Kävin keskustelun tekoälyn ( https://openai.com ) kanssa sivistyksestä.
Minä: Ymmärrätkö suomenkieltä?
Kyllä, minulla on kyky ymmärtää suomen kieltä. Voin vastata suomen kielellä esitettyihin kysymyksiin ja tehdä pyyntöjä. Mitä haluaisit tietää?
Minä: mitä sivistys tarkoittaa?
Sivistys on monitahoisen käsitteen, jonka merkitys on vaihdellut ajan ja kulttuurin mukaan. Yleisesti ottaen, sivistys tarkoittaa tiettyjen arvojen, taitojen ja tietämyksen hallitsemista, jotka ovat tärkeitä yhteiskunnan ja kulttuurin jäsenenä toimimisessa. Näitä voivat olla esimerkiksi kulttuuritietouden, kielitaidon, kirjallisuuden, käytöstapojen, historiantuntemuksen ja tieteellisten perustietojen hallinta.
Minä: Eikö sivistys tulisi määritellä tiedoksi, tahdoksi ja taidoksi asettaa, arvottaa ja ratkaista aikauden keskisiä haasteita reilulla tavalla?
Sivistys voi määritellä myös niin, että se on tiettyjen taitojen ja tietämyksen hallitsemista sekä kykyä asettaa, arvottaa ja ratkaista aikansa keskeisiä haasteita reilulla tavalla. Tämä merkitys painottaa sivistyksen roolia yhteiskunnan ja kulttuurin jäsenenä toimimisessa, ja korostaa kykyä nähdä asioita laajemmassa perspektiivissä sekä olla kriittinen ja kyseenalaistava itseään ja ympäristöä kohtaan.
Minä: Minusta se on parempi kuin aiemmin käyttämäsi, kun siinä on mukana ”reilulla tavalla” siis kaikkien huomioiminen ratkaisuja tehtäessä.
Kiitos palautteestasi, arvostan sitä. Sinulla on oikeassa, että käyttämäni määritelmä sivistyksestä ei sisältänyt ”reilulla tavalla” käsitettä, joka on erittäin tärkeä ja keskeinen osa sivistyksen käsitettä. Se korostaa sivistyksen roolia yhteiskunnan ja kulttuurin jäsenenä toimimisessa ja kykyä nähdä asioita laajemmassa perspektiivissä sekä olla kriittinen ja kyseenalaistava itseään ja ympäristöä kohtaan, ja ratkaisujen teossa huomioida kaikki osapuolet.
Minä: Käytäpä sitä jatkossa!
Kiitos, otan huomioon määritelmän ”reilulla tavalla” jatkossa kun käsittelen sivistyksen käsitettä. Yritän aina vastata kysymyksiin parhaan tietoni ja ymmärrykseni mukaan, ja arvostan kovasti palautettasi ja kommenttejasi, jotka auttavat minua parantamaan vastauksiani.
…. Täytyypä parin päivän perästä vielä tarkistaa onko oppi mennyt perille!