Valtionvarainministeriö on julkaissut uuden painoksen ”saatanallisista säkeistä” (Li Andersson 2019; ks. Volanen 2019) ”linjaustekstiksi seuraavan hallituksen hallitusohjelmaan”.

VM:n asennetta kuvaa seuraava sitaatti:

”Esimerkkinä onnistuneesta julkisen investoinnin budjetoinnista voidaan pitää HX-hävittäjähanketta, jonka kesto on 10–15 vuotta ja kokonaiskustannukset 10 mrd. euroa.” (VM 2022,. 91)

Hävittäjistä eikä niiden hinnasta ole vielä tietoakaan, mutta VM jo tietää, että  investointi ja sen budjetointi on onnistunut.

VM on siis samalla kannalla kuin poliittinen oikeisto on aina ollut: Valtion budjetin varustelu/turvallisuus ”investoinneista” johtuva alijäämäisyys on vain hyväksi, mutta terveyden ja koulutukseen liittyvät  ”kulutusmenot ”eivät saa missään tapauksessa aiheuttaa alijäämää.

Palaan asiaan jahka olen lukenut mietinnön tarkemmin läpi.

Viitteet

VM. 2022. Valtionvarainminisriö 2022. Julkisen talouden ohjauksen kehittäminen. Valtiovarainministeriön julkaisuja 2022:71. Valtiovarainministeriö Helsinki https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164415

Volanen, M. V. 2019. Valtiovarainministeriön saatanallisten säkeiden jumalattomuus

https://blogit.kansanuutiset.fi/volanen-vasemmalta/valtiovarainministerion-saatanallisten-sakeiden-jumalattomuus/