Saatteeksi: Tässä jälleen puheenvuoro, jota HS ei halunnut julkaista. Otsikko muutettu

 

Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa ja Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha vaativat HESARIssa, että ”Elinikäisestä oppimisesta pitää tehdä itsestäänselvyys … Pelkkä työssäoppiminen ei riitä. … Tarvitaan koulutusvallankumous. Hyvin toimiva armeija tarvitsee kertausharjoituksia. Sama pätee kaikkeen koulutukseen.” (HS 16. 3.)

Kertausharjoitus? Armeija? Työläisarmeijat kertaamaan koulun penkille, kun kerran työssä ei opita riittävästi. Vallankumous siis vuosikymmenten takaa ja taakse.

Maailman talousfoorumi liittää käynnistymässä olevaan neljänteen teolliseen vallankumoukseen seuraavia osaamisvaateita: analyyttinen ajattelu ja innovaatiokyky, aktiivinen oppiminen ja oppimisstrategiat, luovuus ja omaperäisyys, aloitteellisuus, teknologinen suunnittelu ja ohjelmointi, kriittinen ajattelu ja analyysi, monimutkaisten ongelmien ratkaisu, johtajuus ja sosiaalinen vaikuttavuus, tunneäly, argumentointi, ongelmanratkaisu ja ideointi, systeemianalyysi ja arviointi.

Tarvitaan siis koulutusjärjestelmän neljäs vallankumous tulevaisuutta varten: Työ on oppimista ja työn vaihtoehto on opiskelu, ei työttömyys. Kaikille tulee taata subjektiivinen oikeus opiskeluun läpi elämän, myös korkea-asteella. Työ on vapautettava runoudeksi tulevasta ja tulevaisuudesta, sivistäväksi työksi.