Minulta kysyttiin millaisia luontoaiheisia aloitteita olen tehnyt.  Se sai pohtimaan ja katsomaan taakse, mitä kaikkea onkaan kaupunginvaltuustossa tullut ideoitua.

Alla lista Paraisten vasemmiston, eli minun ja Nina Söderlundin valtuustoaloitteista 2017-2022.  Ensin lista otsikoista, tekstit tulee myöhemmin otsikkojärjestyksessä.  Joku aloite saattaa puuttua, kun kävin onkimassa nämä pöytäkirjoista.  Toivon, että näistä joku muukin kunta voi saada inspiraatiota ja käyttää hyödyksi valmista työtä.  Jos haluat lisätietoja, voit kysyä multa esim messengerillä.

Yhteistyötä – ei kilpailua – Tekemistämme aloitteesta voi ottaa pohjan oman kunnan vastaavalle aloitteelle.

Paraisten vasemmiston valtuustoaloitteet 2017-2022

 1. Nina Söderlundin ym. aloite saaristoliikenteen tulevaisuudesta 
 2. Nina Söderholmin ym. aloite ohjeiden laatimiseksi siitä, miten vapaa-ajanasunto muutetaan ympärivuotiseksi asunnoksi
 3. Lotta Laaksosen ym. aloite perintätoiminnan lopettamisesta Lindorffilla
 4. Lotta Laaksosen ym. aloite Kombin ylimääräisten kurssipaikkojen tarjoamisesta vähävaraisille kunnan kuntouttavana toimintana
 5. Valtuutettu Lotta Laaksosen ym. aloite aikuissosiaalityön ja lastensuojelun johtajuuden arvioinnista
 6. Lotta Laaksosen ym. aloite kunnan tilojen vuokraamisesta ulkopuolisille
 7. Lotta Laaksosen ym. aloite muovipussittomasta Paraisesta
 8. Lotta Laaksosen ym. aloite Joka koulu soi -tapahtuman jatkuvuuden takaamisesta
 9. Lotta Laaksosen ym. aloite vuodeosaston sisäilmaongelmista
 10. Nina Söderlundin ym. aloite kiinteistöihin asennettavia aurinkopaneeleja koskevien prosessien ja lupamenettelyn yksinkertaistamisesta ja selkeyttämisestä
 11. Lotta Laaksosen ym. aloite julkisten tilojen sisäilmaongelmista
 12. Lotta Laaksosen ym. aloite Kiikarin toiminnassa tapahtuneiden johtotason laiminlyöntien tutkimisesta
 13. Lotta Laaksosen ym. aloite Saariston rengastien pyörätien suunnittelun jatkamisesta
 14. Nina Söderlundin ym. aloite Kylätalon suunnittelun avoimuudesta
 15. Lotta Laaksosen ym. aloite suomenkielisen yläkoulun väistötilojen hankkimista varten
 16. Lotta Laaksosen ym. aloite Kunnantuvan sisäilmaongelmien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta täysimittaisena
 17. Lotta Laaksosen ym. aloite väistötilan hankinnasta
 18. Lotta Laaksosen ym. aloite ekologisuuden kokonaisvaltaisesta huomioimisesta uudessa suunnittelussa rakennusten ja viheralueiden osalta
 19. Lotta Laaksosen ym. aloite rakennussäädösten muuttamiseksi ekologista rakentamista helpottaviksi
 20. Nina Söderlundin ym. aloite koskien kirjojen poistamista kirjastoista
 21. Lotta Laaksosen ym. aloite merenpohjalämmön talteenotosta lähienergian lähteenä
 22. Lotta Laaksosen ym. aloite kaupunginvaltuuston kokousten striimaamisesta nettiin
 23. Lotta Laaksosen ym. aloite koskien saaristoliikenteen sujuvoittamista
 24. Lotta Laaksosen ym. aloite glyfosaatin käytön kieltämisestä kaupungin maa-alueilla
 25. Nina Söderlundin ym. aloite – Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite kuntaan suuntautuvan muuton lisäämisestä, ”Muuttokampanja: Tavoite 100”
 26. Lotta Laaksosen ym. aloite vakiopaikan varaamisesta Karinakodin saattohoidossa
 27. Lotta Laaksosen ym. aloite suolistosyöpien seulontojen aloittamisesta yli 60- vuotiaille
 28. Lotta Laaksosen ym. aloite kokouspöytäkirjojen avoimuudesta ja aloitteiden seurannasta julkisesti
 29. Lotta Laaksosen ym. aloite koskien ilmastostrategiaa
 30. Lotta Laaksosen ym. aloite tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisesta kouluissa
 31. Lotta Laaksosen ym. aloite saariston ensiapuvalmiuden turvaamisesta
 32. Valtuutettu Lotta Laaksosen ym. aloite tehostetun palveluasumisen paikkojen lisäämisestä ennen sote-uudistusta

**********

Nina Söderlundin ym. aloite saaristoliikenteen tulevaisuudesta 

”Saaristoliikennettä (= yhteysalusliikennettä) koskevista asioista alkaa 1.1.2019 alkaen päättää maakunta. Valtion talousarvioon tarkoitusta varten varattavat summat tulevat olemaan korvamerkittyjä. 

Yrityksiä saaristoliikenteen uudistamiseksi on tehty monta kertaa; viimeisin niistä, joka piti sisällään korkeiden maksujen käyttöön ottamisen, olisi ollut katastrofi koko saaristolle. Onneksi esitys voimakkaiden protestien jälkeen peruttiin. Vaikka saariston asukkaita periaatteessa on kuultu erilaisissa kokouksissa ja seminaareissa, heidän näkemyksiään ei silti ole otettu huomioon, kun on tullut aika tehdä uusia uudistusesityksiä. 

Tavallaan on parempi, että päätökset nyt tuodaan maantieteellisesti lähemmäs pääasiallisia käyttäjiä eli saariston asukkaita, mutta saariston erityistarpeiden tuntemus tulee silti todennäköisesti olemaan rajallinen myös uudessa maakuntavaltuustossa ja -hallituksessa. Paine uusien uudistusten toteuttamiselle saaristoliikenteessä ei millään muotoa ole kadonnut, ja sen vuoksi onkin syytä olla hyvin valmistautunut. 

Sen välttämiseksi, että maakuntatasolla tehdään saaristoa vakavasti vahingoittavia päätöksiä, tulisi Paraisten kaupungin, jota tämä asia kaikkein eniten koskettaa, tehdä mahdollisimman hyvät esivalmistelut. Saaristoliikenteen tulevaisuutta tulee tarkastella vakinaisten asukkaiden, vapaa-ajanasukkaiden, matkailijoiden ja yritysten näkökulmasta. Myös digitalisaation mahdollisuudet tulee ottaa huomioon, vaikka ne tähän asti ovatkin saaneet ylimitoitetun roolin ottaen huomioon, kuinka huonot nettiyhteydet eri osissa saaristoa edelleen ovat. Voi olla hyvä tarkastella myös muita liikenneasioita ja tehdä niitä koskevia ehdotuksia, jos niiden katsotaan vaikuttavan yhteysalusliikenteeseen. 

Allekirjoittaneet ehdottavat, että kaupunki asettaa työryhmän, joka saa tehtäväkseen laatia realistisen, yleispiirteisen toimenpidesuunnitelman 2020-luvun saaristoliikenteelle kaupungin alueella. Työryhmä tulee asettaa syksyllä 2017 ja sen tulee olla valmis syksyllä 2018. Valtuusto hyväksyy loppuraportin, joka lähetetään maakunnan virkamiehille ja puolueryhmille tausta-aineistoksi ja toimenpiteitä varten.” 

Nina Söderholmin ym. aloite ohjeiden laatimiseksi siitä, miten vapaa-ajanasunto muutetaan ympärivuotiseksi asunnoksi 

”Paraisten kaupunki tarvitsee uusia asukkaita kaupungin kaikkiin osiin. Tämä koskee erityisesti saaristo-osia, mutta myös ”vanhaa Paraista”. Kaupungilla on valttikortti, jota on hyödynnetty toistaiseksi aivan liian vähän, nimittäin suuri määrä vapaa-ajanasuntoja, joissa yhä useampi päättää oleskella yhä useammin vuoden kaikkina kuukausina. Nämä osa-aika-asukkaat ovat usein aktiivisia paikkakunnan yhdistyselämässä ja tuntevat voimakasta yhteenkuuluvuutta lähiympäristönsä kanssa. Moni pohtii kirjojen siirtämistä vapaa-ajanasunnolleen, mutta ei tiedä, mitä muun muassa rakennuksen kunnolta vaaditaan. Monilla on nykyisin talviasuttava vapaa-ajanasunto, autotie perille ja kaikki mukavuudet, mutta jos joku haluaa asua yksinkertaisemmin ulkohuusseineen ja vetoisine lattioineen, sen pitäisi olla itse kunkin oma asia. Moni asuu nykyisin vapaa- ajanasunnossaan, mutta on muodollisesti kirjoilla jossakin muualla, koska vapaa- ajanasuntoon muuttaminen ei ole ollut sallittua. 

Maamme hallitus on vastikään helpottanut vapaa-ajanasunnon muuttamista ympärivuotiseksi asunnoksi, mutta muutos ei ole automaattinen, vaan edellyttää sitä, että kunnat mahdollistavat tämän omilla päätöksillään. 

Vuonna 2011 toteutetussa ”Turvaa saaristoasuminen” -hankkeessa tehtiin kysely, jossa Turunmaan vapaa-ajanasukkailta kysyttiin heidän kiinnostuksestaan muuttaa vapaa- ajanasuntoonsa. Länsi-Turunmaalla eli Paraisten kaupungin alueella 32 % vastasi olevansa kiinnostunut. Useimmat olivat 51-65-vuotiaita, toiseksi suurin ikäryhmä olivat 31-50-vuotiaat. Kysyttäessä mikä tämän mahdollistaisi, 25 % vastasi, että vapaa- ajanasunto olisi kunnostettava tai että vapaa-ajanasunnon varustelutasoa olisi nostettava. 

On siis hyvinkin mahdollista, että Paraisten kaupunki voisi kasvattaa asukaslukuaan huomattavasti tiedottamalla vapaa-ajanasukkaille paljon nykyistä selvemmin, miten heidän tulee toimia, jos he haluavat asettua pysyvästi asumaan vapaa-ajanasuntoonsa. Jos kaupungin rakennusjärjestys asettaa tarpeettoman tiukat vaatimukset, siihen pitäisi tehdä muutoksia. 

Kemiönsaaren strategiaan on jo pitkään sisältynyt vapaa-ajanasukkaiden houkutteleminen asumaan paikkakunnalle. 

Allekirjoittaneet esittävät, että kaupunki laatii ohjeet siitä, miten tulee toimia, jos haluaa muuttaa vapaa-ajanasuntonsa ympärivuotiseksi asunnoksi. Ohjeiden tulee olla muun muassa kaupungin kotisivuilla ja helposti löydettävissä.”

Lotta Laaksosen ym. aloite perintätoiminnan lopettamisesta Lindorffilla 

”Perintätoiminnan ulkoistaminen on kunnissa yleistä. Perintätoimistot ovat usein ylikansallisessa omistuksessa. Perinnän kohteeksi joutuvat usein vähävaraiset kuntalaiset ja kohteena on kunnan hyvinvointia tukevat palvelut. Perinnän tulisi olla käytännöllistä sekä kunnan, että asiakkaan tarpeet huomioivaa, joustavaa, mutta toimivaa. 

Paraisten kunta käyttää perinnässä Lindorff-perintäyhtiötä. Se on monikansallinen yhtiö, jonka pääomistaja on pohjoismainen pääomasijoitusrahasto Nordic Capital Fund VIII. Lindorff on saanut mediassa negatiivista huomiota osakseen, koska suuri omistus on merkitty veroparatiisiin Jersey-saarelle. 

Perintään päätyy Paraisilla lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja, päivähoito- sekä vesimaksuja. Usein perinnän asiakkaina ovat pienituloiset kuntalaiset. Laskut kohdistuvat hyvinvointia tukeviin palveluihin ja niiden merkitys korostuu vähävaraisten ja syrjäytyneiden kuntalaisten kohdalla. Tällöin koko lasku perimiskuluineen saattaa päätyä harkinnanvaraisen toimeentulotuen kautta perinnän ulkoistaneen kunnan maksettavaksi. 

Kunnan yhteisen tahtotilan tulisi olla uusien maksuhäiriöiden syntymisen ehkäisy. Velkajärjestely pitäisi aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa niin, etteivät perintäkulut pääse nousemaan, vaan takaisinmaksu sovittaisiin yksilökohtaisesti. Perimisen kaarta tulisi tutkia ja löytää epäkohdat. On järkevämpää, että kunta tietyissä 

tilanteissa vetäisi laskunmaksun pois, kuin että kunta maksaisi perintämaksuja yksityiselle yhtiölle toimeentulotuen muodossa. 

Perintäyhtiön uudelleenvalinnassa tulisi ottaa huomioon riittävä palvelutarjonta maksuvalvonnan ja perinnän palveluissa: maksumuistutukset, vapaaehtoinen ja oikeudellinen perintä, jälkiperintä sekä lakineuvonta. Perinnän tulisi olla joustavaa ja valmis käsittelemään velalliset yksilöllisesti niin, ettei kukaan joutuisi kohtuuttoman perinnän kohteeksi. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 11 §: ”Sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista.” 

Yksi vaihtoehto on kotimainen, kuntaomisteinen Taitoa Kuntaperintä Oy. Mm. Rovaniemi, Kerava, Salo, Mikkeli, Kotka, Kankaanpää, Aura ja Oripää ovat hiljattain vaihtaneet perintätoimensa Taitoalle. Omistaja-asiakkaat voivat hankkia perintäpalvelut Taitoalta ilman kilpailutusta. Se alentaa huomattavasti järjestelmätyön kustannuksia. 

Paraisten kaupungin perinnän tulisi olla kuntalaisten hyvinvoinnin huomioivaa, tukea vähävaraisia pääsemään velkakierteestä ja mieluiten myös kestävällä kotimaisella pohjalla. 

Vasemmistoliiton ryhmä ehdottaa, että kaupunki ei enää käytä Lindorff-perintätoimiston palveluita.” 

Lotta Laaksosen ym. aloite Kombin ylimääräisten kurssipaikkojen tarjoamisesta vähävaraisille kunnan kuntouttavana toimintana 

”Kombin kursseille hakeudutaan syksyisin ja keväisin usein kotiin jaettavan lehtisen avulla. Kombilla on ollut mahdollisuus myöntää vapaapaikkoja hakijoille varallisuuteen perustuen erillisellä sähköpostihakemuksella, mutta harva kuntalainen tietää tästä. 

Vasemmiston valtuustoryhmä esittää, että sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat sekä koulujen terveydenhoitajat ja neuvolatyöntekijät tarjoaisivat mahdollisuutta suoraan vähävaraisille ja kuntouttavasta toiminnasta hyötyville puolivuosittain niin, että kaikki kohderyhmien asiakkaat eri ikäluokissa olisivat tietoisia mahdollisuudesta. Vapaat kurssit löytyvät Kombin nettisivuilta helposti. 

Palvelu monipuolistaisi Paraisten ennaltaehkäisevän sosiaalityön kenttää ilman lisäkuluja. Kombin rehtori Cecilia Hindersson puoltaa ehdotusta.” 

Valtuutettu Lotta Laaksosen ym. aloite aikuissosiaalityön ja lastensuojelun johtajuuden arvioinnista 

”Taustaa aloitteeseen: 

Minuun on valtuutettuna ottanut yhteyttä useampi sosiaalityöntekijä sekä aikuissosiaalityön että lastensuojelun puolelta. Olen myös haastatellut yli kymmentä työtekijää, monien eri alojen ammattilaisia niin lastensuojelun kuin aikuistyönkin puolelta. Viesti on ollut yhteneväinen, työntekijöiden esimiehille antamaa palautetta ei oteta vastaan ja ongelmien syyt käännetään alaisista johtuviksi. Sosiaalityön johto ei tunnu ymmärtävän, että työtä tulisi kehittää asiakastyön näkökulmasta sosiaalihuoltolain mukaiseksi, jotta sosiaalityö toteutuisi, niin kuin sen pitäisi. 

Kunnanvaltuutettuna minun on velvollisuus puuttua epäkohtiin, joista olen nyt yhteydenottojen myötä kuullut. Ongelman mittakaavaksi kerrottakoon, että pahimmillaan yhtä aikaa sairaslomalla on ollut 13 sosiaalipuolen työntekijää ja 3 viime vuoden aikana on irtisanoutunut 18 työntekijää. Nykyisessä tilanteessa on erittäin kyseenalaista, kyetäänkö vastaamaan lain asettamiin vaatimuksiin, mitä lastensuojelulaki, sosiaalihuoltolaki, hallintolaki ja asiakaslaki asiakastyön toteutumisesta määrittävät. 

2016: 4 kaupungin sosiaalityöntekijää – 3 lastensuojelun, 1 aikuistyön puolelta – irtisanoutui protestina esimiestyön epäkohdista. Irtisanoutuessaan he tekivät myös ilmoituksen aluehallintovirastoon. Irtisanoutumisen syy oli, että työntekijät kokivat, etteivät voi työskennellä nykyisen johdon alaisuudessa, koska johto ei ota vastaan palautetta. 

Kaupunginjohto on linjannut, että vika on työntekijöissä. Näistä irtisanoutuneista työntekijöistä 3 on nyt Kaarinan kaupungin palveluksessa ja he viihtyvät työympäristössään hyvin ja ovat arvostettuja työntekijöitä. Emme voi väittää, että heidän ammattitaidossaan olisi puutteita. Heidän protestiaan ei ole otettu vakavasti, eikä asiaa ole tutkittu riittävästi. Irtisanoutuneet työntekijät olisi ehdottomasti pitänyt haastatella ja kuulla ja heidän esiin tuomiin syihin puuttua. 

Irtisanoutumisten vuoksi päätettiin, että pitää tehdä työhyvinvoinnin kartoitus. 

Kyselyn toimitti kaupunginjohtaja ja työsuojelupäällikkö toimialajohdolle, josta sitä ei kuitenkaan jaettu sellaisille työntekijöille, joiden mielipide olisi voinut paljastaa johdon toiminnan epäkohtia. Tästä tehtiin avoin liite, jossa luottamukselliset lausunnot tulivat julkiseksi, luottamuksellisuuden pitäisi aina säilyä, tästä johtuen kaupunginhallitus teki päätöksen, että ulkopuolinen henkilö tekee vastaavan kyselyn. 

2017: Päivi Nordin toteutti vastaavan kyselyn, jonka kaupunginjohtaja ja työsuojelupäällikkö olivat tehneet. Palaute on käsitelty sosiaalilautakunnassa ja kaupunginhallituksessa valtuustokauden viimeisimmissä kokouksissa, mutta mitään palautetta ei ole välitetty työntekijöiden tietoon. Nordin on tarjoutunut tulemaan kertomaan tulokset myös koko henkilökunnalle, mutta tilaisuutta tähän ei ole järjestetty. 

Nordinilta tilattiin myös sosiaalipalvelujen IIP-kartoitus (Investors in People -auditointi hyvästä henkilöstöjohtamisesta, miten henkilöstöjohtaminen toteutuu, mitkä ovat kehittämisen paikat ja missä vahvuudet). Kartoitukseen liittyvä kehittämissuunnitelma on raportoitu eteenpäin hallitukselle 2017, mutta ei ole tietoa, onko sitä viety käytäntöön. Kehittämissuunnitelmassa on käyty läpi muun muassa johtamista, esimiestyötä, työyhteisötaitoja ja osallistavia menetelmiä. Nyt on noussut perusteltu huoli, mitä asioille on tapahtunut sen jälkeen? Ja huoli siitä, onko kehittämiseen tartuttu? Muuten tällaisilla selvityksillä ei ole mitään merkitystä, jos ne eivät johda toimenpiteisiin ja muutoksiin. 

Irtisanoutumisten ja työuupumussairastumisten jatkuvasti kasvava määrä kertoo siitä, että merkittävää muutosta ei ole tapahtunut. On epäselvää, mikä on kenenkin viranomaisen vastuu – kaupunginjohtajan, toimialajohtajan ja 

2018: Kävi ilmi, että kaupunki ei ole käsitellyt ollenkaan aluehallintoviraston huomautusta puutteista asiakastyössä, se ei näy missään pöytäkirjoissa – ei sosiaalilautakunnassa, eikä hallituksessa. On myös todellinen ongelma, että lukuisat aluehallintovirastoon tehdyt valitukset eivät johda mihinkään toimenpiteisiin niin kauan, kuin johto vain puolustelee toinen toisiaan, eikä ole valmis tutkimaan omia toimitapojaan ja muuttamaan toimintatapojaan. 

Aivan viime aikoina on edelleen tullut useita uusia irtisanoutumisia ja sairaslomia, lisäksi moni työntekijä on haastatteluissa maininnut etsivänsä uutta työpaikkaa tai suunnittelevansa irtisanoutumista. Tämä, sekä Nordinin raportti ja alaisten palaute, viittaa aivan suoraan johdon vaikeuksiin. Näitä tosiasioita ei voi peitellä ja niistä ei voi olla välittämättä. Odotammeko me, että koko Paraisten sosiaalitoimi irtisanoutuu, ennen kuin myönnetään missä vika on? 

HAASTATTELUISSA USEIN ESIIN NOUSSEITA TYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSIA ESIMIESTOIMINNASTA: 

Työn alkaessa ei ole kunnon perehdytystä
Työntekijöitä ja työntekoa ei arvosteta, ei luoteta alaisiin
Työntekoon tarvittava tieto ei kulje työntekijöille
Esimies ei näe kokonaisuutta ja puuttuu liian myöhään
Tarvitaan moniammatillista henkilökuntaa
Esimies ei tunne alaan liittyvää lainsäädäntöä, hänen pitäisi myös ymmärtää asiakashaastattelu ja osata kirjaaminen
Vastuualueet on sekaisin
Työntekijä, joka on ottanut luottamusmieheen yhteyttä, on saanut johdolta huudot niskaansa
Työtekijät, jotka ovat vieneet asioita eteenpäin, on vaiennettu
Esimies syyttää alaisiaan omista virheistään
Alaisia ei päästetä heidän työn kannaltaan tärkeisiin kokouksiin
Kutsut olennaisiin kokouksiin saattavat tulla aivan liian lyhyillä varoitusajoilla 

On valloillaan pelon ilmapiiri, ihmiset eivät uskalla kertoa asioista omilla nimillään. Se kertoo paljon johtajuudesta. Paraisilla on ollut monta erinomaisen työhistorian omaavaa työntekijää, jotka ovat nyt irtisanoutuneet. Päteviä työntekijöitä käy toteamassa, että hommat ei toimi ja lähtee koeajalla pois. Uusien työntekijöiden löytäminen irtisanoutuneiden tilalle on nyt todella haastava tehtävä. 

ÅU 23.3.2018: Perheasiantuntijat ovat saaneet tarpeekseen kaupungin vastuun kiertämisestä. Esimerkiksi koulukuraattorit eivät voi tehdä työtään, koska sosiaalipuoli ei toimi ja koko ajan vaihtuu, perheet ei saa apua, hyvät työntekijät lopettaa, lapset kärsii, perheet kärsii. Vaikenemiskulttuuri kaupungin sisällä on johtanut siihen, että viranomaiset eivät pysty tekemään työtään lain vaatimalla tavalla. 

ÅU 24.3.2018: Patrik Nygrén vetäytyy vastuusta. Hän vastaa, ettei näe työskentelytapoja itse, eikä voi todistaa mitä tapahtuu. Hän ei näe, että ongelma olisi johdossa tai esimiestyössä: ”Rehellisesti sanottuna en tiedä, olen voimaton.” Hän ilmoittaa luottavansa Paula Sundqvistiin – jonka nimi on jatkuvasti tullut esiin työntekijöiden haastatteluissa liittyen epäpätevään johtamiseen ja Merja Fredrikssoniin, jonka toiminnasta on myös tullut kritisoivaa palautetta ja epäluottamusta työntekijöiden puolelta. Kaupunginjohtaja selvittää, ettei pysty puuttumaan ongelmaan. Kaupunginjohtaja tekee suuren moraalisen virheen, koska hän jättää täysin huomioimatta sosiaalityöntekijöiden erittäin raskauttavan palautteen. 

Tässä on suuri ristiriita. 23.3. jutussa puhuu taidokas ammattilaisten joukko, silti kaupunginjohtaja tyrmää täysin painavan kritiikin. Valtuusto ei voi sivuuttaa alaisilta tullutta palautetta sillä, että kaupungin johto kuittaa, että johdossa ei ole ongelmaa. 

Vuonna 2018 johtaminen ei tapahdu enää vyötä kiristämällä. Organisaatiokaavio pitää ymmärtää niin päin, että kunnanjohto on alimmaisena vahvana tukipilarina, johon koko kunta – työntekijöistä asiakkaisiin voi luottaa. Yhteiskunnalliset rakenteet ovat kuntalaisia varten, esimiehet työntekijöitä varten, ei toisin päin. 

Kuntatyössä työn tulos näkyy kuntalaisten hyvinvoinnista. 

Tällä hetkellä Paraisten sosiaalityön tila on katastrofaalinen. Työntekijöitä on viimeisen 3 vuoden aikana irtisanoutunut lukuisia ja monet ovat suunnittelemassa irtisanoutumista tällä hetkellä. Sosiaalityö on kunnan tärkeimpiä toimintoja ja monet vaikeissa olosuhteissa olevat perheet ovat tällä hetkellä erittäin haavoittuvassa asemassa. Tilanne on kestämätön ja samalla laiton. 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite on arvioida aikuissosiaalityön ja lastensuojelun johtajuutta seuraavin keinoin:

Päivi Nordinin tekemän raportin kuuleminen, seurantakartoituksen tulosten selvittäminen. 

Pitää selvittää työtekijöiden sairaslomien määrät ja syyt ja ottaa vakavasti työntekijöiden kertomukset. 

Irtisanoutumisten syyt alkaen 2015 pitää selvittää ja kaikki entiset työntekijät haastatella irtisanoutumisen syistä. 

Työhyvinvoinnin kartoitus tulee tehdä vuosittain ulkopuolisen tahon toimesta. 

Kaupunginjohdon, toimialajohdon, henkilöstöpäällikön ja kaikkien asianosaisten tulee sitoutua kehittämissuunnitelman toteuttamiseen. 

Valitaan henkilö, joka seuraa kehittämissuunnitelman toteutumista. 

Työtilanne on niin paha, että se on suorastaan laiton. Pitää selvittää, onko jonkun/joidenkin johdon henkilöiden irtisanominen välttämätöntä tilanteen parantamiseksi. 

Asia on käsiteltävä kiireellisenä.” 

Lotta Laaksosen ym. aloite kunnan tilojen vuokraamisesta ulkopuolisille 

Paraisten kaupungin omistuksessa on paljon tiloja, joita voisi hyödyntää turismin edistämiseen. Kesäisin järjestetään yhä enemmän liikunta-, virkistys- ja rauhoittumistapahtumia ja -retriittejä, joita varten etsitään isoille ryhmille toimivia tiloja. Paraisten kaupungilla tällaisia tiloja on, mm. saariston koulut. 

Huomioitavaa: 

–  Vuokraukseen pitäisi nimetä selkeästi yksi vastaava henkilö. Tällä hetkellä tilojen vuokraaminen on todella monimutkaista ja vuokralaisen pitää olla yhteydessä useisiin henkilöihin.

–  Koulutilojen vuokraus pitäisi siirtää pois koulujen rehtorien vastuulta esimerkiksi matkailu- tai kiinteistöpuolelle.

–  Koulujen vuokraus tulisi mahdollistaa ja markkinoida pitkien lomien aikoina.

–  Tilojen vuokrausta tulisi markkinoida näkyvästi kunnan palveluna, jolloin siitä olisi mahdollisuus saada merkittäviä tuloja.”
Lotta Laaksosen ym. aloite muovipussittomasta Paraisesta
”Ruotsalaisen tutkimuksen (Svenska Miljöinstitut, Naturvårdsverket, 2016) mukaan jopa 180 000 kg kelluvaa muovijätettä päätyy Ruotsista Itämereen, joka ajan myötä muuttuu vaaralliseksi mikromuoviksi. Vastaavaa tutkimustietoa ei Suomesta ole, mutta ongelma on suuri myös meillä.
Mikromuovi kulkeutuu ravintoketjussa kalojen kautta ihmiseen ja pienimpiä nanohiukkasia on löydetty jo solujenkin sisältä.
Keravalla on aloitettu mielenkiintoinen Muovipussiton Kerava -hanke. Heidän työnsä ja oppinsa mukaan on muiden kaupunkien mahdollista soveltaa hanketta. Hankkeessa on mm. tehty alueen yrityksille omat yksilökohtaiset muovipussittomuusstrategiat ja ommeltu kauppojen käyttöön kierrätyskankaista kestokasseja, kauppoihin on järjestetty kassien vaihtopisteet.
Muovipussiton Parainen -hanke sopii hyvin uuteen Luova Saaristo -strategiaan sekä projektin ekologisuuden että yhteisöllisyyden vuoksi.
Erityisesti meidän paraislaisten tulisi ottaa tämä aihe vakavasti, olemmehan joka puolelta Itämeren ympäröimä. Projektin tavoite on muovipussittomuuden ja roskaamisen välttämisen lisäksi myös nostaa muovin haittojen tietoisuutta kuntalaisten keskuudessa sekä saada aikaan yhteisöllinen projekti, johon kuka tahansa voi osallistua.

Esitämme, että Paraisten kaupunki käynnistää Muovipussiton Parainen -hankkeen Keravan mallin mukaisesti. Mukana toteutuksessa voisi olla ainakin kolmas sektori, kansalaisopisto Kombi, Paraisten Livian toimipiste, koulut, Aktivan luova starttipaja ja Kiikarin kuntouttava työtoiminta sekä vapaaehtoiset.” 

Lotta Laaksosen ym. aloite Joka koulu soi -tapahtuman jatkuvuuden takaamisesta 

”Joka koulu soi on 13 vuotena peräkkäin järjestetty laulu- ja musiikkitapahtuma, jossa suomenkielisten koulujen peruskouluikäiset ja viimeisimpinä vuosina myös lukiolaiset esittävät musiikkikerhoissa ja valinnaisilla musiikintunneilla treenaamansa ohjelmiston Puntissa useiden paraislaisten koulujen opiskelijoille. Koululaiskonsertteja on ollut keskimäärin kuusi ja näiden lisäksi on järjestetty kolme iltakonserttia, jotka ovat avoimia kaikille. Kävijämäärät konserteissa on keskimäärin 200 per esitys ja 2018 konserteissa kävi yhteensä noin 1900 katsojaa. 

Tapahtuma on kaupunkimme mittakaavassa tärkeä ja merkittävä kulttuuritapahtuma ja kansallisestikin hieno monen koulun yhteistyön näyte. Tapahtuma sopii hyvin myös tukemaan kaksikielisyysstrategiaa. Tapahtumassa ovat tähän asti esiintyneet Nilsbyn ja Koivuhaan alakoulut sekä suomenkielinen yläkoulu ja lukio. Kevään 2019 esityksiin on ensimmäistä kertaa tulossa mukaan myös Paraisten ruotsinkielisen lukion opiskelijoita. Esityksiä on ollut perinteisesti katsomassa myös kaikki ruotsinkieliset alakoulut. Oppilaille projektissa mukana olo tuo mukavaa yhdessä tekemistä, poistaa esiintymispelkoa ja -jännitystä, tukee itsetuntoa ja tuo onnistumisen kokemuksia. 

Joka koulu soi -tapahtuman järjestäminen on vaarassa loppua kouluihin kohdennettavien määrärahaleikkauksien vuoksi. Projektia on rahoitettu suomenkielisten koulujen kerhomäärärahoista sekä vapaaehtoisvoimin kerätyistä koti- ja kouluyhdistysten rahoista, mutta nämä rahat eivät jatkossa riitä kuluihin. On loogista, että itse musiikkikerhojen vetämisen kulut menevät kerhomäärärahoista, mutta esitystoiminnan kulut tulisi mennä muista varoista tai sitten tähän tarkoitukseen pitäisi myöntää lisäavustus. Kynnyskysymykseksi on noussut n. 2000 € valo- ja äänifirman ostolasku, jota koulutoimi ei jatkossa tule maksamaan. Näin ollen tapahtumaa ei enää järjestettäisi 2020. 

Esitys: Joka koulu soi -tapahtuman järjestämisen jatkuvuus taataan merkittävänä paraislaisena vuotuisena kulttuuritapahtumana. Yleisötapahtuman järjestämisestä aiheutuvat kulut (valo- ja äänitekniikka) siirretään pois suomenkielisen koulutoimen kerhotoiminnan kuluista ja kerhotoiminnan kuluiksi lasketaan jatkossa vain suorat kerhotoiminnan kulut.”

Lotta Laaksosen ym. aloite vuodeosaston sisäilmaongelmista 

”Paraisten vuodeosaston henkilökunta kärsii remontista huolimatta edelleen sisäilmaongelmista, jotka tulisi kiireellisesti tutkituttaa ja korjata. Jotkut potilaat ja työntekijät saavat edelleen voimakkaita homealtistusoireita. Tilanne pitää korjata kiireellisenä.” 

”2014 perustettiin kotisairaala purkamaan siirtoviivejonoja tilanteessa, jossa potilas ei enää tarvitse erikoissairaanhoitoa, vaan siirretään oman terveyskeskuksen vuodeosastolle jatkohoitoon. Koska osastolla ei tuolloin useinkaan ollut tilaa, potilaat jäivät Tyksiin hoitoon, 

mistä aiheutui siirtoviivesakkomaksuja. 2014 kesällä lopetettiin ilta- ja viikonloppupäivystykset ja myös tätä kautta siirtyi poliklinikkapotilaita kotisairaalaan viikonloppuisin. Kotisairaalan sairaanhoitajat toimivat potilaiden kodeissa tarjoten akuuttia lyhytaikaista sairaanhoitoa kotona. Kotisairaalaan asiakkaaksi tullaan lääkärin lähetteellä. 

Paraisten kotisairaalassa on erittäin ammattitaitoiset sairaanhoitajat töissä. Heillä on kokemusta vaativista sairaanhoidon tehtävistä aiemmalla työurallaan. Olemme kaupunkina menettäneet rahaa siinä, että emme ole ottaneet resurssejamme kunnolla käyttöön, vaan sen sijaan, että olisimme tarvittaessa käyttäneet heidän ammattitaitoaan paikkaamaan poliklinikan akuutteja kiiretilanteita, kuten kausi- ja punkkirokotusten antamiset, saneluiden puhtaaksi kirjoittamiset, sairastodistusten kirjoittaminen flunssakausina ja hoidontarpeen arvioinnit. Olemme palkanneet ulkopuolisia sijaisia ja kärsineet työvoimapulasta, kun olisimme voineet säästää käyttämällä olemassa olevia resursseja. Kotisairaala on ajettu ahdinkoon aiemman huonon johtamisen, sisäilmaongelmien, työtilojen puutteen takia. 

Kotisairaalan olojen parantamiseksi tulisi: 

Yhtenäistää maksukäytäntöjä kotisairaanhoidon kanssa – tällä hetkellä esimerkiksi kotisairaanhoidon potilas maksaa itse hoitovälineet, kuten haavasidokset, mutta kotisairaalassa ja vuodeosastolla ei. 

Parempi työtila – kotisairaalalla ei ole omaa toimitilaa, vaan he toimivat ahtaissa väistötiloissa. 

Yhteistyö poliklinikan kanssa, voivat olla poliklinikan apuna, kun on aikaa, ja kirjoittaa puhtaaksi lääkäreiden saneluja. 

Lisäresurssi poliklinikalle – kotisairaalan sairaanhoitajat voisivat tehdä palvelutarpeen arviointeja, tarpeelliset verikokeet, jolloin potilaiden ei tarvitse aina lähteä terveyskeskukseen, mikä ruuhkauttaa turhaan myös terveyskeskusta. 

Potilaiden olojen parantaminen – Folkhälsan, Björkebo, Lilla Ro-hemmet – hoidon tarpeen arviointi viikonloppuisin, kun lääkäri ei ole paikalla ja terveyskeskus on kiinni, verinäytteiden ja tulehdusarvojen ottamiset jne., osa yksityisiä palveluita, joista kaupunki voisi tehdä palvelusopimuksen. 

Inr-näytteiden ottaminen ja marevan-lääkkeen määräämisoikeus kotisairaalan sairaanhoitajille takaisin. 

Esitys kotisairaalan olojen parantamiseksi: 

Järjestetään kotisairaalalle uusi toimitila, terve sisäilma. 

Järkevöittää kotisairaalan sisäiset maksukäytännöt, kuten kontrolliverinäytemaksu, potilaan ei pitäisi maksaa esimerkiksi kontrolliverinäytteen otosta yhtä paljon kuin koko hoitopäivästä. 

Työntekijäresurssien hyödyntäminen tarpeen mukaan ja ruuhka-aikoina. 

Palvelutarpeen arvioiminen ja verikokeiden ottaminen kotisairaalakäyntien yhteydessä. 

 

Luvatun työnvaativuuden arvioiminen ja palkankorotuksen toteuttaminen. lnr-näytteiden ottaminen ja marevan-lääkkeen määräämisoikeus
kotisairaalan sairaanhoitajille takaisin viikonloppuisin, jotta potilaiden ei tarvitse mennä Tyksiin sen vuoksi.
Parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi ongelmakohtien korjaamisessa tulee konsultoida työntekijöitä.” 

Nina Söderlundin ym. aloite kiinteistöihin asennettavia aurinkopaneeleja koskevien prosessien ja lupamenettelyn yksinkertaistamisesta ja selkeyttämisestä 

”Me allekirjoittaneet vaadimme, että Paraisten kaupunki yksinkertaistaa ja selkeyttää sekä uusiin että vanhoihin kiinteistöihin tai erilaisten rakennusten yhteyteen asennettavia aurinkopaneeleja koskevia prosesseja ja lupamenettelyä asukkaille, osa-aika-asukkaille ja yrityksille. 

Ilmastonmuutos edellyttää meiltä kaikilta nopeaa toimintaa erilaisten päästöjen vähentämiseksi. Aurinkopaneelien asentaminen on monelle houkutteleva vaihtoehto ja siksi sitä onkin tuettava kaikin tavoin eikä sitä saa hankaloittaa vaikeaselkoisilla ja/tai kustannuksia aiheuttavilla säännöillä ja luvilla. 

Myös tiedon tulee olla helposti löydettävissä. Kun kaupungin kotisivuilta tällä hetkellä yrittää etsiä tietoa aurinkopaneeleista, hakusanalla ”aurinkopaneelit” saa tasan nolla osumaa. Hakusanalla ”tuulivoima” sai puolestaan useita osumia. 

Tavoitteena tulee olla, että kaupungin kotisivuilta on helppo löytää perustiedot siitä, miten tulee menetellä, jos suunnittelee aurinkopaneelien asentamista.”

Lotta Laaksosen ym. aloite julkisten tilojen sisäilmaongelmista 

”Paraisilla on merkittäviä julkisten tilojen sisäilmaongelmia, joihin puuttuminen on ollut puutteellista ongelman tunnistamisen, hoitamisen ja siitä tiedottamisen suhteen. OAJ:n paikallisjärjestön järjestämässä tapahtumassa tuli tietooni, että Paraistenseudun koulu ja Sarlinska skolan kärsivät sisäilmaongelmista. Henkilökunta on tehnyt aiheesta ilmoituksia jo yli viiden vuoden ajan. Ainakin Paraisten kahdessa suurimmassa koulussa ja terveyskeskuksessa työntekijät ovat saaneet oireita ja tämä tulisi tutkia mahdollisimman pian ja riittävän hyvin. Paraisten suomenkielinen lukio on tutkittu laajalla kuntokartoituksella alku vuodesta ja menossa remonttiin. 

Pahimmillaan sisäilmaongelmat voivat aiheuttaa elinikäisiä ongelmia asumisen ja työpaikan suhteen ja aiheuttaa vakavia oireita. Ongelma on tunnustettu, mutta vieläkin asiaa hyssytellään, niin kuin oireet olisivat keksittyjä tai satunnaisia. Työterveydenhuollon esimiehet, työsuojelupäällikkö, henkilöstöpäällikkö ja teknisen osaston päällikkö eivät tunnu suhtautuvan asiaan tarpeellisella vakavuudella ja informaation pohjalta ei ole toteutettu riittäviä tutkimuksiin. Valitusprosessissa on parannettavaa, sillä useista valituksista huolimatta tilanteeseen ei ole puututtu riittävästi. 

Paraistenseudun koulun 28 opettajasta 20 on kertonut saaneensa oireita, kuten nenäverenvuotoa, ihottumaa, äänen käheyttä, erilaisia tulehduksia, nivelvaivoja ja väsymystä. Työssä viihtyvyys kärsii sekä sairastelun, vuodesta toiseen jatkuneen 

altistuksen vuoksi, että myös sen voimattomuuden tunteen vuoksi, joka aiheutuu siitä, että tuntuu siltä, että kaupungissa ei oteta tilannetta vakavissaan. Tänä syksynä oireita on ollut enemmän kuin koskaan aiemmin 

– Paraistenseudun koulussa on oppilaita noin 225 ja työntekijöitä 30.
– Sarlinska skolanissa on oppilaita noin 310 ja työntekijöitä 40.
– Lisäksi terveyskeskuksen vuodeosastolla on 40 työntekijää ja 50 potilaspaikkaa, myös muilla osastoilla on oireilevia työntekijöitä.
– Paraisten suomenkielisessä lukiossa on noin 90 opiskelijaa ja 15 työntekijää. 

Terveyskeskuksen sisäilmaongelmien johdosta teimme valtuustoaloitteen 2.10.2018 § 101. Tällöin aloite koski vuodeosastoa, mutta koko talon tilanne tulisi tutkia, mm. hammashoitolan tilat. 

Tämä tarkoittaa 800 henkilöä eli yli 5% Paraisten väestöstä altistuu tällä hetkellä sisäilmaongelmille tiloissa, jotka ovat kaupungin vastuulla hoitaa. 

14.5.18 on Paraistenseudun koulusta laadittu kuntotutkimusraportti – suppea sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus. Tässä raportissa on mainittu useita korjausehdotuksia ja jotain korjauksia on myös suoritettu, mutta tietoa korjauksista ei olla saatu tekniseltä osastolta useista pyynnöistä huolimatta. 

– Kuntotutkimusraporttia ei ole tuotu suomenkielisen sivistyslautakunnan, eikä sivistyslautakunnan tietoon.
– Suppea kartoitus ei ole riittävä tilanteen vakavuus huomioiden – useat työntekijät ovat saaneet oireita, asiasta on valitettu useiden vuosien ajan. Kartoituksessa on jäänyt huomioimatta mm vanhat rakenteisiin jääneet valumuottilaudat, jotka ovat todennäköinen kasvualusta homeille ja sädesienille. – Tiloissa on suoritettu korjaustoimenpiteitä. Kuitenkaan tiloissa työskenteleviä henkilöitä ei ole informoitu tehtävistä toimenpiteistä ja tehdyistä korjauksista, vaikka kyse on heidän terveydestään.
– Osa korjaustoimenpiteistä on ollut selvästi kosmeettisia, kuten kattovuotokohtien ylimaalaus.
– Tietoja on pyydetty useaan otteeseen, mutta pyyntöihin ei ole vastattu.
– Opettajien vaihtuvuus on kasvanut ja työpaikan vaihtaminen mietityttää useita. 

Emme voi sallia tällaista riskinottoa kuntalaistemme terveyden kanssa. 

THL:n julkaiseman ohjeistuksen 11/2017 mukaan:
Nopea reagointi ja prosessin käynnistyminen, sekä systemaattinen ja hyvin jäsennelty tapa käsitellä asioita alkuvaiheesta asti tuovat toimintaan tehokkuutta. Ilmoituksiin tulisikin reagoida nopeasti ja luoda toimintarutiini siihen, että tapaukset saadaan hoidettua nopeasti. Hyvä yhteistyö ja moniammatillinen asiantuntijoiden yhteinen näkemys tukee päätöksentekoa, jakaa vastuuta päätöksistä ja luo luottamusta myös viestinnällisesti. Erityisesti rehtorin rooli on koulujen sisäilmaongelmien ratkaisuprosessissa keskeinen. Ulkopuolisia konsultteja käytetään etenkin lisätutkimuksissa paljon, joten myös asiantuntevien ja luotettavien yhteistyötahojen löytäminen on tärkeää. 

Oikea-aikainen ja avoin viestintä tulisi rakentaa ja toteuttaa osana prosessia (infotilaisuudet, vanhempainillat, tiedotus tehtävistä/tehdyistä tutkimuksista, tuloksista, toimenpiteistä jne.). Ongelmien ratkaisemiseen tulisi luoda selkeä prosessi, jonka kaikki vaiheet/sisällöt on eritelty ja kaikissa vaiheissa vastuut, työnjako ja roolit on määritelty selkeästi, myös tiedotusvastuut. 

Paraisten huolestuttavaksi kehittyneen sisäilmaongelmatilanteen pääongelmakohtia ovat: Prosessin kulku, ongelman vakavuuden toteaminen, tiedottamisen prosessikaavio sekä ongelman esille tullessa, että ongelmaa hoidettaessa. 

Valitusprosessi tulee tutkia ja korjata, sillä useista valituksista huolimatta tilanteeseen ei ole puututtu. Valitusten eteenpäin viemisestä tulee muistuttaa työterveydenhuollon ja koululaitoksen koko ketjua aina lautakuntaan saakka, jonne tietoa näistä tutkimuksista ei ole tullut. 

Esitys:
Paraistenseudun koulun ja Sarlinska skolanin sisäilmaongelmat tulee tutkia ja hoitaa välittömästi. Teetetään kokonaisvaltainen kuntokartoitus ulkopuolisen konsulttiyrityksellä. Myös terveyskeskukseen tulee teettää kokonaisvaltainen tutkimus. Mikäli tulokset ovat hälyttävät, mihin työntekijöiden oireet viittaavat, tulee hoitaa nopeassa aikataulussa väistötilat ja pohtia, kannattaako Paraistenseudun koulua enää korjata, vai olisiko tarpeen rakentaa uusi koulurakennus. Tarvittavat rahat tulee asettaa etusijalle kaupungin budjetissa ja kiireellisyydessä muiden rakennushankkeiden edelle. Valitusprosessi tulee tutkia ja korjata, sillä useista valituksista huolimatta tilanteeseen ei ole puututtu. Valitusten eteenpäin viemisestä tulee muistuttaa työterveydenhuollon ja koululaitoksen koko ketjua aina lautakuntaan saakka, jonne tietoa näistä tutkimuksista ei ole tullut. Kyseisissä tiloissa työskenteleviä työntekijöitä pitää informoida prosessin kulusta riittävän usein, tiedotus vähintään kerran kuussa.” 

Lotta Laaksosen ym. aloite Kiikarin toiminnassa tapahtuneiden johtotason laiminlyöntien tutkimisesta 

”Yli puoli vuotta on kulunut 27.3. tekemästäni valtuustoaloitteesta aikuissosiaalityön ja lastensuojelun johtajuuden arvioinnista. Aloitteessa mainittiin aikuissosiaalityön työtilanteen laittomuus ja työntekijöiden sairaslomien syiden selvittäminen. Aloitteessa vaadittiin asioiden kiireellistä käsittelyä niiden vakavuuden vuoksi. Sosiaalitoimenjohtajan tilanne käsiteltiin kiireellisenä, mutta muut aloitteen kohdat jäivät käsittelemättä. 

Aikuissosiaalityön osalta aloite koski niin sosiaalitoimiston väkeä kuin Kiikarin kuntouttavan työtoiminnan työntekijöitä. Aikuissosiaalityön puolella tilanne on kriisissä ja moni työntekijä harkitsee uuden työpaikan hakemista tai on jo vaihtanut työpaikkaa. 

Kiikarin työntekijät ovat viestittäneet työhön liittyvistä ongelmista sekä omasta kuormittumisestaan suoraan esimiehelle (Heidi Ulriksson) alk. alkusyksystä 2015, henkilöstöpäällikölle (Peter Lindroos) alk. loppusyksystä 2015, työterveyshuollolle alk. loppuvuodesta 2015 sekä työsuojeluvaltuutetulle (Tengström) alk. 2/16. Patrik Nygrén on ollut monissa viesteissä mukana jakelulistalla kopion saajana, joten kaupunginjohtaja on ollut tietoinen tapahtumien etenemisestä. Kyseiset henkilöt toimivat edelleen kymmenien henkilöiden esimiehinä. 

Ongelmien käsittelemättömyyteen liittyen nostaisin esille myös työturvallisuuslain ja varhaisen tuen mallin, joka kaupungissa on. Malli ei ole toteutunut ja työsuojelulain rikkomukset ovat nyt Avin tutkittavana. Myös muiden sairaslomalaisten ja irtisanoutuneiden kohdalla mallin ja lain noudattamisessa on ollut puutteita. On todella vakavaa, että kaupunki laiminlyö lakia ja velvollisuuksia niin, että iso joukko työntekijöitä sairastuu ja he tulevat työkyvyttömiksi. Kyseessä voi olla vakavia terveysvaikutuksia! Työuupumuksesta toipuminen voi viedä vuosia ja se aiheuttaa vakavia terveydellisiä haittoja. 

Kiikarin ohjaajat näkivät esimiehen odotukset ja vaatimukset Kiikarin toiminnan sisällöstä yleisten valtakunnallisten suositusten vastaisina, osan myös sosiaalihuoltolain vastaisena. Esimiestaho ja henkilöstöpäällikkö eivät ole ottaneet puheeksi tai reagoineet Kiikarin ohjaajien useisiin, pitkiin sairauslomiin tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Kuntouttavien työtoimintojen ryhmäläisten aktivointisopimukset joutuivat sijaisten puutteellisen järjestämisen vuoksi katkolle keväällä 2018. Kaupunki on selkeästi rikkonut lakia tässä, sillä kaupungilla on velvollisuus järjestää sovittu palvelu työntekijöiden sairaslomienkin aikana. Jollei Kiikarissa niin sitten muissa yksiköissä. Heille ei järjestetty korvaavaa toimintaa ja Kela teki kyselyn kaupungille heidän työttömyyskorvausoikeudestaan. Kiikari ehti olla 9 kuukautta suljettuna ennen 

kuin tilanne järjestettiin ja sijainen ja uusi työntekijä palkattiin. Esim. kesäaikana ole järjestetty sijaisia, vaan Heidi Ulrikssonin linjaus on ollut, että Kiikari on kiinni. Nähtävillä on selkeästi ollut, että lukuisissa tilanteissa (toisen ohjaajan sairasloma, vuosilomat) esimiehellä ei ollut yritystäkään järjestää sijaisia. Sijaisjärjestelyt ovat kuitenkin esimiehen perustyötä. Sopimukset katkaistiin kuntoutusasiakkailta sen sijaan, että olisi käytetty ostopalveluita. Miten tässä toteutuvat asiakaslähtöisyys, sosiaalihuoltolaki, kuntouttavan työtoiminnan laki? 

Sitten maaliskuun on tullut uutta tietoa, joka tekee tilanteesta vielä raskauttavamman. Sosiaalitoimenjohtajan toimintaa tarkastelleelle erityisryhmälle ei toimitettu Kiikarin työntekijöiden laatimaa materiaalia, joka tuli kaupunginjohtajalle ajoissa. Kaupunginjohtaja on näin ollen manipuloinut sosiaalitoimenjohtajan irtisanomisneuvotteluja siten, että nämä esitetyt syyt ja todisteet eivät tulleet referenssiryhmän tietoon. Myös edustaja Lotta Laaksoselta estettiin materiaalin osittainen esittäminen kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaikkiin aloitteissa mainittaviin sähköposteihin ja muihin lähteisiin on kirjalliset liitteet olemassa, jotka on toimitettu kaupunginjohtajalle ja hallitukselle alkusyksystä. Lukuisien johtajuusvirheiden esille tuomisesta huolimatta työntekijöiden tekemää selvitystä ei ole otettu hallituksen käsittelyyn kiireellisenä ja tilanteen annetaan jatkua. Tehtävissään epäonnistuneet esimiehet saavat jatkaa ilman tekojen ja taitojen kyseenalaistamista. 

Työntekijät ovat tehneet kattavan selvityksen työpaikkansa esimiesongelmista ja toimittaneet sen hallitukselle. Kaupunginhallitus ei ole lähtenyt valmistelemaan asiaa. AVI on jo kerran muistuttanut kaupunkia, että johto ei voi itse ”tutkia” omaa toimintaansa. Ennen kaikkea tässä on kysymys Paraisten kaupungin asukkaista ja heidän lakisääteisten palvelujensa laadusta, jota nykyinen johto vakavasti vaarantaa. Samoin kyse on työntekijöiden työturvallisuudesta työturvallisuuslain mukaisesti, jota kaupunki mielestäni tällä hetkellä vakavasti laiminlyö! 

Esitys: Kiireellisenä jätetty aloite 27.3. pitää loppuun käsitellä kaupunginhallituksessa ja Kiikarin työntekijöiden hallitukselle jättämä yksityiskohtainen aineisto tulee läpikäydä mahdollisimman pian. Heidi Ulrikssonin esimiesasema ja kaupunginjohtaja Patrik Nygrénin vastuu tulee punnita, sillä heillä on ollut tarvittava aineisto tiedossaan koko 3-vuotisen kriisin ajan eivätkä he ole kyenneet ratkaisemaan tilannetta. Henkilöstöpäällikön puuttumattomuus kehittyneeseen kriisiin tulee arvioida. Koko käsittelyssä on huomioitava kaupunginjohtajan jääviys.” 

Lotta Laaksosen ym. aloite Saariston rengastien pyörätien suunnittelun jatkamisesta 

”Saariston rengastiet ovat hienoimpia kesäpyöräilyreittejämme ja voisivat olla kansainvälisesti merkittävä pyöräturistikohde. Nykykunnossa ne ovat kuitenkin hengenvaarallisia. Kun Iossiliikenne tulee toista kaistaa jatkuvana jonona ja vastaantulevalla kaistalla ajaa iso rekka niin pyöräilijälle ei jää enää tilaa olla tiellä. Pientareet ovat pahimmillaan vain 5 cm leveät. Vaihtoehtona joissain kohdin oleva huonokuntoinen hiekkapolku ei ole ajokelpoinen maantiepyörille ja muillakin pyörillä hyvin raskas. Saariston rengastie pitää saada kuntoon, ennen kuin pahempia onnettomuuksia sattuu! 

Saaristen rengastien pyörätien suunnittelua tulee jatkaa Nauvon kirkonkylästä eteenpäin Korppoon keskustaan saakka.” 

Nina Söderlundin ym. aloite Kylätalon suunnittelun avoimuudesta 

”Suuri Kylätalo-hankesuunnitelma on ollut vireillä jonkin aikaa. Suunnitelma vaikuttaa aavistuksen monimutkaiselta kokonaisuudelta, jossa yksityiset ja kunnalliset ainekset yhdistyvät. Toteutuessaan Kylätalo vaikuttaa sekä toimintaan että kustannuksiin riippumatta siitä, mitkä kaupungin palvelut sinne mahdollisesti siirretään tai siitä, muodostuuko sinne täysin uusia palveluja. Lisäksi on tärkeää, että asukkaat voivat seurata hankkeen edistymistä. 

Jotta kaupungin vastaavat viranhaltijat ja päättäjät voisivat paremmin valvoa Kylätalon suunnittelua ja vaikuttaa siihen, allekirjoittaneet vaativat seuraavaa: 

Nimitetään työryhmä, jonka tehtävänä on viedä hankesuunnitelmaa eteenpäin ja tehdä mahdollisimman tarkat kustannusarviot sekä pitää kaupunginhallitus ajan tasalla hankkeen edistymisestä. Työryhmä antaa elokuussa 2019 kaupunginvaltuustolle kokonaisraportin suunnittelu- ja neuvottelutilanteesta mukaan lukien taloudelliset kehykset ja vaikutukset, jotta ne voidaan tarpeen mukaan ottaa huomioon vuoden 2020 talousarviossa. 

Työryhmä koostuu kaupunginjohtajasta, kaavoituspäälliköstä ja niistä (pääasiassa sivistysosaston) johtavista viranhaltijoista, joita hanke mahdollisesti koskettaa sekä esim. kahdesta kaupunginhallituksen edustajasta.”

Lotta Laaksosen ym. aloite suomenkielisen yläkoulun väistötilojen hankkimista varten 

”Viitaten 13.11. tekemääni valtuustoaloitteeseen (kvalt 13.11.2018 § 128) Paraisten seudun yläkoulussa työskentelee 28 opettajaa, joista 20 on saanut sisäilmaoireita. Koulussa on 225 oppilasta, joiden terveys on välittömässä vaarassa. 

Kirje lapsen vanhemmalta (nimi ei julkisuuteen, mutta yhteystiedot saatavissa aloitteen käsittelyä varten) 

Lapseni oireilu koulun sisäilmalle on alkanut hänen aloitettuaan Paraistenseudun yläkoulussa syksyllä 2017 ja se muuttuu pahemmaksi koko ajan. Aluksi oireilua on lähinnä lukion tiloissa pidettävissä luokissa, nyt koko yläkoulun tiloissa. 

Aluksi oireilu oli lievää tukkoisuutta ja satunnaista päänsärkyä – tällä hetkellä päänsärky on niin voimakasta, että aiheuttaa pahoinvointia, ja lapsi joutuu useasti viikossa käymään terveydenhoitajalla. 

Lapseni koulunkäynti kärsii, koska ei pysty päänsäryltään keskittymään opetukseen ja vointi on muutenkin koulupäivinä voimaton ja huono. 

Lapseni voi selkeästi paremmin viikonloppuisin ja loma-aikoina, on taas oma iloinen ja energinen itsensä. 

Lapseni motivaatio koulunkäyntiin on erittäin hyvä ja hän viihtyy siellä muuten – perheemme molemmat lapset ovat omasta aloitteestaan vaihtamassa Paraisilta muualle jatko-opiskelemaan koulujen huonon kunnon takia, kuten monet heidän ystävänsäkin. 

Oireilua on monilla lasten ystäväpiirissä – oireet vaihtelevat jatkuvasta sairastelusta päänsärkyyn, hengitystieoireisiin sekä nivelkipuihin.
Koulujen huono kunto on yksi suuri syy lapsiperheiden muuttoon Paraisilta ja siihen, ettei uusia lapsiperheitä tule Paraisille. Meidän täytyy reagoida tilanteeseen välittömästi. Tilanne on nostettu esiin. Korvausvastuu vahingoista sekä vastuu lastemme terveydestä on nyt kaupungilla. 

Esitys: 

Koulussa 20.12. tehdyn kyselyn tulokset tulee julkistaa. Lastemme terveyteen liittyvien asioiden tulee olla julkisia. 

Puntin soveltuvuus liikuntatilaksi tulee selvittää, sillä useat lapset ovat oireilleet myös Puntissa. 

Työskentely tiloissa, joissa lapset saavat oireita, on lopetettava. Tarvittavat väistötilat on järjestettävä. 

Aloite tulee käsitellä kiireellisenä, sillä koulussa on oppilaita, joilla on jatkuvia terveysongelmia tilanteen vuoksi.” 

Lotta Laaksosen ym. aloite Kunnantuvan sisäilmaongelmien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta täysimittaisena 

”Kunnantuvan vakiokäyttäjät ovat olleet: I samma båt -hanke, Taidekoulu Pictura ja lasten teatterikoulu ÅUF – yhteensä yli 100 lasta viikoittain ja n. 10 aikuista päivittäin, sekä gallerian valvojat. 

Aloite pohjaa Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n viiteen sisäilmatutkimukseen, sekä työntekijöiden kuulemiseen. 

Lyhyt tapahtumakulku kronologisesti: 

Vahanen Rakennusfysiikka Oy on tehnyt 5 sisäilmatutkimusta kahden vuoden aikana. 

3.4.2017: “Suosittelemme tiloissa oireilevien siirtämistä pois rakennuksesta korjaustöiden ajaksi.” 

Kaupungin tiedotus vuokralaisille – ei tiedotusta. Työntekijöillä on oireilua sisäilmasta. 

9/2017 tiloissa tehdään HySpray-käsittely, joka on todennäköisesti vaarallinen ihmiselle, ei kerrottu käyttäjille käyttökiellosta. 

Työntekijä on tilassa käsittelyn ajan, lapset altistuivat myös kemikaalille. 

31.10.2017 raportin mukaan: “Havaintojen, käyttäjien oireilun ja yläkerran tilojen suuren käyttökuorman takia suosittelemme, että toiminta tiloissa siirretään muualle ja tila suljetaan käyttäjiltä nopealla aikataululla.” 

Kaupungin tiedotus vuokralaisille – “Det har inte kommit ännu någonting livsfarligt. Genom golvet kan komma litet luft. Lokala skador och fuktighet kan synas men inte så mycket att hela byggnaden borde stängas.” 

Toiminta tiloissa jatkuu ennallaan.
Harrastuksissa käyvillä lapsilla alkaa ilmetä oireita.
Työntekijä lähettää sähköpostikyselyn kaupungille, johon ei vastata. 

4.6.2018 Vahanen: “Suosittelemme, että toiminta rakennuksessa lopetetaan ja käyttöä toimitilana/näyttelytilana jatketaan vasta remonttien ja asianmukaisen homeettomaksi siivoamisen valmistuttua.” 

Toiminta tiloissa jatkuu ennallaan. Osa (ei kaikki) toimijoista saa vuokranalennuksen remontin vuoksi. 

17.8.2018 raportissa toistetaan vaatimus rakennuksen tyhjentämisestä. 

Remonttien yhteydessä on myös purettu asbestia, josta ei ole ilmoitettu vuokralaisille. 

11/2018 vuokralaiset saavat nähdä raportit. 

12/2018 vuokralaiset tekevät joukkokantelun.
Työntekijöille on aiheutunut merkittäviä terveydellisiä ongelmia johtuen yli 6 kk kestäneestä hälyttävän korkeasta sädesienipitoisuudesta. On huomioitavaa, että kuvataidekoululle on aiheutunut erittäin mittavat vahingot ja vaurioituneettavarat on listattu tarkkaan. Listassa on kuvataidekoulun materiaaleja, työkaluja, huonekaluja. Sen lisäksi koulun työrytmi on keskeytynyt, taidekoulun vetäjät ovat sairastuneet sisäilman vuoksi ja uusia pysyviä toimitiloja ei ole löytynyt. Työntekijöille aiheutunutta terveyshaittaa ei saa vähätellä, sillä kysymys on elinikäisistä ongelmista. Osa vaurioista olisi voitu estää varhaisella puuttumisella. Kaupungin tulee tällaisessa tilanteessa kantaa täysi vastuu tapahtuneesta. 

Esitys: 

Meidän tulee korvata Picturan menettämät materiaalit ja huonekalut täysimääräisenä, sillä tilanne on ollut tiedossa kauan ja siihen ei ole reagoitu ajoissa. Heidän tappionsa ovat aiheutuneet kaupungin virkamiesten huolimattomuudesta. 

Lasten vanhemmille tulee järjestää tiedotustilaisuus. 

Myös gallerian valvojat, jotka ovat olleet kaupungin työntekijöitä, pitää ulottaa korvausten piiriin, vaikka he eivät asemansa johdosta olleet mukana joukkokantelun teossa. 

Tämä aloite tulee saattaa tekniselle jaostolle kokoukseen, missä käsitellään Picturan korvausvaatimusta.

Lotta Laaksosen ym. aloite väistötilan hankinnasta 

”On ilmeistä, että kaupungilla tulee olemaan toistuva tarve väistötiloille pitemmällä aikavälillä. Tekemäni selvityksen mukaan tämän hetkinen parakkikoulun ostohinta vastaa noin viiden vuoden vuokrauskustannusta. 

Ehdotan, että hankimme Paraisten kaupungille väistötilaksi parakkikoulun, jota voi tarvittaessa siirtää, ja mikäli omalla kunnalla ei käyttötarve jatku lähivuosien korjausten jälkeen, tilaa voi myös vuokrata ulkopuoliselle ja lopulta myydä, mikäli käyttöä ei enää ole. Keskimääräinen parakkikoulun käyttöikä on noin 30 vuotta. 

Parakkikoulun hankinta olisi suora säästö vuokraustarpeen ollessa suuri, sekä mahdollisesti myös tulonhankintakeino. 

Ehdotus: Paraisten kaupunki hankkii väistötilaksi parakkikoulun.” 

Lotta Laaksosen ym. aloite ekologisuuden kokonaisvaltaisesta huomioimisesta uudessa suunnittelussa rakennusten ja viheralueiden osalta 

”Me haluamme kaupunkina olla ekologinen ja luova edelläkävijä, joten tarvitaan myös ratkaisuja, jotka tukevat siihen. 

– Tulevissa uusissa rakennuksissa tulee huomioida ekologisuus niin rakennusmateriaaleissa kuin -ratkaisuissa. Arkkitehtuurisesti merkittävään, edistykselliseen rakentamiseen tulee pyrkiä. 

– Tulee käyttää mahdollisimman paikallisia materiaaleja ja kilpailutuksessa huomioida paikallisuus erillisarvona. 

– Viihtyvyyttä lisäten ja luontoarvoja korostaen kaupungin metsien retkeilyarvoa pitää lisätä. Kaupungin tulee luopua kaikesta avohakkaamisesta ja siirtyä jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen, jotta metsät myös pysyvät retkeilykelpoisina. Päätös tukee myös hiilineutraaliuteen pyrkimistä. 

– Rakentamisessa tulee huomioida mahdollisuus omaan energiantuotantoon (esim. aurinkopaneelit katoille, aurinkokeräimet lämpimän veden tuotantoon). – Kaupunkilaisten hyöty syötävien hedelmien keräämisestä – metsäpuutarhat viheralueilla luovat myös upean kukkaloiston kevääseen. 

Ehdotus: Kaupunkisuunnittelussa niin rakentamisen kuin vihersuunnittelun alueella tulee ottaa tärkeänä osatekijänä huomioon ekologisuus ja kaupunkiympäristön viihtyvyys viherrakentamisen myötä. Kaupunkialueelle mahdollisimman paljon syötäviä hedelmiä tuottavia puita.” 

Lotta Laaksosen ym. aloite rakennussäädösten muuttamiseksi ekologista rakentamista helpottaviksi 

“Paraisten kaupungin rakennusvalvonnan tulisi läpikäydä rakennussäädökset ekologisten ratkaisujen mahdollistamisen näkökulmasta.
Elämme rohkeiden innovaatioiden aikaa ja monet rakentajat ovat halukkaita miettimään uusia rakennustapoja (esim. 0-energiatalot) ja materiaaleja (kuten savi-olkirakentaminen, kierrätysmateriaalirakentaminen). Myös tiny house -buumi on valtaamassa lisää tilaa saaristossa. 

Tulee harkita tarkoin, milloin tarvitaan rakennuslupaa ja milloin ilmoitusta ja minkälainen rakentaminen voidaan vapauttaa ilmoitusvelvollisuuden alaisuudesta.
Erityisesti uusia säädöksiä tai vanhojen poistamista miettiessä tulisi kiinnittää huomiota seuraaviin kohteisiin: 

– Omavaraisen sähköntuottamisen mahdollistaminen
– Uusien rakennuskokeilujen mahdollistaminen
– Ekologisten rakennusmateriaalien käyttö
– Luopuminen turhista säädöksistä, esim. huonekorkeussäädökset, joissain 0- energiarakennuskohteissa voi olla perusteltua poiketa suosituksista. 

– Kotitarvekanaloiden ja pieneläinsuojien rakentamisen mahdollistaminen ilman lupaprosessia
– Kasvihuoneiden ja viherkuistien rakentaminen ilman lupaprosessia
Paraisten tulisi valita linjaksi olla ekologista rakentamista suosiva ja tukeva kunta, joka nostaisi houkuttavuuttamme modernien uudisrakentajien keskuudessa. 

Ehdotus: Ekologista elämäntapaa tukevien rakennusten koeluontoinen rakentaminen tulisi sallia entistä laajemmin ja helpottaa lupaprosesseja, sekä luopua turhista lupahakemuksista erityisesti asemakaava-alueen ulkopuolella.”

Nina Söderlundin ym. aloite koskien kirjojen poistamista kirjastoista

Kirjojen poistaminen kirjastoista

Kaikkien kirjastojen on luonnollisesti tehtävä säännöllisesti kirja- ja aineistopoistoja. Normaalisti asukkaille annetaan mahdollisuus hakea kirjastoista poistettavia kirjoja ja aineistoja itselleen. Joskus ilmaiseksi, joskus pientä rahasummaa vastaan.

Elokuussa 2020 kaupungin kirjastopäällikkö kuitenkin päätti, että Nauvon kirjastosta poistetaan ja hävitetään 13 000–14 000 kirjaa. Lainaajille, asukkaille, lapsille tai osa-aika-asukkaille (jotka hekin ovat paikallisten kirjastojen ahkeria käyttäjiä) ei annettu mitään mahdollisuutta hakea itselleen kiinnostavia kirjoja. Asiasta ei tiedotettu lainkaan.

Koska Nauvon kirjasto on toiminut viime syksystä lähtien paljon pienemmissä tiloissa Karusellen-päiväkodin muutettua tilapäisesti kirjaston tiloihin, valtaosa kirjoista oli säilössä laatikoissa. Nämä kirjat oli tarkoitus siirtää takaisin kirjastoon syyskuussa. Silloin oli tarkoitus käydä läpi, mitkä kirjat voidaan poistaa, ja antaa asukkaille mahdollisuus hakea kirjoja itselleen.

Suurimman osan Nauvon kirjaston kirjoista määrääminen hävitettäviksi seulomatta niitä mitenkään on skandaali, ja on helppo ymmärtää, että monet ovat asiasta varsin tuohtuneita. Kirjojen joukossa on saattanut olla monia todellisia harvinaisuuksia, myös sellaisia, joita nauvolaiset ovat vuosikymmenten ajan lahjoittaneet hyvässä uskossa juuri Nauvon kirjastoon.

Allekirjoittanut vaatii, ettei tällaista tapahdu uudelleen ja että asukkaille on aina annettava mahdollisuus hakea poistettavia kirjoja itselleen. Myös erityisesti saaristossa aktiivista kolmatta sektoria voidaan tarvittaessa käyttää apuna lajittelussa’

Lotta Laaksosen ym. aloite merenpohjalämmön talteenotosta lähienergian lähteenä 

”Meren ympäröimänä kaupunkina Paraisilla olisi erinomainen mahdollisuus lähteä tutkimaan merenpohjalämmön talteenottoa lähienergian lähteenä.
Lähienergialla tarkoitetaan uusiutuvilla energialähteillä paikallisesti ja pienimuotoisesti tuotettua energiaa. Merenpohjan lämpötila on talvella pari astetta korkeampi kuin perinteisen maalämmön. Joka pihalle ei pysty eikä ole mielekästä rakentaa perinteistä maalämpöputkistoa vaakatasoon, joten on syytä porata pystyreikä suoraan kallioon. Sitran kyselytutkimuksen mukaan jopa neljännes suomalaisista asunnonomistajista pohtii energiaremontin toteuttamista seuraavan kahden vuoden aikana. Paraisilla voisimme lähteä tukemaan ekologista muutosta yhtiöittämällä kaupungille energiantuotantoa merenpohjalämmöstä. Samalla olemme myös esimerkkinä etulinjassa todellisena luontoarvoja kunnioittavana ja hiilineutraaliuteen pystyvänä kaupunkina. 

”Jos merenrantaan porattaisiin kolmensadan metrin pituisia maalämpöputkia sadan kilometrin matkalle, putkista saatava energia vastaisi yhden ydinvoimalan tuottamaa energiaa”, kertoo putkiverkoston kehittäjä Mauri Lieskoski.
Lähteet ja lisää aiheesta: https://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/merenpohjasta-halpaa-lampoa/ 336477/ 

Vaasan yliopisto: https://www.univaasa.fi/fi/news/lampoenergiaa_vesiston_pohjasta-002/ Aloite:
Paraisten kaupungin tulisi selvittää mahdollisuudet ottaa käyttöön merenpohjalämpöä energiantuotantoon

Lotta Laaksosen ym. aloite kaupunginvaltuuston kokousten striimaamisesta nettiin 

”Avoimuuden nimissä teemme valtuustoaloitteen kaupunginvaltuuston kokouksien striimaamisesta nettiin tulevaisuudessa. Idea tukee kuntapäätöksenteon avoimuuden lisäksi erityisesti strategian kohtaa: osallistamme asukkaita ja kuuntelemme aktiivisesti – on tärkeää, että kuntalaiset pääsevät myös seuraamaan päätöksentekoprosessia.

Lotta Laaksosen ym. aloite koskien saaristoliikenteen sujuvoittamista

Saaristoliikenteen sujuvoittaminen

Pärnäsin autojen paikoitustila ei ole tällä hetkellä riittävä, eikä käytännöllinen. Tänä kesänä paikoitusalue oli toistuvasti pahasti tukossa ja aiheutti myöhästymisiä lautoilta, sekä muita ongelmia. Paikoitustila tulisi organisoida niin, että tila tulisi käytettyä paremmin, alue tulisi asvaltoida ja viivoittaa. Lisäksi paikoitustilaa tarvitaan enemmän.

Tiettävästi paikoitusalue kuuluu elyn piiriin, mutta kaupungin tulee pyrkiä vaikuttamaan näiden muutosten tapahtumiseen mahdollisimman nopealla aikataululla, mieluiten jo ennen seuraavaa ruuhkakautta.

EHDOTUS:

Paraisten kaupungin tulee ottaa aktiivinen rooli ELYä kohtaan, jotta Pärnäisten paikoitusalue saadaan kuntoon: riittävästi parkkipaikkoja, päällyste ja viivoitus.

Lotta Laaksosen ym. aloite glyfosaatin käytön kieltämisestä kaupungin maa-alueilla

Rikkakasvien torjunnassa käytetty glyfosaatti vaikuttaa kasvien sikimaattikiertoon, blokaten tietyn entsyymin toiminnan, joka vaikuttaa siihen, että kasvi kuolee. Tästä johtuen käytetään väittämää ”glyfosaatti on vaaraton selkärankaisille”. Kuitenkin sikimaattikierto löytyy lähes kaikilta mikrobeilta, joita on ihmisen elimistössä enemmän kuin on soluja. ”Mikrobit pyörittävät maailmaa” – maaperän hajotustoiminta on riippuvainen mikrobeista, tuotantoeläinten suolisto on täynnä mikrobeja ja se vaikuttaa moninkertaisesti terveyteen. Glyfosaatin käytön yhteys pölyttäjien vähentymiseen on tieteellisesti tutkittu ja todistettu. Tutkimuksissa on havaittu, että vaikka Roundup-purkin kyljessä lukee aineen hajoavan 2 viikossa, jäämiä on löydetty vielä vuosienkin jälkeen käytöstä.

Ruovikot – Paraisilla on paikkoja, joissa ruovikko katoaa yllättäen mökkirannasta – ei ole ruopattu/niitetty – on huomioitavaa, että glyfosaatin käyttö vesistöissä on laitonta ja näin ollen ympäristörikos. Tuotetta ei saa käyttää vesistöjen lähettyvillä.

Glyfosaatti on ehdottomasti vain ammattikäyttöön soveltuva aine ja yksityiskäytöstä se pitäisi poistaa kokonaan. Kaupunkien ja kuntien puistonhoidossa glyfosaatin käyttöä ei voida perustella. Perusteltu poikkeus on ammattilaisen suorittama vieraslajien, kuten jättiputki tai kurtturuusu, käsittely.

Esitys:

Kielletään glyfosaattivalmisteiden käyttö kaupungin maa-alueilla, poikkeuksena ammattilaisen suorittama vieraslajitorjunta

Lähteet:

– HS 20.4.2020:

Suomalaistutkijat havaitsivat Roundupin vaikuttavan lintujen kehitykseen – onko kritisoitu rikkaruohomyrkky luultuakin vaarallisempaa? https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006480118.html

 • Turun yliopiston tutkijoiden asiantuntijalausunto eduskunnalle 2017: ”Glyfosaatin vaikutukset näkyvät suorina muutoksina maaperän ravinteiden käyttökelpoisuudessa ja huuhtoutumisena vesistöihin. Glyfosaattijäämiä on runsaasti ja niillä on joissakin tilanteissa todettu olevan vaikutuksia kasvien ja eläinten kasvuun ja terveyteen. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat esimerkiksi, että hyvin alhaiset glyfosaattimäärät voivat haitata pölyttäjien oppimiskykyä ja siten vaikuttaa ratkaisevasti niiden toimintaan.” https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2018AK-1 75024.pdf

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite kuntaan suuntautuvan muuton lisäämisestä, ”Muuttokampanja: Tavoite 100”

Kaupungin taloustilanne on tunnetusti erittäin vaikea ja kaupungille on laadittu tasapainottamisohjelma. Useimmat tasapainottamisohjelman kohdat koskevat leikkauksia/ tehostamisia, mutta ohjelman lopussa on joitakin kohtia, jotka liittyvät kaupungin 

elinvoiman vahvistamiseen. Näihin kuuluvat toimenpiteet tulomuuton lisäämiseksi. Jo useita vuosia sitten kaupungin puolueryhmät olivat yhtä mieltä siitä, että tulomuuttoasian tulisi olla poliittisen asialistan kärjessä, mutta toimenpiteet ovat kuitenkin olleet vaatimattomia. Nyt asukasluku vähenee jyrkästi, valitettavasti.
Katastrofaalisen covid-pandemian tuomia myönteisiä muutoksia (kaupunkimme näkökulmasta) ovat erittäin voimakkaasti kasvava etätyötrendi ja lisääntyvä lähimatkailu, joka on tuonut saaristoon enemmän matkailijoita kuin koskaan aikaisemmin. Heidän ja etätyöntekijöiden palvelujen tarve tulee olemaan suuri myös vuonna 2021. Myös kiinteistöjä on ostettu enemmän kuin pitkään aikaan, ja rakennustyövoiman ja muiden urakoitsijoiden tarve saaristossa on tällä hetkellä erittäin suuri. Saariston vetovoimaa on käsitelty sekä paikallisessa että valtakunnallisessa mediassa.
Saaristo tarvitsee siis uusia asukkaita, jotka voivat osallistua tarvittavien palvelujen tuottamiseen tai vahvistaa jo olemassa olevaa yritystoimintaa. Kaupunki tarvitsee uusia asukkaita lisätäkseen tulevaisuudenuskoa, vahvistaakseen paikallisyhteisöjä ja tärkeää kolmatta sektoria, vähentääkseen palvelujen heikennysten tarvetta ja kasvattaakseen verotuloja. Kaupunki voisi muutaman vuoden kuluessa kokea nosteen, jollaisesta ei aikaisemmin ole osattu edes unelmoida. Mutta vain jos taotaan, kun rauta on kuumaa, eli NYT.
Kaupungin tulee siis juuri nyt käynnistää kampanja, jossa muun muassa autetaan etätyötä tekeviä osa-aika-asukkaita vakinaistamaan asumisensa, annetaan alennusta kaupungin tonteista ja houkutellaan veneilijöitä ja muita saariston ystäviä etsimään paikka, jonne he voivat asettua. Koko kaupungin henkilöstön tulee osallistua kampanjaan eri tavoin, jos vain mahdollista. Kemiönsaari on pyrkinyt jo kauan johdonmukaisesti edistämään sinne suuntautuvaa muuttoa, eli ei muuta kuin otetaan mallia naapurikunnasta. Kolmas sektori, eli asukkaat monissa osissa kaupunkia ovat jo liikkeellä.
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ehdottaa, että
kaupunki käynnistää välittömästi (tammikuussa 2021) kampanjan saadakseen vuoden 2021 aikana vähintään sata uutta asukasta. Kampanjan veturiksi tarvitaan ’muuttovalmentaja’ tai vastaava.

Lotta Laaksosen ym. aloite vakiopaikan varaamisesta Karinakodin saattohoidossa 

”Parainen on ollut aktiivinen Karinakodin käyttäjä saattohoidossa. Keväällä Karinakodin toiminnan jatkuvuus kyseenalaistettiin ja sittemmin toiminta on siirtynyt Turun kaupungille. Yksittäisten väestöllisesti pienten kuntien, kuten Parainen, on mahdotonta järjestää omaa laadukasta saattohoitoa. Paraisten asukkaiden kannalta olisi erittäin tärkeä turvata yhteistyö jatkossakin Karinakodin kanssa. 

Turun kaupungilla on 40 saattohoitopaikkaa, Karinakodissa 20 ja Kaskenlinnassa 20. Tämä on kuitenkin todennäköisesti liikaa Turun omille tarpeille. Kuntien välinen yhteistyö laadukkaan saattohoidon turvaamiseksi olisi tärkeä askel. Turku tulee varmasti punnitsemaan saattohoidon tulevaisuutta, mikäli lähikunnat eivät lähde mukaan hankkeeseen. 

Neuvottelut yhteistyöstä tulisi käynnistää Turun kaupungin kanssa. Lienee mahdollista myös saada vakiopaikka edullisemmin kuin ostopalveluna päiväkohtaisesti maksettu paikka. Vakiopaikan ollessa nimettynä kunnalle on kuntalaisilla aina mahdollisuus päästä hoitoon tarvittaessa. 

Pahimmillaan on uhkana, että saattohoito loppuu. Turun kaupungilla saattaa olla intressejä muuttaa Karinakodin toimintaa mahdollisten saattohoitopaikkojen ylitarjonnasta johtuen. Olisi suotavaa, että naapurikunnat sitoutuisivat yhdessä saattohoitoon, Parainen voisi näyttää tässä esimerkkiä. 

Paraislaisen asukkaan kokemus Karinakodin hoidosta: ”Haluan kertoa, miten minä ja perheemme koimme viimeisen yhteisen viikkomme teidän turvallisessa, asiantuntevassa hoidossanne:
Kun mieheni syöpä lähti leviämään vuoden 2018 alussa päätimme yhdessä, että hoidan häntä omaishoitajana loppuun saakka. Hän kesti rankat hoidot ja saimme onneksi elää vielä kokonaisen vuoden yhdessä kotona. Onneksi kuitenkin silloin siirto sinne Karinakotiin järjestyi, kun hänen kunto romahti äkillisesti. En tiedä, miten olisimme kotona selvinneet. Ainakin hän olisi joutunut kärsimään entistä enemmän ja viimeisistä päivistä olisi jäänyt järkyttävä ja ahdistava muisto niin minulle kuin perheellemme. 

Teillä Karinakodissa saimme apua aina tarvittaessa muutamassa minuutissa.
Myös meistä omaisista huolehdittiin. Tunsin, että rakkaus ja välittäminen ympäröi meidät. Ja uskon, että sen tähden siunaus- ja muistotilaisuudesta jäi kaunis muisto.” 

Lotta Laaksosen ym. aloite suolistosyöpien seulontojen aloittamisesta yli 60- vuotiaille 

”Suolistosyövän seulonnalla voidaan säästää ihmishenkiä. On vahva tieteellinen näyttö, että suolistosyöpää kannattaa seuloa kahden vuoden välein kaikilta 60-74-vuotiailta. Suolistosyöpään sairastuu vuosittain 3 400 ja kuolee 1 400 ihmistä. Suolistosyöpä löydetään usein vaiheessa, jossa se on jo levinnyt eikä sairautta voida parantaa. 

Se on raskasta myös hoitokustannusten kannalta. Suolistosyövän hoito on yksi kalleimmista syöpähoidoista, ja suurin osa hoidon kustannuksista tulee levinneen syövän hoitamisesta. Suolistosyövän seulonta maksaa 12,40 euroa seulontaan kutsuttavaa kohti. Pitkälle edenneen suolistosyövän hoito voi maksaa jopa
100 000 euroa.
Olisi merkittävä parannus sekä inhimillisesti että taloudellisesti, jos syöpä löydettäisiin aiemmin. Seulonnalla syöpä voidaan todeta jo vaiheessa, jossa se ei vielä oireile. Lisaksi seulonnalla voidaan löytää suolistosyövän esiasteita. Kun esiasteet poistetaan, estetään syövän synty. Suolistosyövän seulonnalla vähennetään näin sekä syöpätapauksia että syöpäkuolemia.
Suomessa ei ole vielä käynnissä valtakunnallista suolistosyövän seulontaohjelmaa, vaikka se onkin suunnitteilla. EU on jo vuonna 2003 suosittanut seulontaohjelman käynnistämistä. Vuonna 2019 yhdeksän kuntaa on aloittanut suolistosyövän seulonnan: Tampere, Oulu, Jyväskylä, Ylitornio, Paimio, Sauvo, Säkylä, Muurame ja Orivesi.
Seulonta on kustannusvaikuttava ja tehokas tapa parantaa asukkaiden terveyttä, vähentää inhimillistä kärsimystä ja säästää erikoissairaanhoidon kustannuksissa.
Tekstin asiantuntijalainaukset: Ville Viitanen
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry
Aloite:
Esitämme, että Parainen aloittaa suolistosyöpäseulonnat 60 vuotta täyttäneille kahden vuoden välein.

Lotta Laaksosen ym. aloite kokouspöytäkirjojen avoimuudesta ja aloitteiden seurannasta julkisesti

Tällä hetkellä kokouspöytäkirjat ovat netissä esillä 2 vuotta. Tämä on liian lyhyt aika, koska esimerkiksi aloitteet eivät aina tule käsiteltyä tavoiteajassa. Luottamushenkilöiden ja esimerkiksi median työtä hankaloittaa, kun pöytäkirjoja pitää tilata erikseen. On tarpeellista, että pöytäkirjat ovat kauemmin nähtävillä.

Lisäksi on tarpeellista luoda palvelu, jossa aloitteet olisivat nähtävissä samalla tavalla kuin Vaasan kaupungissa, niin että on helppo seurata missä aloite menee.

https://www.vaasa.fi/tietoa-vaasasta-ja-seudusta/vaasan-kaupungin-organisaatio -ja-paatoksenteko/paatoksenteko/paattajat-ja-valmistelijat/kaupunginvaltuusto/ valtuustoaloitteet/2020-valtuustoaloitteet/

Esitys: Kokouspöytäkirjat pidetään näkyvillä kotisivuilla 6 vuotta. Luodaan kotisivuille palvelu, josta voi seurata aloitteiden etenemistä.

Lotta Laaksosen ym. aloite koskien ilmastostrategiaa

Ilmastostrategia

Tarvitsemme kaupungille strategian siitä, miten tulemme saavuttamaan hallituksen asettamat ilmastotavoitteet.

Strategiassa tulee ottaa huomioon – Hiilineutraalius

– Sisäinen ravinnekierto

– Paikallisuus hankinnoissa

– Fossiilisista polttoaineista luopuminen (omavaraisuus kaasussa?)

– Hiilen sitominen maaperään (jatkuvapeitteinen metsänkasvatus), avohakkuiden lopettaminen kaupungin omistamissa metsissä

– Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen

– Otetaan huomioon lahopuun tarve ja osuus metsissä sekä ekologiset käytävät, joita pitkin eri-ikäisten metsien lajisto pystyy liikkumaan

– Huomioidaan harvinaiset lajit

– Agroforestryn suosittaminen maanviljelyssä

– Erityinen huomio Itämereen valuvien päästöjen vähentämiseen

https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/hiilineutraali-ja-luonno n-monimuotoisuuden-turvaava-suomi

EHDOTUS:

Laaditaan ilmastostrategia, joka vastaa hallitusohjelman asettamiin ilmastotavoitteisiin. Strategiassa tulee ottaa huomioon ainakin:

– Hiilineutraalius

– Sisäinen ravinnekierto

– Paikallisuus hankinnoissa

– Fossiilisista polttoaineista luopuminen (omavaraisuus kaasussa?)

– Hiilen sitominen maaperään (jatkuvapeitteinen metsänkasvatus), avohakkuiden

lopettaminen kaupungin omistamissa metsissä

– Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen

– Otetaan huomioon lahopuun tarve ja osuus metsissä sekä ekologiset käytävät,

joita pitkin eri-ikäisten metsien lajisto pystyy liikkumaan

– Huomioidaan harvinaiset lajit

– Agroforestryn suosittaminen maanviljelyssä

– Erityinen huomio Itämereen valuvien päästöjen vähentämiseen 

Lotta Laaksosen ym. aloite tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisesta kouluissa

Kaupunginvaltuusto merkitsi seuraavan aloitteen tiedoksi:

”Helsinkiläisessä Laakavuoren koulussa kaikille luokille ykkösistä kuutosiin lisättiin lukujärjestykseen yksi tunti tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Kaksivuotinen pilotti päättyi toukokuussa 2021. Kokeilussa ollaan todettu, että keskittyminen tunneilla on parantunut, rasismi ja kiusaaminen ovat vähentyneet, yhdessä viihtyminen on lisääntynyt ja lasten kyky säädellä tunteitaan on kehittynyt. Oppilaat tulivat myös entistä useammin kertomaan opettajalle, jos jokin painoi heidän mieltään.

Varmasti kaikkien yhteinen halu on saada kaikenlainen kiusaaminen loppumaan Paraisilla. Tärkein keino puuttua asiaan on ennaltaehkäisy, jossa lapset oppivat reagoimaan konflikteihin rakentavasti, ymmärtämään kiusaamisen ja nettitrollaamisen vaarat, puolustamaan heikompia sekä välttämään niin henkistä kuin fyysistä väkivaltaa.

Tällä hetkellä näiden taitojen opettaminen on integroitu opetussuunnitelmaan tavanomaisten aineiden sisään, mutta on kyseenalaista, miten hyvin tunnetaitojen opetus tulee silloin toteutettua, kun pääpaino on muiden aineiden opettamisessa. Voimme huomata, että kiusaamiskulttuuri ei ole loppunut kouluissa. Helsingin pilottikokeilu tukee ideaa ottaa opetus käyttöön omana oppituntinaan.

On tärkeää tunnistaa myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen yhteiskunnallinen merkitys, sillä demokratian säilyttäminen edellyttää erilaisuuden ja erilaisten mielipiteiden hyväksymistä.

World Economic Forum on yhtenä toimijana analysoinut tulevaisuuden osaamistarpeita. Analyysissä on hyödynnetty kansainvälisten, johtavien työnantajien ja HR-ammattilaisten näkemyksiä. WEF:n mukaan tulevaisuuden kymmenen tärkeimmän taidon joukossa on tunneäly. Tunne- ja vuorovaikutustaidot lisäävät luovuutta, innovatiivisuutta sekä työn imua, vaikuttaen suoraan kansallisen kilpailukykyyn.

Lisäämällä tunnetaitojen opetus tuntikehykseen teemme työtä koulukiusaamisen ehkäisemiseksi, vahvistamme hyvinvointia Paraisilla ja parannamme lastemme osaamista koulun ja työelämän haasteissa. Lisäksi tämänkaltaiset edistykselliset hankkeet lisäävät kuntamme vetovoimaa hyvänä asuinkuntana lapsiperheille.

Esitys: Lisäämme kaikille luokka-asteille 1 viikkotunnin tunne- ja vuorovaikutustaitojen opiskelua

Lotta Laaksosen ym. aloite saariston ensiapuvalmiuden turvaamisesta

Saariston ensiapupalvelut turvattava

Tällä hetkellä saariston ensiapupalvelut ja välineistö on lähinnä (kylä)yhdistysten ja aktiivisten asukkaiden ylläpitämiä resursseja. Kuitenkin etenkin turistikauden aikana, mutta myös sesongin ulkopuolella välineistöä tarvitaan kautta saariston.  Tarve tulisi kartoittaa ja reagoida puutteisiin. Esimerkiksi defibrillaattoreita ei löydy riittävän taajaan tai yleisesti liikennöidyiltä saarilta ja tämänhetkinen laitteisto on kolmannen sektorin tai yksityisten ylläpitämää.

 

Pelastussuunnitelmat tulee laatia saariston osalta niin, että onnettomuuksien sattuessa toiminta on selkeää. Tarvittaessa tässä voi osallistaa kuntalaisia.

 

Ehdotus:

Saariston ensiapuvalmius tarkistetaan ja ensiapuvälineistöä sekä defibrillaattoreita hankitaan vilkkaimmin liikennöityihin ja keskeisiin kohteisiin.

Valtuutettu Lotta Laaksosen ym. aloite tehostetun palveluasumisen paikkojen lisäämisestä ennen sote-uudistusta

Paraisten vanhustenhuoltoa on kritisoitu valtakunnan uutisissa ja tilanteeseen on puututtava. Vanhustenhuolto pitää saada kuntoon ennen soteuudistusten voimaan astumista.

Meidän tulisi ennen sotea saattaa vanhusten asiat kuntoon.  Tällä hetkellä 22 henkilöä jonottaa tehostettuun palveluasumiseen.  Tämänhetkisessä tilanteessa useimmiten ostetut palvelut ovat kalliita.  Voi tuntua tarpeettomalta tässä kohtaa panostaa soteen, mutta juuri nyt on viimeinen hetki kaupunkina vaikuttaa tilanteeseen.

Odotamme tällä hetkellä soteuudistuksen alkamista ja kaupunki on panostamassa 800 000e toimistohenkilökunnan siirtämiseksi Malmkullaan.  Tässä ei ole mielestämme juurikaan järkeä.

Meidän täytyy laittaa sosiaalipuolen asiat kuntoon siten, että soten siirtyessä pois kaupungilta tilanne on mahdollisimman hyvä.  Suuremmassa kokonaisuudessa Paraisten asioita ei todennäköisesti enää lähdetä parantamaan, palvelut tulevat keskittymään yhä vahvemmin sotealueen maantieteelliseen ytimeen ja erityisesti kaksikielisenä erityisalueena on tärkeää, että  meillä on omassa kaupungissa riittävät tilat ja resurssit sotepalveluissa, erityisesti vammais- ja vanhusten-huollossa.  Käytännössä vanhusten siirtäminen kauemmas voi esimerkiksi erottaa pariskuntia tai palveluja ei enää saa ruotsinkielellä.  Ikärakenteemme mukaan paikkoja tullaan tarvitsemaan yhä enemmän jatkossa.

Esitys: Tehostetun palveluasumisen paikkoja pitää lisätä tuntuvasti ennen soteuudistusta, jotta  kaupunkimme palvelut tullaan turvaamaan myös jatkossa.