Saatteeksi – Aivan poikkeuksellisella ja ansiokkaalla tavalla akateemikko ja emeritusprofessori Ilkka Niiniluoto puuttui lukioiden kehittämiseen kriittisin äänenpainoin Vieraskynä kirjoituksessaan  Lukion on vastedeskin varjeltava yleissivistystä (HS 13. 1.). Kirjoitinkin heti miten kommentin siihen valottaakseni sivistyskeskustelun tämän hetkistä tilannetta koulutuksen kehittämisessä. Helsingin sanomat kuitenkin kieltäytyi julkaisemasta sitä, joten laitan sen tähän alle. Alla on myös viite Ilkka Niiniluodon kirjoitukseen.

 

Yleissivistys on nyt radikaalia humanismia

Akateemikko ja emeritusprofessori Ilkka Niiniluoto puolusti ansiokkaasti yleissivistyksen asemaa lukioissa (HS 13.1.).

Hän viittaa sekä keskiaikaiseen pappien ja munkkien että kansallisen virkamiehistön omissa toimissaan tarvitsemaan yleissivistykseen. Ne eivät meitä nyt pelasta.

Koko kysymys yleissivistyksestä – siis kasvatuksesta täysivaltaiseksi kansalaiseksi – on jo aikaa sitten kääntynyt yrittäjäkasvatukseksi niin peruskouluissa kuin lukioissakin. Yleissivistyksen perusteita ei siis haeta kansallisesta historiasta vaan siitä, mitä yleisiä taitoja itse kunkin on osattava työelämässä.

Maailman talousfoorumin 10 -kärjessä lista näyttää tältä: monimutkaisten ongelmien ratkaisutaito, kriittinen ajattelutaito, luovuus, henkilöjohtaminen, keskinäinen yhteistyö, tunneälykkyys, harkinta ja päätöksenteko, palvelusuuntautuneisuus, neuvottelutaito, älyllinen joustavuus.

Kuten huomaamme lista on teknisen intressin läpilyömä: työntekijää ei valtuuteta työpaikalla täysivaltaiseksi ihmis- eikä kansakunnan jäseneksi, jolla on tietoa, tahtoa ja taitoa asettaa, arvottaa ja ratkaista aikakauden keskeisiä ongelmia.

Yleissivistyksen vaatimus on nyt radikaalin humanistinen: toden, hyvän ja kauniin elämän vaatiminen siten kuin se asetetaan todeksi YK:n 17 kehitystavoitteessa.

Matti Vesa Volanen

emeritus koulutustutkija, PsT

 

Viite:

Niiniluoto, I. 2018. Lukion on vastedeskin varjeltava yleissivistystä. Vieraskynä. Helsingin Sanomat 13.1.2018 https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005522667.html