Toimittajan kysymys (13.02.2023): ”Sota lähestyy jo lähes vuoden pituutta, ja ihmettelen, onko Teillä ajatuksia siitä, kuinka se on muuttanut Natoa ja erityisesti työtäsi. Ja onko tämä työ, jota haluat jatkaa, kun tulemme seuraavaan Vilnan huippukokoukseen?

Jens Stoltenbergin vastaus (ääninauhalta):

”Tavallaan se ei ole muuttanut Natoa, se vain osoittaa Naton tärkeyden. Ja kuinka tärkeää on ollut se, että Nato on toteuttanut vuoden 2014 jälkeen toteutetuissa toimissa sukupolven suurimman vahvistuksen tai kollektiivisen puolustuksen. Sota ei alkanut viime vuoden helmikuussa, se alkoi vuonna 2014. Saimme aikaiseksi laajan, sopeutetun liittouman, korkealla valmiustasolla, ja voimillemme enemmän läsnäoloa liiton itäosiin, enemmän harjoituksia. Ja myös ensimmäistä kertaa moneen, moneen vuoteen, kaikki liittolaiset alkoivat lisätä puolustusmenojaan. Joten henkisesti se ei ole muuttunut, se on vain osoittanut liittolaisten seisomisen tärkeyden sekä tukiessaan Ukrainaa, mutta myös suojellessaan toisiaan, varmistaen, että sota ei laajene Ukrainan ulkopuolelle, kun päätimme hyökkäyksen aamuna lisätä läsnäoloamme. Sitten pystyimme realisoimaan jo viime vuosien aikana toteuttamamme läsnäolon lisäämisen. Päätimme taisteluosastoista jo vuonna 2016 ja itse asiassa lisäsimme läsnäoloamme myös hyökkäystä edeltävinä kuukausina, koska hyökkäys ei tullut yllätyksenä.” (kurs. mvv).

Nyt siis NATOkin myöntää, että sota Ukrainassa alkoi jo vuonna 2014, siis laillisesti valitun presidentin syrjäyttämisellä USA:n orkestroimalla vallankaappauksella. (ks. esim. Branko Marcetic 2022. A US-Backed, Far Right–Led Revolution in Ukraine Helped Bring Us to the Brink of War).

Suomessa koko tarina, narratiivi, Ukrainan sodasta perustuu ajatukselle Venäjän hyökkäyksestä ilman lännen provokaatiota helmikuussa 2022. Piste.

Jos ja kun, kuten NATOkin nyt myöntää, sota alkoi 2014, on Suomi ollut mukana täkäläisen NATOnaamion muovailussa heti miten presidentti Sauli Niinistön valtakauden alusta lähtien. Ehkäpä Niinistönkin olisi syytä paljastaa ”suuri linjansa” eikä toistuvasti vetäytyä vastuustaan toteamalla ”Ei sellaista ole olemassa”. (Ykkösaamun haastattelu TV1, 14.05.2022; ks laajemmin Volanen 15. 5. 2022).

Miksi? Eikö kansakunnalle ole kaikkein tuhoisinta, jos johtajat eivät tiedä tai eivät uskalla sanoa mitä ovat tekemässä?

 

Viitteet

Marcetic, B. 2022. A US-Backed, Far Right–Led Revolution in Ukraine Helped Bring Us to the Brink of War. Jacobin 02.07.2022. https://jacobin.com/2022/02/maidan-protests-neo-nazis-russia-nato-crimea

Stoltenberg, J. 2023. NATO Defence Ministers to address Ukraine, stockpiles and critical infrastructure

13 Feb. 2023 13:34https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_211691.htm

Ääninauha:

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/audio/2023/2/audio/230213a.mp3.

 (28.15 ->)

Volanen, M. V. 2022 ”Ei sellaista ole olemassa” KU Blogi 15. 5. 2022. https://blogit.kansanuutiset.fi/volanen-vasemmalta/ei-sellaista-ole-olemassa/