Ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä ”Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta. Valtioneuvoston selonteko Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon” (UaVM 5/2022, 11) todetaan monen muun ohessa:

”Valiokunnan mielestä on luontevaa, että Suomi Nato-maana jatkaisi korkeaa profiiliaan eri aseriisuntakysymyksissä, myös ydinaseriisunnan osalta” (kurs. mvv).

Kuitenkin “Suomi äänesti lokakuussa 2022 ensimmäistä kertaa YK:n yleiskokouksen vuosittaista päätöslauselmaa vastaan, jossa suhtaudutaan myönteisesti TPNW:n (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) hyväksymiseen ja kehotetaan kaikkia valtioita allekirjoittamaan, ratifioimaan tai liittymään siihen ”mahdollisimman pian”. Vuosina 2018–2021 Suomi äänesti tyhjää päätöslauselmasta.” (Icanw 2022).

Suomen aiempi korkea profiili ”aseriisuntakysymyksissä, myös ydinaseriisunnan osalta”, joka ilmeni äänestämällä tyhjää, ilmaistiinkin nyt vastustamalla ydinaseriisuntaa. Suomi on siis vaihtanut kantansa: Suomen korkea profiili ydinaseriisunnan suhteen ilmaistaan nyt vastustamalla ydinaseriisuntaa. Miksi?

Se ymmärretään, kun luemme edellä siteeratun lauseen loppuun: ”Valiokunnan mielestä on luontevaa, että Suomi Nato-maana jatkaisi korkeaa profiiliaan eri aseriisuntakysymyksissä, myös ydinaseriisunnan osalta, Naton ydinpelotetta kyseenalaistamatta.” (kurs. mvv).

Tämä Suomen uusi ”korkea profiili” ydinaseistuksen puolesta perustuu eduskunnan ulkoasianvaliokunnan, ulkoministeriön – ja siten myös PT-UTVA:n – kokonaisharkintaan ts. Sauli Niinistön kokonaisnäkemykseen Suomen ”suuresta linjasta”: ”Ei sellaista ole olemassa” (Vaaherkumpu, 2022).

”Vaadimme pohjoismaisen ydinaseettomuuden linjan ylläpitämistä” todetaan Vasemmistoliiton uudessa periaateohjelmassa.

Viitteet

ICAN.org 2022. Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons https://www.icanw.org/finland

Eduskunta 2022. Ulkoasiainvaliokunta Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta Valtioneuvoston selonteko Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon. Valiokunnan mietintö UaVM 5/2022 vp https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/UaVM_5+2022.pdf

Vaaherkumpu, S. 2022. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö Ykkösaamun haastattelu 14.05.2022. https://areena.yle.fi/1-50971040

Kuva:
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=179754