Lukekaapa HBL:sta Kati Juvan ja Claus Montosen puheenvuoro

Insändare: Kärnvapen skänker ingen säkerhet 

https://www.hbl.fi/artikel/8715e19e-bb9d-4a1e-9747-41d25f413459?fbclid=IwAR3j5NNoNI-UZQ3QE2blikhO6f-wINoheqUnqIHQhEg8qjiH2IaeaUmqs5A

Mitä on tapahtunut?

“Suomi äänesti lokakuussa 2022 ensimmäistä kertaa YK:n yleiskokouksen vuosittaista päätöslauselmaa vastaan, jossa suhtaudutaan myönteisesti TPNW:n (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) hyväksymiseen ja kehotetaan kaikkia valtioita allekirjoittamaan, ratifioimaan tai liittymään siihen ”mahdollisimman pian”. Vuosina 2018–2021 Suomi äänesti tyhjää päätöslauselmasta.” (Icanw 2022).

Suomi äänesti tyhjää YK:n ensimmäisen komitean päätöslauselmasta ”Yleinen ja täydellinen aseistariisunta: ydinaseiden humanitaariset seuraukset”, jonka lopputiivistys kuuluu näin:

”Korostaen, että ydinaseiden katastrofaaliset seuraukset eivät vaikuta ainoastaan ​​hallituksiin vaan jokaiseen integroituneen maailmamme  kansalaiseen ja että niillä on syvät seuraukset ihmisten selviytymiselle, ympäristölle, sosioekonomiselle kehitykselle, talouksillemme ja tulevien sukupolvien terveyteen,

  1. korostaa, että on ihmiskunnan selviytymisen edun mukaista, ettei ydinaseita käytetä enää koskaan missään olosuhteissa;
  2. korostaa, että ainoa tapa taata, ettei ydinaseita käytetä enää koskaan, on niiden täydellinen poistaminen;
  3. korostaa, että ydinaseen räjähdyksen katastrofaalisiin vaikutuksiin, olipa kyseessä onnettomuus, virhearvio tai suunnittelu, ei voida puuttua riittävästi;
  4. ilmaisee vakaan uskonsa siihen, että tietoisuuden ydinaseiden katastrofaalisista seurauksista on oltava kaikkien ydinaseriisuntaa koskevien lähestymistapojen ja ponnistelujen perusta;
  5. kehottaa kaikkia valtioita jaetulla vastuullaan estämään ydinaseiden käytön, estämään niiden vertikaalisen ja horisontaalisen leviämisen ja toteuttamaan ydinaseriisunnan;
  6. kehottaa valtioita tekemään kaikkensa näiden joukkotuhoaseiden uhan poistamiseksi kokonaan;
  7. päättää sisällyttää 78. istuntonsa alustavaan esityslistaan ​​kohtaan ”Yleinen ja täydellinen aseistariisunta” alakohdan ”Ydinaseiden humanitaariset seuraukset”.

Suomi ei siis vain jätä asettamatta mitään kansallisia ehtoja NATO – jäsenyydelle vaan haluaa pitää ovet auki ydinaseiden leviämiselle ja olla sitoutumatta ensikäytön kieltämiseen USA:n ydinstrategian mukaisesti.  Tämä linjaus on tehty istuvassa hallituksessa?

Viitteet:

Juva, K., Montonen, C.  2022. Insändare: Kärnvapen skänker ingen säkerhet HBL 09.11.2022.
https://www.hbl.fi/artikel/8715e19e-bb9d-4a1e-9747-41d25f413459?fbclid=IwAR3j5NNoNI-UZQ3QE2blikhO6f-wINoheqUnqIHQhEg8qjiH2IaeaUmqs5A

ICAN.org 2022. Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons https://www.icanw.org/finland

UN: Seventy-seventh session First Committee Agenda item 99 (ll)
General and complete disarmament: humanitarian consequences of nuclear weapons

https://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/1com/1com22/resolutions/L16.pdf