Yanis Varoufakisin vastaus:

Puoli vuosisataa kestänyt valtapeli, jota johtivat yritykset, Wall Street, hallitukset ja keskuspankit, on mennyt pahasti pieleen. Sen seurauksena lännen viranomaisilla on nyt edessään mahdoton valinta: ajaa yrityskonglomeraatit ja jopa yksittäiset valtiot peräkkäin konkursseihin tai antaa inflaation pysyä hallitsemattomana.

Yhdysvaltain talous on 50 vuoden ajan ylläpitänyt Euroopan, Japanin, Etelä-Korean, sitten Kiinan ja muiden nousevien talouksien nettovientiä, kun taas leijonanosa näiden maiden voitoista ryntäsi Wall Streetille etsimään korkeampaa tuottoa. Tämän Amerikkaan suuntautuvan pääomatsunamin pohjalta rahoittajat rakensivat yksityisiä rahapyramideja – kuten optioita ja johdannaisia – rahoittaakseen yrityksiä, jotka rakensivat satamien, laivojen, varastojen, varastopihojen sekä maanteiden ja rautateiden maailmanlaajuista kuljetuslabyrinttia. Kun vuoden 2008 romahdus poltti nämä pyramidit, koko globaalien just-in-time -toimitusketjujen rahoituslabyrintti oli vaarassa.

Pankkiirien ja itse labyrintin pelastamiseksi keskuspankkiirit ryhtyivät korvaamaan rahoittajien pyramideja julkisilla rahoilla. Samaan aikaan hallitukset leikkasivat julkisia menoja, työpaikkoja ja palveluja. Se oli pelkkää ylenpalttista sosialismia pääomalle ja ankaraa kuritusta työlle. Palkat laskivat, hinnat ja voitot pysyivät paikallaan, mutta rikkaiden ostamien omaisuuserien (ja siten heidän varallisuutensa) hinnat nousivat pilviin. Investoinnit (suhteessa käytettävissä olevaan käteiseen) putosivat kaikkien aikojen alhaisimmalle tasolle, tuotantokapasiteetti kutistui, markkinavoimat rähjähtivät, ja kapitalisteista tuli sekä rikkaampia että riippuvaisempia keskuspankkirahoista kuin koskaan aikaisemmin.

Se oli uusi valtapeli. Perinteinen taistelu pääoman ja työn välillä jatkui lisätäkseen osuuttaan kokonaistuloista katteiden ja omien palkankorotusten avulla, mutta se ei enää ollut useimpien uuden vaurauden lähde. Vuoden 2008 jälkeen yleisesti käytetty leikkauslinja johti vähäisiin investointeihin (rahan kysyntä), mikä yhdistettynä runsaaseen keskuspankkilikviditeettiin (rahatarjontaan) piti rahan hinnan – korot – lähellä nollaa. Tuotantokapasiteetin – jopa uusien asuntojen tuotannon – hiipuessa, hyvien työpaikkojen niukkuus ja palkkojen kasvun pysähtyessä, vaurauden kasvu siirtyi osake- ja kiinteistömarkkinoille, jotka olivatkin jo irtautuneet reaalitaloudesta.

Sitten tuli pandemia, joka muutti yhden suuren asian: länsimaiset hallitukset pakotettiin kanavoimaan osan uusista keskuspankkirahavirroista niille talouksien alistetuille osille, jotka olivat vuosikymmenten aikana menettäneet kykyään tuottaa tavaraa ja olivat nyt katkaistujen toimitusketjujen asettaman haasteen edessä. Kun he nyt käyttivät osan lomautusrahoistaan ​​rajattuun tuontiin, hinnat alkoivat nousta. Yritykset, joilla oli paljon paperivarallisuutta, reagoivat kutistuneen tuotantokapasiteettinsa vuoksi hyödyntämällä valtavaa markkinavoimaansa työntämällä hintoja läpi katon.

Kahden vuosikymmenen ajan kestäneen keskuspankin tukeman varallisuuksien arvottoman arvonlisäyksen ja yritysten velan lisääntymisen jälkeen pieni hintainflaatio riitti päättämään valtapelin, joka muokkasi vuoden 2008 jälkeistä maailmaa tuolloin uudelleen muotoutuneen hallitsevan luokan mielikuvituksessa.

Mitä nyt tapahtuu?

Ei varmaan mitään hyvää. Talouden vakauttamiseksi viranomaisten on ensin lopetettava se kohtuuton valta, jonka paperivarallisuuden ja halvan velan synnyttämisen poliittinen prosessi antaa niin kovin harvoille. Mutta nuo harvat eivät luovuta valtaa ilman taistelua, vaikka se merkitsisi liekkeihin astumista, sinne yhteiskunnan mukanaan raahaten.

Yanis Varoufakis

 

(raakakäännös englannista, mvv)

Viitteitä

Yanis Varoufakis. 2022. What is really going on? Real-World Economics Review Blog 21.07.2022

What is really going on? https://rwer.wordpress.com

Yanis Varoufakis. 2022. Technofeudalism and Cloud Capital – a conversation hosted by Stanford in Governmen.
https://www.yanisvaroufakis.eu/2022/07/12/technofeudalism-and-cloud-capital-a-conversation-hosted-by-stanford-in-government/  12.07.2022.

Yanis Varoufakis. 2022. The roots of inflation in the Crash of 2008 – interviewed by Mick Jeserich for KPFA Radio Pacifica. https://www.yanisvaroufakis.eu/2022/07/12/the-roots-of-inflation-in-the-crash-of-2008-interviewed-by-mick-jeserich-for-kpfa-radio-pacifica/

Yanis Varoufakis  https://www.yanisvaroufakis.eu.

 

Kuva:

https://www.yanisvaroufakis.eu/2021/11/16/whats-behind-the-cop26-fraud-the-guardian/