Tasavallan presidentti Alexander Stubb määritteli puheessaan Saksassa (Hertie School, 08.05.2024) Suomen kokonaisturvallisuuden (our comprehensive security) toisiinsa kytkeytyvien kuuden pilarin kautta:

yhteiskunnan kriisinkestävyys,
sotilaallinen suorituskyky,
huoltovarmuus,
taloudellinen turvallisuus,
demokratia ja arvot,
kansainvälinen (turvallisuus)yhteistyö.” (1)

 

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon (2020) mukaan sen sijaan Suomen lähtökohtana on laajan näkökulman mukainen turvallisuus, ”jossa huomioidaan sotilaallisten uhkien, suurvaltojen välisen kilpailun ja hybridivaikuttamisen lisäksi nyt näköpiirissä olevien globaalien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen, ihmisoikeusloukkausten, muuttoliikkeen, talouskriisien, eriarvoisuuden lisääntymisen, terrorismin ja kansainvälisen rikollisuuden vaikutukset turvallisuuteen. Leimallista useille turvallisuuteen vaikuttaville globaaleille ilmiöille on se, että ne kytkeytyvät toisiinsa aiempaa tiiviimmin.” (2)

Rauhanliiton antamassa lausunnossa tähän mietintöön todetaan vielä

”että ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko olisi vankemmalla pohjalla, jos se olisi selkeämmin ankkuroitu laajaan turvallisuuskäsitykseen tai inhimillisen turvallisuuden käsitteeseen (human security). Tämän päivän turvallisuusuhat ylittävät kansallisvaltioiden rajat vaikeuksitta ja välittömästi, ja yhä harvemman haasteen torjuminen on mahdollista tai edes järkevää pelkästään kansallisesti. Niihin ei tule eikä voi vastata sotilaspolitiikan välineillä, vaan siviiliyhteiskunnan instrumenteilla. Globaalisti vaikuttava ilmastonmuutos voidaan jo monissa maissa lukea sellaisenaan turvallisuusuhaksi” (3)

 

Siten laajasta turvallisuuskäsityksestä (human security), josta valtioneuvoston selonteossa oli joitakin viitteitä, putoaa Stubbin kokonaisturvallisuustulkinnassa pois ”human”, ihminen. Turvallisuus välineistetään, käytännössä siis aseellistetaan ”hyvien” ihmisten puolustamiseksi ”pahoja” vastaan.

Tosiasiassa meidän on vieläkin laajennettava käsitystämme turvallisuudesta (se-curus, se vapaa + curus hoito, vapaa huolenpidosta, ilman huolenpitoa tai pelkoa; turva < hoito, huoma, huosta, apu; usko, luotettavuus?).

Ei riitä, että huolehdimme ihmisen turvallisuudesta, vaan meidän on huolehdittava elämän jatkuvuudesta (security of life) turvataksemme itsemme, elävinä ihmisinä.

Stubbin ulkopoliittisen realismiin liittämä arvopohjainen, moralistinen linja (moralistik linje) on nyt ohi, kuten hän Göteborgin puheessaan totesikin (4), mutta aivan eri syistä kuin hän sanoo. Nyt edessä on ekologisen realismin asettamat vaateet kaiken elämänkudoksemme (texture of life) pelastamiseksi kotimaapalollamme.

”Jos haluat vaikuttaa maailmantalouteen, sinun on tehtävä yhteistyötä myös maiden kanssa, joiden kanssa olet eri mieltä”, Stubb jatkoi. Eikö meidän tulisi pikemminkin keskittyä ”maailmantalouden” tuhoisten rakenteiden muuttamiseen kaikissa maissa ekologisen realismin asettamien haasteiden ratkaisemiseksi kestävällä tavalla?

Vaatisimme siis ekologisen demokratian toteuttamista kaikkialla näyttäen itse sen toteuttamisessa esimerkkiä.

Kysymys aseellistamisesta ja militarismista Saksassa

Lopuksi ote keskeisen saksalaisen rauhanpolitiikko Reiner Braunin puheenvuorosta ”Sinä kuolet sodassa, olette uhreja. Estä se”  samalta päivältä (NachDenkSeiten 08.05.2024):

”Kaikkien niiden, jotka osoittavat vakavasti mieltään oikeistoradikalismia vastaan ​​tänään eivätkä halua enää koskaan fasismia, täytyy muistaa, että Saksan vapauttaminen vaati valtavia uhrauksia liittolaisilta ja erityisesti Neuvostoliitolta. Pidä tämä mielessä ja ymmärrät, että tämä ei saa tapahtua enää koskaan. Rauha on viimeinen keino ja ilman rauhaa ei ole yhtään mitään. … Te olette niitä, jotka kuolevat sodassa, olette uhreja. Estä se! Sen sijaan etsikää ja toteuttakaa tulevaisuutta sosiaalisesti ja ekologisesti. Mutta tämä on mahdollista vain ilman militarismia ja niillä miljardeilla, jotka nyt tuhlataan aseisiin. Mutta tämä on selvästi mahdollista vain huomattavasti vahvemmalla rauhanliikkeellä. Tule mukaan! Ennen kaikkea se on tulevaisuutesi. … Rauha Euroopassa on mahdollista vain maailman suurimman maan kanssa. Euroopan rauhanpolitiikka ilman Venäjää on mahdotonta ajatella. (5)

Viitteet

(1) Stubb, A. 2024. Kokonaisturvallisuus 2000-luvulla – Suomen malli

https://www.presidentti.fi/tasavallan-presidentti-alexander-stubbin-puhe-hertie-schoolissa-berliinissa-8-5-2024/

Englanninkielinen alkuperäisversio

 https://www.presidentti.fi/en/speech-by-president-of-the-republic-of-finland-alexander-stubb-at-hertie-school-in-berlin-on-8-may-2024/

(2) Valtioneuvosto 2020. Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, s. 24. Valtioneuvoston julkaisuja 2020:30

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162513/VN_2020_30.pdf?sequence=1&isAllowed=y

(3) Rauhanliitto 2021. Lausunto valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta. Rauhanliiton lausunto eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle 22.1.2021.
https://rauhanliitto.fi/rauhanliitto/ajankohtaista/lausunnot/lausunto-valtioneuvoston-ulko-ja-turvallisuuspoliittisesta-selonteosta

 

(4) Presidentti Stubb puhe Göteborgin yliopistolla (virallista tekstiä/käännöstä ei ole saatavilla)

https://www.mtvuutiset.fi/videot/video/prog20808718#gs.8jrkcz

(5) Klöckner, M. 2024 Ihr seid es ja, die ihr im Krieg sterben werdet, ihr seid die Opfer. Verhindert das! NachDenkSeiten 08.05.2024

https://www.nachdenkseiten.de/?p=114899