”Onko taas uuden yliopiston perustamisen paikka?” kysyi Keskustan puheenjohtaja, tiedeministeri Annika Saarikko puoluevaltuuston kokouksessa 28.11.2020.  (Saarikko 2020)

Tosiasiassa sen perustaminen on jo aloitettu.

Juuri julkaistuissa ohjelmissaan Suomen yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat yhdessä ja erikseen sitoutuneet toteuttamaan YK:n Agenda2030 ja 17 kehitysohjelmaa:

Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma (Arene),

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teesit (Unifi).

Tämä tarkoittaa, että sekä perus- että perustavan tutkimuksen menetelmien kehittämiseen ja tutkimuskohteiden valintaan on yhdistetty tavoite, logos, jota halutaan toteuttaa ei vain omassa yhteisössä vaan yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa. On siis omaksuttu ajatus metodologiasta ja teknologiasta pelkän metodin ja tekniikan kehittämisen sijaan.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut haastavat siten pelkän talousteknisen globalisaation vaatien sovintoa luonnon kanssa siten, kun se on ehdotettu YK:n ohjelmissa. Ne siis haluavat rakentaa yhdessä ja yhteisöjen kanssa kotia ja maata, kotimaatamme ottaen vastuun maasta, ilmasta ja  maailmasta.

Siinäpä perusta uudelle yliopistolle – sille tarvitaan vielä asetetun tehtävän mahdollistava yhteinen hallinto, rahoitus ja valtuutus valtiovallan taholta.

 

Viitteet

Arene. 2020.  Ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelma http://www.arene.fi/ajankohtaista/ammattikorkeakoulut-kestavan-kehityksen-taidot-jokaiselle/

Saarikko, A. 2020. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon puhe Keskustan puoluevaltuuston kokouksessa. 28.- 29.11.2020. https://keskusta.fi/puoluevaltuuston-kokous/

UNIFI. 2020. Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teesit.

https://www.unifi.fi/uutiset/yliopistot-julkaisevat-12-kunnianhimoista-teesia-ja-aikovat-nousta-kestavan-kehityksen-karkeen/