aiemmin ilmoittanut haluavansa pitää Suomi-pallon pois suurvaltojen tennispelistä ja vakuuttaa nyt, että Suomen turvallisuuden maksimisointi ei ole nollasummapeliä. Suomen turvallisuus ei ole keneltäkään muulta pois.

Olemme kuitenkin juuri hakemassa mukaan palloksi tuohon tennispeliin ja vieläpä ydinkuorella vahvistettuna. Tässä pelissä ei kuitenkaan lasketa syöttöpisteitä vaan toimitaan nokkapokan säännöillä, jossa syötetään vuorotellen pelikentälle itse kunkin osapuolen elävää voimaa ja teknisiä resursseja, ja katsotaan kenen käteen jää maat ja kenen mannut.

Jos Suomen turvallisuuden maksimointi ei ole Venäjältä pois, niin ei varmaan myöskään Venäjän turvallisuuden maksimointi ei ole meiltä pois. Näin voidaan sanoa kuitenkin vain, ja jos vain, turvallisuuden maksimointi on sopimuspohjaista eikä asevaraista. Asevaraisen turvallisuuden rakentaminen on loputon nollasummapeli: sen vaatimat resurssit ovat poissa kaikilta ja kaikesta muusta, kansantalouksilta, suomalaisilta ja venäläisiltä, luonnolta, muulta elämältä.

 

  1. Venäjän tulee katsoa itseään pelistä

Mitä Putin näkee tuosta peilistä? Joe Bidenin, ehkä vilahduksen takaoikealle poistuvasta Sauli Niinistöstä.

 

Viite

Tasavallan presidentin ja pääministerin yhteislausunto Suomen Nato-jäsenyydestä

https://www.printfriendly.com/p/g/KuMYV6 Haettu 12.05.2022