Vasemmistoliiton vaalislogaani oli ”Reilumpi huominen kaikille, ei harvoille”. Poliittisessa ohjelmassa jätettiin kuitenkin täysin auki tämän tavoiteasettelun mittakaava ja sisältö.

 

Minun sukupolvelleni Rooman Klubin raportti ”Limits to Growth” (1972)  oli aikoinaan järisyttävä. Koko maailma asettui uuteen asentoon. Tätä työtä on sittemmin jatkettu mm. ”Earth4All” yhteisössä.

”Earth4All aloitti johtavien taloudellisten ajattelijoiden, tiedemiesten ja puolestapuhujien elävänä kollektiivina, jonka kutsuivat koolle Rooman klubi, Potsdamin ilmastovaikutusten tutkimusinstituutti, Stockholm Resilience Center ja Norwegian Business School. … Earth4All rakentuu The Limits to Growth- ja the Planetary Boundaries -kehysten perinnöille. Tiede on työmme ytimessä. Ajattelemme kapitalismia uudelleen ja siirrymme BKT:tä pidemmälle turvallisen, varman ja vauraan tulevaisuuden takaamiseksi antroposeenikaudella.” (Earth4All).

Yhteisön uusimmassa kirjassa Earth for All A Report to the Club of Rome (2022) Fifty Years After The Limits to Growth (1972) jäsennetään edessämme olevien haasteiden mittakaavaa, aikataulua ja toimenpiteitä. Alla on kirjan ensimmäisen luvun referaatti (Earth for All Five Extraordinary Turnarounds for Global Equity on a Healthy Planet, ss. 1-25)

Maa kuuluu kaikille

Viisi poikkeuksellista täyskäännettä maailmanlaajuisen tasa-arvon saavuttamiseksi terveellä planeetalla

”Tiedämme kipukohdat.

Kaikki tietävät, että meidän on lopetettava miljardien ihmisten äärimmäinen köyhyys.

Kaikki tietävät, että meidän on korjattava eriarvoisuuskriisi.

Kaikki tietävät, että tarvitsemme energiavallankumouksen.

Kaikki tietävät, että teollinen ruokavaliomme tappaa meidät, ja tapa, jolla viljelemme ruokaa, repii luonnon hajalle ja aiheuttaa kuudennen lajien massasukupuuton.

Kaikki tiedämme, että ihmispopulaatiot eivät voi kasvaa loputtomasti.

Kaikki tiedämme, että materiaalinen jalanjälkemme ei voi laajentua äärettömästi rajallisella, sinisellä ja vihreällä maapallollamme.”

Ensinnäkin Jos jatkamme nykyisillä poliittisilla ja taloudellisilla käytänteillä uskomme suunnittelun epätasa-arvoisuuden lisääntymisen yhä jatkuvan. Odotamme myös alhaisen tulotason maiden hidasta talouskehitystä, mikä aiheuttaa pysyvää köyhyyttä. Maiden sisäisen epätasa-arvon seurauksena sosiaaliset jännitteet kasvavat todennäköisesti 2000-luvun puolivälissä.

Toiseksi nämä tekijät vaikuttavat todennäköisesti siten, että reagointi ilmasto- ja ekologiseen hätätilanteeseen jää täysin riittämättömäksi.

Kolmanneksi tarvitaan viisi täysin poikkeuksellista täyskäännettä riskien olennaiseksi vähentämiseksi:

  1. köyhyyden lopettaminen
  2. törkeän epätasa-arvoisuuden poistaminen
  3. naisten voimaannuttaminen
  4. elintarvikejärjestelmästämme on tehtävä terveellinen ihmisille ja ekosysteemeille
  5. on siirryttävä puhtaaseen energiaan

Neljänneksi Kestävämmän sivilisaation rakentamiseen tarvittavat lisäinvestoinnit ovat todennäköisesti pieniä: noin 2–4 prosenttia maailmanlaajuisista tuloista vuodessa kestävän energia- ja elintarviketurvan edistämiseksi. Mutta on erittäin epätodennäköistä, että nämä investoinnit toteutuvat yksin markkinavoimien kautta. Nämä poikkeukselliset käänteet vaativat markkinoiden uudelleenmuotoilua ja pitkäjänteistä ajattelua. Vain hallitukset kansalaisten tukemana voivat tarjota tämän. Selkeä johtopäätös on siis, että hallitusten on tultava paljon aktiivisemmaksi. Investoinnit ovat suurimmat ensimmäisten vuosikymmenien aikana heti käyttöönoton jälkeen ja sitten laskevat.

Viidenneksi Tulojen uudelleenjako ei ole neuvoteltavissa. … Ehdotamme useita poliittisia toimenpiteitä varmistaaksemme, että rikkain 10 prosenttia saa enintään 40 prosenttia kansantuloista. Tämä on kaukana täydellisestä tulotasa-arvosta jossain nyt mahdottomassa utopiassa, mutta arvioimme sen olevan minimi toimiville demokraattisille yhteiskunnille.

Kuudenneksi nämä poikkeukselliset käännökset voidaan saavuttaa vuoteen 2050 mennessä yhden sukupolven sisällä.

Seitsemänneksi nämä poikkeukselliset käännökset ovat uhkaavia. Meidän on luotava sosiaalisia turvaverkkoja tämän muutoksen aikana suojellaksemme kaikkia yhteiskunnassa. Tästä syystä ehdotamme kansalaisrahastoja jakamaan ”yleistä perusosinkoa” politiikan avaininnovaatioksi, jolla puututaan eriarvoisuuteen ja suojellaan väestöä väistämättömiltä taloudellisilta häiriöiltä. Kuten perinteinen ”palkkio ja osinko” -politiikka, kansalaisrahastossa on kaksi osaa: Yksityiseltä sektorilta veloitetaan niiden resurssien louhinnasta ja käytöstä, jotka pitäisi olla yhteiskunnan kaikkien hallinnassa, mukaan lukien fossiiliset polttoaineet, maa, makea vesi ja meri , mineraalit, ilmakehä ja jopa data ja tieto. Maksut kerätään kansallisiin kansalaisrahastoihin, ja nämä tulot jaetaan sitten takaisin kaikille maan kansalaisille tasapuolisesti yleisen perusosingon (UBD) kautta.

Ja lopullinen johtopäätöksemme on, että näistä varoituksista huolimatta on mahdollista, toivottavaa ja jopa välttämätöntä olla optimistinen kollektiivisen tulevaisuutemme suhteen. Analyysimme osoittaa, että se on täysin toteutettavissa. Ikkuna on edelleen auki saavuttaa Maa kaikille -ajatus: ihmisten hyvinvointi planeettojen rajojen sisällä.

 

”Analyysimme osoittaa selvästi, että seuraavalla vuosikymmenellä on nähtävä historian nopein taloudellinen muutos. Tuon muutoksen laajuus saattaa tuntua pelottavalta.

Se on suurempi kuin Marshall-suunnitelma – taloudelliset investoinnit, jotka rakensivat Euroopan uudelleen kahden maailmansodan jälkeen.

Se on suurempi kuin 1950- ja 60-luvun vihreä vallankumous, joka teollisti maatalouden Aasiassa ja Afrikassa ja auttoi hävittämään nälänhädän.

Se on suurempi kuin antikolonialistiset liikkeet, jotka johtivat itsenäisiin kansoihin 1900-luvun puolivälissä.

Se on suurempi kuin 1960-luvun kansalaisoikeusliikkeet, jotka toivat tasa-arvoisempia oikeuksia syrjäytyneille ryhmille Yhdysvalloissa, Euroopassa ja muualla.

Se on suurempi kuin kuuhun laskeutuminen, joka maksoi noin 2 prosenttia Yhdysvaltain bruttokansantuotteesta (BKT) 1960-luvulla.

Se on suurempi kuin Kiinan viimeisten 30 vuoden talousihme, joka nosti 800 miljoonaa pois köyhyydestä.

Muutoksen mittakaava on kuin nämä kaikki olisi koottu yhdeksi kokonaisuudeksi. Moninkertaisesti.

”Se voidaan tehdä. Se edellyttää laajimman liittouman rakentamista, mitä maailma on koskaan nähnyt. Ja sen on tapahduttava, kun taloudellinen valta siirtyy pois vanhasta hallitsevasta lännestä tulevina vuosikymmeninä kohti sitä, mitä kutsumme ”Maailman enemmistö” (Most of the world).

Vasemmistoliitto on  asettunut NATO myönteisyydessään vähemmistön, siis harvojen puolelle, ”maailman enemmistön” reilua huomista vastaan. Valittevasti.

Viitteet

Sitaatit kirjan ensimmäisestä luvusta ss. 1-25

  • Earth for All Five Extraordinary Turnarounds for Global Equity on a Healthy Planet

Dixson-Decleve, Sandrine; Gaffney, Owen; Ghosh, Jayati; Randers, Jorgen; Rockstrom, Johan; Stoknes, Per Espen. Earth for All. New Society Publishers. Kindle Edition.

Earth4All 2023.

https://www.earth4all.life/who-we-are